FN's Agenda 21, en uhyggelig plan.

Slettet bruker
A21 02.10.2019 kl 02:29 7441

https://twitter.com/ohboywhatashot/status/1179092536654258178
"Thousands of farmers are heading to Dutch government to protest against climate change measures. 89% of Dutch people support the farmers."
"The Netherlands: Huge farmer protest against climate change measures."
---------------------
https://www.crossroad.to/text/articles/la21_198.html
"Agenda 21
The U.N. Plan for "Sustainable" Communities
By Berit Kjos - 1998 (information added)

Note: This global contract binds all nations to the collective vision of "sustainable development." ("Bærekraftig utvikling") They must commit to pursue the three E's of "sustainability": Environment, Economy and Equity referring to the UN blueprint for environmental regulations, economic manipulation, and social equity."

"Agenda 21, the UN blueprint for global transformation, sounds good to many well meaning people. Drafted for the purpose of creating "sustainable societies", it has been welcomed by nations around the world. Political, cultural, and media leaders have embraced its alluring visions of social justice and a healthy planet. They hide the lies behind its doomsday scenarios and fraudulent science. Relatively few consider the contrary facts and colossal costs.

After all, what could be wrong with preserving resources for the next generation? Why not limit consumption and reduce energy use? Why not abolish poverty and establish a global welfare system to train parents, monitor intolerance, and meet all our needs? Why not save the planet by trading cars for bikes, an open market for "self-sustaining communities," and single dwellings for dense "human settlements" (located on transit lines) where everyone would dialogue, share common ground, and be equal?

The answer is simple. Marxist economics has never worked. Socialism produces poverty, not prosperity. Collectivism creates oppression, not freedom. Trusting environmental "scientists" who depend on government funding and must produce politically useful "information" will lead to economic and social disaster."

"To recognize and resist this unconstitutional shadow government of laws and regulations being imposed on our nation without congressional approval, take a closer look at its history and nature."

"Agenda 21
This global contract binds governments around the world to the UN plan for changing the ways we live, eat, learn, and communicate - all under the noble banner of saving the earth. Its regulations would severely limit water, electricity, and transportation - even deny human access to our most treasured wilderness areas. If implemented, it would manage and monitor all lands and people. No one would be free from the watchful eye of the new global tracking and information system"

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-barekraftig-utvikl-2/id448574/

Slettet bruker
02.10.2019 kl 05:14 7390

FNs Agenda 21: Veien til et globalt helvete. Agenda 21 er dokumentasjon på at den Nye Verdens Orden er en syk plan som er vedtatt av nesten alle verdens regjeringer.

Den engelske teksten du finner på FNs webside som beskriver Agenda 21 er en nokså intetsigende administrativ ”blekke” som ikke er relevant for deg og meg. Der tar du feil. Når du graver dypere inn i materien finner du en form for virkelighetsopplevelse som mangler sidestykke. En hver politikker som har undertegnet dette dokumentet har faktisk begått forrederi da hele ideen er at ingen land skal etter agenda 21 ha sin egen integritet. Alt skal under styring av en global styrings enhet foreløpig kjent som – FN.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/fns-agenda-21-veien-til-et-globalt-helvete-for-de-som-er-igjen/
Redigert 02.10.2019 kl 05:15 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.10.2019 kl 05:24 7308

I en tale til det amerikanske folket sa President Obame at, ”Vi må betale for den CO2 vi produserer – enda mer føyelighet til ”makten” og ”myndighetene” selv om de ikke bruker vitenskap som holder for å støtte sine påstander. Etter å ha ranet befolkningen ved å gi bort sparepengene til bankeiere og forsikringssvindlere må den som har minst betale enda mer i skatter og avgifter. Det er faktisk over 50,000 forskere som er direkte i mot den evidensen som brukes for å bevise at planeten holder på med å bli varmere og at det er menneskeskapte.
Slettet bruker
02.10.2019 kl 05:40 7278

Kristin Halvorsen, leder for SV og Norges kunnskapsminister sa på NRK Dagsrevyen 21. mars:

”Da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden.” Du kan selv se intervjuet her i dette videoklippet (fra ca. 1 min 20 sek til 1 min 45 sek.). Merk at videoen ikke vises i Mozilla Firefox, men bare med Internet Explorer. Se også http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/256099

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden https://www.youtube.com/watch?v=caaugWo4UAo

https://www.riksavisen.no/trygve-lies-hemmelige-etterkrigsavtale-med-storbritania/
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/sv-kristin-vil-ha-norge-under-fn-ledet-verdensorden/
Slettet bruker
02.10.2019 kl 05:43 7250

Stoltenberg-regjeringen hadde i sine første leveår et dårlig rykte i USA, blant annet fordi vi ikke bidro i Sør-Afghanistan. Etter at SV ble svekket i valget i 2009, ble Libya en mulighet til å reparere forholdet til USA. Dette har bidratt til at Norge rykket opp en divisjon i Nato.

