Emisjon i Brabank

Truseskvetteren
BRA-ME 20.12.2019 kl 18:52 3626

Banken var ikke så bra likevel. På tide at en del av disse middelmådige forbrukslånsbankene parkeres for godt.

Brabank vil hente mellom 60–85 millioner kroner
2 timer siden · Infront TDN Direkt
Styret i forbrukslånsbanken Brabank har intensjon om å gjennomføre en rettet emisjon på 60-85 millioner kroner til kurs 0,5 kroner pr aksje for å styrke selskapets kapitaldekning.
Det fremgår av en melding fra banken fredag.
65 millioner kroner i emisjonen er garantert av enkelte store eksisterende aksjonærer i selskapet, opplyses det.
Videre har styret intensjon om å utstede en tier 2-obligasjon på inntil 35 millioner kroner, hvorav 15 millioner kroner er garantert av visse store eksisterende aksjonærer. Obligasjonslånet vil ha en flytende rente på tremåneders nibor pluss 7,0 prosent pr år.
Den rettede emisjonen for privat plassering og utstedelsen av lånet er planlagt fullført ultimo februar/primo mars 2020.
Årsaken til kapitalinnhenting er at styret har gjennomført en grundig gjennomgang av verdsettelsen av låneboken, som ventes å føre til en ekstraordinær tapsavsetning i fjerde kvartal 2019 på rundt 70 millioner kroner, hvorav rundt 45 millioner kroner relatere seg til et potensielt salg av en norsk "past due"-låneportefølje, primært fra 2016-2017.
Etter tapsavsetningen på 70 millioner kroner og den tidligere kommuniserte IFRS 9-skatteeffekten på 36 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, venter selskapet at kjernekapitalraten (CET1-raten) pr 31. desember vil være på linje med det eksisterende minstekravet, mens tier 2-kapitalen er estimert å bli om lag ett prosentpoeng under, opplyses det.
Videre opplyses det blant annet at styret og ledelsen fremover vil fokusere på kommersialisering av den teknologiske plattformen og utforske strukturelle initiativer for Brabank.
Selskapet vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling som skal holdes rundt den 13. januar og foreslår å sette ned nominell verdi på selskapets aksjer fra 1 kroner til 0,20 kroner, samt foreslå å gi styret fullmakt til å gjennomføre den rettede emisjonen og en potensiell reparasjonsemisjon.
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.12.2019 kl 20:01 3581

LOL! For en massakre.
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.12.2019 kl 21:52 3513

Kraftig kost. Har dette selskapet kompetente folk som kan bank og finans ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.12.2019 kl 09:18 3380

På hvilken planet har denne flyarvingen befunnet seg?
At Thon har sovet i timen er åpenbart,men for disse er det kun øresavrundinger i ukesregnskapet...men at disse gikk inn gav jo positive signaler til enkelte som har stor tillit til Thon.
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
Hartepool
21.12.2019 kl 09:27 3366

....and then they were two ..
Kun Insta og Easy igjen etter krigen mot Staten.
Lærdommen er at også denne delen av finanssektoren er et fag som krever kompetanse.
Lindbak og Berg har arbeidet i sektoren i en årrekke, hatt stor suksess og gjør det meget bra i sine banker.
At mange hev seg på bølgen for å bli rike i en fei, med grådige corporate- folk på slep er regelen der det er superprofitt.
Men man glemte totalt kompetanse.
Nå ser vi resultatet.
Kompetansen driver videre i et marked som nå er mer oversiktlig og uten alle kamikazepilotene surrende rundt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
21.12.2019 kl 11:08 3320

Ja, det er tydelig at det er stor forskjell på forbrukslåns-kompetansen i de forskjellige aktørene.

Brabank må nå emittere. Instabank må kanskje også hente penger i nær fremtid.

Easybank har nok ikke behov for dette, da butikken går «så det griner»:

- vil ende på MNOK 85-90 i overskudd i 2019!

- Styrets leder, og en av de største aksjonærene, Svein Lindbak,
kjøpte ytterligere 70000 aksjer 3. desember.

- Easybank’s 2. største aksjonær, Verdipapirfondet Alfred Berg Norge, kjøpte ytterligere en halv million aksjer i november.

- overskudd hvert kvartal siden Q2 2017.

- Fra Q2 2017 til Q3 2019 har Easybank ASA mer enn doblet utlånene til rett over 2,8 milliarder. Likevel har banken en marginal kostnadsøkning i samme periode.

