Oljederivat veddemålet - kommentarer og diskusjon


En tråd for eventuelle kommentarer og diskusjon av det jeg poster på tråden Oljederivat veddemålet - utviklingen
https://finansavisen.no/forum/thread/56759/view
Redigert 21.01.2021 kl 09:11 Du må logge inn for å svare
JahMason
11.01.2020 kl 18:57 4861

Vet ikke dato, men bare å sitte klar med cash den dagen det blir publisert! Så håper det drøyer en uke for egen del :) Ligger vel 20mill NOK i minus hvis den gjøres opp på mandag?
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
Reserven
11.01.2020 kl 23:44 4786

Siste handledag for ICE Jan20 futures var i går fredag 10.01. Siste handledag for SING380 Jan20 futures er fredag 31.01.

Vet ikke noe sikkert, men tror/antar at Jan20 derivat kontrakten løper til og med siste handledag for SING380 Jan20 futures, hvor den lukkes/closes automatisk, med mindre VISTIN løser inn kontrakten tidligere.

Tapet på Jan20 kontrakten er nå ca = USD/MT -83,476 * 15.000 MT * NOK/USD 8,90 = NOK -11.144.046


Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
trek
13.01.2020 kl 14:34 4551

Ingen melding om innløsning av januarkontrakten. Da løper vel denne videre til slutten av måneden. Oljeprisen har falt litt tilbake de siste dagene. Mangel på bunkersolje i Singapore er også muligens av kortvarig karakter. Da er det vel håp om at SING380 faller tilbake så tapet begrenses noe. Som det ser ut nå så er samlet tap på tradingen nærmere 1,50 pr aksje, omtrent det samme som aksjen har falt siden mars 2018.
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
Reserven
13.01.2020 kl 17:52 4468

En oppsummering av Stig Myrseths gjesteanalyse og Dovre-porteføljen, over dobbeltsiden 28-29, i FA 13.01
IMO 2020 er her!
https://finansavisen.no/investeringer/portefoljer/2020/01/12/7487765/dovre-forvalter-stig-myrseth-imo-2020-er-her
(BARE FOR ABONNENTER)

• Ser vi IMO 2020 toppen allerede i disse dager, eller er det bare starten på konsekvensene av IMO 2020?
Myrseth heller mot sistnevnte.

• Oljeprisfallet i slutten av 2018 førte til en reduksjon i prisen på oljeprodukter med høy kvalitet, relativt til billigere varianter.

• De fleste shippingselskaper ventet til siste sekund med å gjennomføre skiftet fra HSFO til LSFO/MGO.

• Gjennom fjerde kvartal 2019 opererte europeiske og asiatiske raffinerier tidvis med negativ margin uten å redusere råoljeinntaket nevneverdig. Strategien har antagelig vært å bygge lagre av lavsvovelholdige oljeprodukter med forventning om gradvis stigende priser gjennom første halvår 2020. Gitt underskuddet av velegnede råoljekvaliteter for dieselproduksjon i dagens marked, tror Myrseth at raffineriene vil få rett i høyere priser på produktsiden. Ettersom lagrene av velegnet drivstoff bygges ned og lagrene av høysvovelholdig tungolje øker, heller Myrseth mot et potensial for enda større prisdifferanse mellom disse utover våren.

• Siden oktober 2019 har prisdifferansen mellom MGO/LSFO og HSFO økt voldsomt ettersom shippingselskapene gradvis har økt inntaket av lavsvovelholdig bunkers.
Det rapporteres nå om mangel på egnet drivstoff i flere nøkkelhavner og lang ventetid for fylling.

• Raffineriindustrien begynte å forberede seg før shippingselskapene gjennom økt produksjon av kompatibelt drivstoff og redusert produksjon av høysvovelholdig tungolje. Dette medførte et kortsiktig underskudd av HSFO.
(Forklarer siste tids prisstigningen på HSFO?)