Og som en takk for innsatsen ble Jens Stoltenberg utnevnt til generalsekretær i NATO.

12 punkter om den skitne krigen
Vi vet nå mye om den skitne krigen:

Det forelå ikke noe mandat fra Stortinget da Stoltenberg erklærte Libya krig.
Begrunnelsen den rødgrønne regjeringa, inkludert SV, ga for å bombe Libya var å redde sivile liv. Vi vet nå at det var en løgn.
De rødgrønne påsto at de hadde dekning i FN-vedtak om å gå til krig. Det var også en løgn. Les Bjørgulv Braanens leder om dette i Klassekampen.
http://www.nyhetsspeilet.no/2016/03/still-stoltenberg-for-en-krigsforbryterdomstol/
http://www.nyhetsspeilet.no/tag/jens-stoltenberg/

De nyttige idioter. https://www.klassekampen.no/61298/article/item/null/bombet-der-ingen-turte
Redigert 02.10.2019 kl 05:47 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.10.2019 kl 05:57 7227


Det faktum at Halvorsen ønsker at Norge skal bli fratatt nasjonalt selvstyre (noe SV-Kristin for øvrig ikke har noe folkelig mandat til) og lagt under en FN-ledet verdensorden (kjent som NWO – New World Order – blant de innvidde) førte til at Halvorsen gikk sterkt inn for det som resulterte i at Libya ble bombet i fillebiter og hundretusener av uskyldige mennesker ble påført ufattelige lidelser.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/libya-for-og-etter-natos-herjinger-og-den-norske-firerbandens-delaktighet/
Slettet bruker
02.10.2019 kl 06:25 7203

FN er også opptatte av NGOer. I sin Agenda21 skriver de: «Ikke-statlige organisasjoner og større grupper er viktige partnere i gjennomføringen av Agenda 21 (dvs en global verdensorden, min tilføyelse). Relevante ikke-statlige organisasjoner, inkludert det vitenskapelige samfunn, den private sektoren og kvinnegrupper, bør gis muligheter til å gi sine bidrag og etablere et passende forhold til FNs system. Det bør gis støtte til utviklingslandenes ikke-statlige organisasjoner og deres selvorganiserte nettverk» (Kpt L. 38.42).

http://www.nyhetsspeilet.no/2019/09/forente-nasjoners-store-konspirasjon/

Amnesty International som siden i omfattende grad har latt seg misbruke i jødiske krigspropaganda-kampanjer, skulle i skam over bare det de har vært med på i Irak, forlengst ha stengt dørene. Husker vi de flere tusen flyktende irakere på motorveien på vei fra Basra til Bagdad. Ramsey Clark rapporten beskrev det slik: «US jagerfly bombet kjøretøyene foran og bak i konvoien, slik at alt ble stående fastlåst; så bombet og beskjøt de trafikk-kaoset som oppsto i timesvis».

På omkring 100 km motorvei, sto vrakene igjen av bortimot 2000 kjøretøyer og titusener av forbrente, istykkerskutte, istykkersprengte og lemlestede menneskekropper lå spredd omkring. «Det var som å skyte fisk i en tønne,» sa en av de amerikanske pilotene (se lenke nedenfor til avisartikkel). Det ble brukt napalm, hvit fosfor og andre typer brannbomber; alt forbudt etter Geneve konvensjonen fra 1977 (fra boken Gerhard Wisnewski, Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2013), jagerpilotene måtte ha følt seg som tanketomme, råe overfallsmenn, blodtørstige og mordlystne villdyr. Nettavisen liberationnews.org skrev følgende:

«Om George H. W. Bush var en statsmann og amerikansk helt? For en løgn! Da George H.W.Bush var president beordret han massakren av irakiske soldater etter våpenhvilen i 1991, etter at han hadde lovet dem en sikker tilbaketrekning ut fra Kuwait» (se her). I dette løgnaktig- og æreløshetens hav er det nyttig å ha med seg noen som lyser opp den moralske himmel: Å sørge for den gode moral ble oppgaven til NGO’en Amnesty International.
Slettet bruker
02.10.2019 kl 06:36 7189

Nyhetsspeilet sprer konspirasjonsteorier.
børst
02.10.2019 kl 06:47 7177

Jeg har i mange år hevdet at FN er et redskap for marxistene i deres kamp for å ta kontrollen over verden og innføre verdenskommunismen. FN-charteret ble skrevet av russiske Leo Pasvolsky, en utvandret, angivelig ekskommunist. Og FN ble de første årene ledet av den norske kommunisten Trygve Lie.
Slettet bruker
02.10.2019 kl 08:30 7148

Virkelig? Marxistene? Hvor mange er det igjen av dem?