- Easybank ASA har noen av bransjens høyeste nominelle rente på forbrukslån, på over 15%. Easybank ASA tilbyr for øyeblikket ikke kredittkort.

- Easybank ASA hadde et overskudd f. skatt pr. 30/9-2019 på ca. MNOK 66.
https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2019/08/easybank-tjener-mer

- banken har meget dyktige ansatte, med solide utdannelser, og lang erfaring fra forbruksfinansiering. https://easybank.no/om-oss/investor/ledelsen/

- Inngikk forward flow-avtale med Kredinor allerede i 2017, med opsjon ut 2023:
https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2017/09/easybank-inngaar-avtale-med-kredinor

https://www.kredinor.no/avtale-om-lopende-kjop-av-inkassosaker-inngatt-med-easybank/

- EASYBANK satser nå også på SMB-markedet, med bl.a payment-løsninger, fakturasalg og SMB-lån.
Se https://easybank.no/bedrift/

- Easybank ASA har inngått avtale med Husleie.no, med stor suksess:
https://www.estatenyheter.no/2019/05/22/skal-lose-depositumproblemet-for-boligleiere/

https://finansavisen.no/nyheter/bank/2019/09/13/6956478/husleie.no-og-easybank-har-suksess-med-depositumskonto

- Easybank ASA har inngått avtale med Melin Medical AS:
https://www.dn.no/marked/melin-medical/easybank/helsegrunder-inngar-avtale-om-a-kjope-ti-prosent-av-forbrukslansbank/2-1-616734

https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2019/06/forbruksbank-med-nytt-satsingsomraade

Bokført egenkapital i Easybank ASA var pr. 30/9-2019 ca. MNOK 550, tilsvarende kr 11,58 pr. aksje. Året ender med nesten kr 12,- i EK pr. aksje!

God Jul!

Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
seismicrec
21.12.2019 kl 21:10 3176

Nedskrivning av aksjekapitalen til 20 øre og kriseemisjon.
Hva i allverden har man drevet på med i Monobank?
Bra hadde ingenting ,kun noen rike aksjonærer.
Vil disse trø til igjen eller må mer kompetente bankfolk overta virksomheten?

Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
23.12.2019 kl 09:33 2947

Ble trangt ut døren ja.
Sistemann slukker lyset!
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
Hartepool
28.12.2019 kl 08:32 2637

Dette blir en krevende emisjon.
Kursen ligger under emisjonskurs, hvilket normalt betyr at markedet mener at emisjonen settes for høyt .
Insta og Easy har ikke blitt dradd ned av problemene i Bra.
Disse bankene vil antakelig få bedret markedssituasjonen fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
28.12.2019 kl 10:03 2588

Monobank fokuserte kun på utlånsvekst. Det var vekst, vekst og atter vekst de ønsket. Og veksten kom, med den følgen at de måtte fylle på med ny EK. I et marked som var preget av regulatoriske endringer, og mye negativ presseomtale, var det plutselig ikke så lett å hente frisk kapital.

Da var det jo veldig beleilig at Brabank, som ikke hadde vært like utlånskåt, og med masse penger på bok, kom «flytende forbi». Og vipps, der ble de fusjonert!

At Monobank har vært litt slepphendte i sin kredittvurdering av lånekundene, er vel ikke å ta i. Når forskriften nå har trådt i kraft, og gjeldsregisteret er oppe og går, er det bråstopp i utlånene. Det er slutt på at de dårlige lånekundene bare kan «rullere» lånet videre til neste bank.

Nå er det mer transparent, og flere av lånekundene får avslag på refinansiering - med rette! Og da kommer det jo for en dag, nemlig at de ikke kan betjene lånet, og banken må ta tapet!
Et tap som skulle vært tatt for lenge siden - eller enda en lånetagere som skulle fått avslag!

De siste to kvartalene har de måttet ta ca. MNOK 150 i utlånstap. I tillegg har fusjonen kostet ca. MNOK 50.

Snakk om å svi av penger raskt, på elendig bankhåndverk!

Hvordan står det egentlig til med resten av låneboken til Brabank ASA?
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.01.2020 kl 12:54 2175

Er vel kun aksjonærer pr. 20.12.19 som får delta i reprasjonsemisjonen?
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare
Aurora12
21.01.2020 kl 22:11 2033

Melding fra selskapet vil komme før den rettet emisjonen med info om vi andre får være med på 050kr rullingen?
Redigert 21.01.2021 kl 03:08 Du må logge inn for å svare