• Tester gjort i desember 2019 viser at mer enn halvparten av kompatible drivstoffblandinger inneholder sedimentmengder som får skipsmotorer til å stoppe opp. Det ryktes nå at nettopp dette har skjedd i flere stortankskip de seneste dagene.
Myrseth tror derfor at shippingselskapene i større grad vil holde seg til ren marin dieselolje (MGO) fremover, noe som vil medføre enda høyere dieseletterspørsel.
(Forklarer siste tids prisfall på LSFO?  Mens MGO går opp.)

Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
Reserven
13.01.2020 kl 18:57 4436

Basert på det Myrseth skriver, er min interpretasjon at fallet i spreaden hovedsaklig skyldes for mye dårlige LSFO produkter, som "ingen vil ha". Noe Kjus forutså kunne være et oppstartproblem ved å sette hele veddemålet til Dec20, med mulighet for å løse inn når som helst?

Kjus har offentlig uttalt at flyttingen av halve veddemålet fra Dec20 til Dec19, Jan20, Feb20, Mar20 og Apr20 var noe som ble gjort ETTER at han sluttet.
Et Spetalen innfall, eller noe Tveter anbefalte?  Tror det første, et Spetalen innfall, som kan vise seg å være den STORE feilen.

Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare

Fallet i kveld ser ut som er å være dobbelt så mye i % som brent faller for øyeblikket så det ser dårlig ut.
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
Reserven
13.01.2020 kl 20:02 4376

Da er det bra at Jan20 ICE ikke handles mer, så ethvert fall (uansett hvor lite) i Jan20 SING380 hjelper på.
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
JahMason
13.01.2020 kl 22:44 4310

La oss håpe du har rett og Vistin lukker Jan20 kontrakten så fort oljeprisen snur opp (intradag). Faller Sing380 i dag vs LSFO datert 10.01.20, er det håp om et redusert tap..
Blir spennende å se om pharma redder mcap eller om Dec20 volumet trekker oss i pluss i regnskapet for 2020!
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
dalglish
13.01.2020 kl 23:48 4278

Sluttet ikke Tvedter på likt med Kjus da? Jeg lurer på hvordan han har gjort det med IMO2020-spekulasjon i London. Sikkert bedre enn i Vistin, der timingen var "katastrofal".
https://e24.no/boers-og-finans/i/0nvLRG/oljeanalytiker-skal-kopiere-vistin-pharma-strategi-for-hedgefond-i-london
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
Reserven
14.01.2020 kl 00:20 4251

http://vxz.eu/2020-01-13__VISTIN__[7]_ICE+SING380-futures_prelim_T5
Pen bedring for Jan20, ellers forverring.
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
rammern
14.01.2020 kl 01:16 4294

Her formidles , slik at du knapt skjønner det selv ;)
Basert på det Myrseth skriver, er min interpretasjon at fallet i spreaden hovedsaklig skyldes for mye dårlige LSFO produkter, som "ingen vil ha". Noe Kjus forutså kunne være et oppstartproblem ved å sette hele veddemålet til Dec20, med mulighet for å løse inn når som helst?

Kjus har offentlig uttalt at flyttingen av halve veddemålet fra Dec20 til Dec19, Jan20, Feb20, Mar20 og Apr20 var noe som ble gjort ETTER at han sluttet.
Et Spetalen innfall, eller noe Tveter anbefalte? Tror det første, et Spetalen innfall, som kan vise seg å være den STORE feilen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
Reserven
14.01.2020 kl 01:28 4286

Bortsett i fra å kopiere innlegget mitt 1:1, hva ønsker du å formidle at jeg knapt skjønner selv?
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
rammern
14.01.2020 kl 01:38 4314

Sov på det :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare

De bevegelsene man har sett over nyåret, som har slått negativt ut for Vistin spreaden, vil trekke tilbake igjen. Det er kun noen flaskehalser av kortsiktig karakter som har dratt dette midlertidig i feil retning.

Mer viktig og interessant er at verdien på metformin delen er vesentlig høyere enn ved emisjonen på 11,20. Regner kan edruelig med en Ev/ebitda multippel på 10 ganger neste års resultat er metformindelen alene verdt over 11 kroner per aksje og medregnet dagens kontantposisjon gitt underliggende resultat på Vistin trading er NAV i Vistin over 17 kroner hvor litt over 6 kroner er netto kontanter.