OS bør forresten prioritere søvn fremfor kokogreier nattestid. Klipping og liming fra nyhetsspeilets galskap hjelper ikke på noe som helst.

Bekte bør ta dette på alvor, FN’s planer vil føre til en katastrofe dersom den blir gjennomført.
Slettet bruker
02.10.2019 kl 08:50 7123

...sier Nyhetsspeilet :) Sorry..jeg kan ikke ta slikt seriøst.

Mange tok ikke kommunistene seriøst heller, resultatet ble at flere hundre millioner døde.
Slettet bruker
02.10.2019 kl 09:23 7102

USA ble med i FN i 1945, men det var Kennedy som for alvor overgav USAs suverenitet til kommunistiske FN.
børst
02.10.2019 kl 09:29 7089

Det har aldri noensinne vært så mange marxister som i dag. Alle som jobber for åpne grenser, kjønnsnøytralitet og marginale grupper, som LGTB, er ideologisk påvirket av marxisten Herbert Marcuse og hans åndsfrender i den såkalte Frankfurterskolen.
Slettet bruker
02.10.2019 kl 09:35 7082

Hehe. OK.

FN er jo en demokratisk organisasjon. Hvilke kommunistiske land har vi? Nord Korea og Cuba? Kina er jo kommunistisk bare i navnet. Hvilke flere? Fantastisk hvilken innflytelse to relativt små land har på verden...
Slettet bruker
02.10.2019 kl 09:48 7069

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Gehlen

....og både jøden Herbert og nazigeneralen Reinhard endte opp med å jobbe for CIA i samme tidsrom etter krigen......😎

Gal verden.

"I 1972 kom en norsk oversettelse av general Reinhard Gehlens selvbiografi. Generalen forteller hvordan han i 1945 gikk direkte over fra å være Hitlers fremste Gestapo-general til å bygge opp etterretningstjenesten CIA for USA. Forutsetningene var bl.a. at Gehlen selv skulle være suveren leder. Han skulle ikke stå under amerikansk kommando eller kontroll. Tyske interesser skulle prioriteres foran USAs. Med basis i Gehlens agent-kartotek fra krigstiden, ble framtredende krigsforbrytere fra hele Europa samlet i CIA. Under McCarthys paranoide kommunisthets ble mange av dem hentet over til USA, og derfra satt i virksomhet i den tredje verden bl.a. med å organisere CIAs hemmelige kriger, samt verdens narkotikahandel."


"Herbert Marcuse (German: [maʀˈkuːzə]; July 19, 1898 – July 29, 1979) was a German-American philosopher, sociologist, and political theorist, associated with the Frankfurt School of Critical Theory. Born in Berlin, Marcuse studied at the universities of Berlin and then at Freiburg, where he received his Ph.D. …In his written works, he criticized capitalism, modern technology, historical materialism and entertainment culture, arguing that they represent new forms of social control.

Between 1943 and 1950, Marcuse worked in U.S. Government service for the Office of Strategic Services (predecessor of the Central Intelligence Agency)….His Marxist scholarship inspired many radical intellectuals and political activists in the 1960s and 1970s, both in the United States and internationally."


Slettet bruker
03.10.2019 kl 16:36 6981

Et åndsvitenskapelig og sannhetssøkende nettmagasin skrevet av folket for folket.

Men dette stemmer ikke ifølge HanVanner A-den nye og øvrige skrivekyndige bunnfall oppsop!

http://www.nyhetsspeilet.no/category/redaksjon/
Slettet bruker
07.03.2020 kl 14:50 4936

𝐑𝐞𝐢𝐧𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐆𝐞𝐡𝐥𝐞𝐧, 𝐂𝐈𝐀 𝐨𝐠 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞

Dette er den første autoritative beretningen om forholdet etter krigen mellom general Reinhard Gehlen, en skikkelse som er unik i spionasjehistorien, og amerikansk etterretning. Elleve år etter Tysklands nederlag ble Gehlen, Hitlers sjef for den østlige frontenes etterretning, sjef for Federal Intelligence Service (BND) for den demokratiske vesttyske regjeringen i Konrad Adenauer.
Kjernen i hans stab i BND var de samme offiserene som hadde tjent med ham under Hitler. Instrumentene for denne metamorfosen var byråer til Gehlens tidligere fiende: US Army Intelligence og CIA.

Hvordan skjedde dette og hvorfor? Var det en nazistisk forbindelse? Denne boken svarer på disse spørsmålene i detalj, og kombinerer elementene i en gripende roman av spionasje med solid stipend basert på amerikanske regjeringsdokumenter og intervjuer med tidligere G-2,
http://www.amazon.com/dp/0913969303

22. mai 1945 overga Gehlen seg til US Army Counter Intelligence Corps (CIC) i Bayern. Han ble brakt til Camp King og forhørt av kaptein John R. Boker nær Oberursel. På grunn av sin kunnskap og kontakter i Sovjetunionen var han veldig verdifull for amerikanerne. Han tilbød dem sine etterretningsarkiver og sitt kontaktnettverk i bytte for hans frihet og friheten til kollegene som var fengslet i amerikanske POW-leire i Tyskland.

Boker fjernet Gehlen og kommandoen hans stille fra de offisielle listene over amerikanske krigsfanger og klarte å overføre syv av Gehlens senioroffiserer til leiren. Gehlens arkiver ble avdekket og brakt til leiren i hemmelighet, uten engang kunnskap om CIC. På slutten av sommeren hadde Boker fått støtte fra brigadegeneral Edwin Sibert, G2 (senior etterretningsoffiser) i den tolvte armégruppen. General Sibert tok kontakt med sin overordnede, general Walter Bedell Smith, Eisenhowers stabssjef, som deretter jobbet med William Joseph Donovan, tidligere sjef for OSS og Allen Dulles, deretter OSS stasjonssjef i Bern, for å gjøre passende ordninger.

20. september 1945 ble Gehlen og tre nærstående fløyet til USA for å begynne arbeidet for dem. Mens han var der, utsatte Gehlen en rekke offiserer fra Office of Strategic Services (OSS) som var hemmelige medlemmer av det amerikanske kommunistpartiet. I juli 1946 ble Gehlen offisielt løslatt fra amerikansk fangenskap og fløy tilbake til Tyskland, hvor han begynte sitt etterretningsarbeid 6. desember 1946 ved å opprette en organisasjon av tidligere tyske etterretningsoffiserer, først i Oberursel nær Frankfurt, deretter ved Pullach nær München, kalte den "sørtyske industrielle utviklingsorganisasjonen" for å maskere dens sanne natur som en undercover-operasjon og spionring.

Gehlen plukket ut 350 tidligere tyske etterretningsagenter for å bli med ham, et tall som til slutt vokste til 4000 undercover-agenter. Denne gruppen fikk snart tilnavnet Gehlen Organization - Gehlen Organization Gehlen hadde alltid vært under sponsing av den amerikanske hæren G-2 (etterretning), men han lyktes etter hvert å realisere ambisjonen om å etablere en forening med Central Intelligence Agency ( CIA), opprettet i 1947.

CIA holdt nøye oversikt over Gehlen-gruppen. I mange år under den kalde krigen var Aggs agenter de eneste øynene og ørene til CIA på bakken i Sovjetblokk-nasjonene. Hver tyske POW som vender tilbake fra sovjetisk fangenskap til Vest-Tyskland, mellom 1947 og 1955, ble intervjuet av Org-agenter. Gehlen Org ansatte hundrevis av eks-nazistiske medlemmer og hadde også nære kontakter med øst-europeiske emigréorganisasjoner. Unheralded oppgaver, som observasjon av driften av sovjetiske jernbanesystemer, flyplasser og havner var viktige funksjoner i Org, som infiltrering av agenter i Østersjøen og Ukraina.

Org "Operasjon Bohemia" var en stor motspionasjesuksess. Gehlen-organisasjonen ble til slutt kompromittert av Øst-Tyskland, kommunistiske føflekker i seg selv og av kommunister og deres sympatisører innen CIA og den britiske SIS (MI6), særlig Kim Philby. Mens Orgen sakte kom bit for bit fra skyggene, kom Gehlen og hans gruppe under nådeløst angrep fra begge sider, øst og vest. Spesielt britene, var fiendtlige mot Gehlen og segmenter av den britiske pressen sørget for at Org ble kjent.

BND
Ti år etter slutten av andre verdenskrig, 1. april 1956, ble Gehlen-organisasjonen offisielt overlevert regjeringen i Forbundsrepublikken Tyskland under kansler Konrad Adenauer. Det dannet kjernen til den nyopprettede Bundesnachrichtendienst (BND eller Federal Intelligence Service). Gehlen hadde den øverste lederposten (president for BND), og hadde president over spektakulære suksesser og fiaskoer, inntil han ble tvunget ut i 1968. Han trakk seg ut av regjeringen i 1968 og mottok pensjonen til en ministeriell direktorat (en av de mest sivile sivile tjenestekarakterer), pluss angivelig en pensjon fra CIA. Han døde i 1979 i en alder av 77 år.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=GhriW4dY1Ic&feature=emb_logo
Slettet bruker
07.03.2020 kl 17:10 4901

Det er je som er sjefen av FN se.