Kjøp nå, mens resten av investorene er redd for trading resultatet, for verdiene er der i massevis.

Husk også at metformindelen er til salgs og at Spetalen selv gjorde et betydelig kjøp før jul på rundt 10 kr aksjen
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
rammern
14.01.2020 kl 11:24 4144

Metformindelen er ikke til salgs . Man selger ikke noe edelt som er priset feil ut fra kunnskap .
Det finnes ikke noe mer effektivt mot diabetes 2 enn metformin og behovet går en vei ;)
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
dalglish
14.01.2020 kl 15:39 4045

Alt er til salgs, men prisen må selvsagt være den rette. Mvh, Spetalen :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
Reserven
15.01.2020 kl 00:15 3916

http://vxz.eu/2020-01-14__VISTIN__[7]_ICE+SING380-futures_prelim_T5
Fin bedring i går for alle måneder  :)

I løpet av ukens 2 første dager har Jan20 spreaden bedret seg / øket med USD +11. Fortsetter det slik, er den i pluss før vi kommer til februar.
http://vxz.eu/2020-01-14__VISTIN__[7]_ICE+SING380-futures_prelim_vs_2020-01-10_T5
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
Reserven
17.01.2020 kl 00:10 3534

http://vxz.eu/2020-01-16__VISTIN__[7]_ICE+SING380-futures_prelim_T5
Så suste SING380 oppover igjen, heldigvis aller minst for Jan20.
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
fabian2
17.01.2020 kl 05:52 3486

--------------
......Hvorfor misbruke tickeren Farma ?
.................
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare
Reserven
18.01.2020 kl 01:53 3291

http://vxz.eu/2020-01-17__VISTIN__[8]_ICE+SING380-futures_final_T5
Håper Spetalen gremmes. Eneste ørlille trøst er at Jan20 knapt forverres.
Redigert 21.01.2021 kl 05:55 Du må logge inn for å svare

fabian2 skrev Innlegget er slettet
Dette blir haraball. Ser vi fem kroner før påske? Blir knekkebrød og vann på Vistin eierne. Tap tap tap tap.
Legger ved ett tristfjes ☹️
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Reserven
21.01.2020 kl 19:24 2880

I går (20.01.2020) feiret USA "Martin Luther King, Jr. Day", helligdag, med stengte børser. Derfor ingen sluttkurser for SING380, bare ICE som var litt opp:
http://vxz.eu/2020-01-20__VISTIN__[3]_ICE-futures_settlements
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Reserven
23.01.2020 kl 00:34 2603

http://vxz.eu/2020-01-22__VISTIN__[7]_ICE+SING380-futures_prelim_T51
Rosa bakgrunn for en spread (Feb20 i den grå spalten) forteller at spreaden var mindre enn på "post 1.1.18 LOW" den 06.06.2019.

Dette veddemålet begynner å bli noe av dummeste jeg noen sinne har satset penger på.
Neppe veldig hyggelig å være i hus med Spetalen om dagen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
d12m
23.01.2020 kl 09:20 2470

Jeg er spent på q4-tall på pilledelen, for jeg mistenker at kursen snart er ganske ok for metformin alene. Andre som har noen synspunkt?
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
trek
23.01.2020 kl 09:45 2439

Farmadelen vil nok vise seg å levere jevnt bra. Men så er det tradingen som vel er i All Time Low, og under det den lå på da kursen vaket rundt 7 kr store deler av fjoråret. Januar og Februar må med 99% sannsynlighet innløses med store tap, og det er vel en risiko for at hele traderporteføljen ryker på stoploss og et tap på 100 mill.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
d12m
23.01.2020 kl 09:56 2421

Trekk fra de 100 mill så har vel Vistin likevel en solid finansiell posisjon som kan forsvare høyere kurs høyere enn dagens?
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

Helt utrolig hvordan de har papirtap på 100 millioner kroner på 1 mnd omtrent.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Fradrag
23.01.2020 kl 10:08 2399

Sånn går det når man tror at man vet bedre enn markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
habbiten
23.01.2020 kl 10:44 2368

Helt vanlig når noen tror at en god analytiker også er en god trader
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
JahMason
23.01.2020 kl 10:54 2360

Desember 20 - kontraktene som utgjør 50% av veddemålet, kan fort stå i pluss inn mot sommeren. HSFO lagre fylles opp i rekordfart og det blir sakte film mot kollaps!

Men Jan,feb og mars kontraktene blir ordentlig surt tap! Så Q1 blir rødt! Lyspunktet kan bli pharma. Leverer fabrikken en EBITDA på 9-11mill NOK per kvartal, forsvarer det alene en kurs på 7kr ++. Konservativt regnet (multippel x8).

135mill på bok = 3kr aksjen + 7kr (pharma) = 10kr (!!)

Da er olje 71mill + 98mill = 169mill regnet i tap..... Redder Desember inn noe av det er vi godt over 10-12kr.

Edit: tall fra Q3 brukt over. Q4 inneholder gevinst på 2.6mill + ukjent driftsmargin fra pharma
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
trek
23.01.2020 kl 11:10 2358

Problemet, hvis jeg har forstått det rett er at HSFO kjøpes opp for å crackes til fyringsolje. Det samme som skjedde for et år siden. Samtidig har det vært problemer med kvaliteten på LSFO som har ført til tilfeller av motorstopp. Dette er ting de som er godt inne i shippingbransjen kanskje så at kunne være en risiko, men som Kjus har oversett, og som de som sitter med tradingansvaret nå ihverfall ikke forutsetning for å se.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
rammern
23.01.2020 kl 11:30 2355

Et problem Reserven og andre på tråden her har , er at dere har hengt dere opp i oljeveddemålet og glemmer Metformindelen som er Vistins gull ;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
rammern
23.01.2020 kl 11:33 2376

Spetalen vet og skjønner og la derfor penger på bordet nylig .Om emisjonspengene via olje blir nullet ut forsvarer Vistin kurs 11 pluss
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
d12m
23.01.2020 kl 11:42 2387

Jeg skjønner at det er IMO-delen som tar fokuset om dagen, men som du sier, metformin er den langsiktige gullkalven til Vistin og den står for øyeblikket i hjørnet med et støvlag på som skjuler gullfargen.

Dog avventer jeg inngang ettersom IMO gjerne skal enda lenger sør kommende tid.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Reserven
23.01.2020 kl 11:48 2386

Reserven  06.12.2019 kl 12:52
https://finansavisen.no/forum/thread/56762/view/1262873
«Heldigvis er farmadelen blitt stadig bedre, sterkere, og nærmest "spyler" cash inn i kassen. I følge 2019-Q3 rapporten, hadde Vistin per 30.09.2019 cash og materielle eiendeler for NOK 493 435 000 = NOK 11,13 per aksje. Netto endring i cash (etter skatt) var NOK 14,526 millioner. Ekstrapolert til ett år blir det 58,104 mill = NOK 1,31 per aksje. Dobles Metformin produksjonen, er det ikke vanskelig å se for seg et årlig utbytte i størrelsesorden NOK 2,00-2,50 per aksje. Dvs 20-25% direkteavkastning på dagens aksjekurser.»

Hva mener rammern en skal diskutere ang Metformin som er ekstremt stabilt, genererer stabile pene inntekter og overskudd, hvor VISTIN selger alt de klarer å produsere, og "konstant" jobber med å øke produksjonen?

rammern, hvorfor sier du ikke rett ut at du ønsker at jeg skal slutte med mine daglige Excel postinger av utviklingen av oljederivatveddemålet?
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Ole86
23.01.2020 kl 11:51 2382

At LSFO har ført til motorstopp er positivt for Vistin.
Hvor har du det fra at HFO kjøpes opp og crackes til fyringsolje og til hvilken pris?
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare