PHO Blir 2020 året som de slår ut i full blomst

PHOinvestor
PHO 02.01.2020 kl 07:48 35671

Ja da starter snart børsen for 2020
Som PHO aksjonær har jeg store forventninger til inneværende år.
Hvis en har lest seg opp på PHO, så kan dette virkelig inntreffe.
PHO har aldri tidligere hatt bedre rammebetingelser for å bli en suksess.
De har nå også jobbet seg inn i det amerikanske helsevesenet, og fagfolk kjenner til produktet
Selv har jeg stor tro på en dobling av kursen i 2020, men det får tiden vise
Hvis en ser på Medistim som gikk voldsomt i 2019, PHO ligger vel 1 år etter dem i utviklingen, og er nå klar som samme utvikling tror eg
.
Har vi også med en positiv bør i 2020, bli dette ett flott år
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
HrDuck
08.01.2020 kl 16:36 4799

Tror vi holder oss til prosenter pafo, det gir jo mer mening.

Og skal vi bruke focuss sin p/e på 40 og årsvekst pr i dag så havner vi med en aksjekurs rundt 400 kr i 2023.

Akkurat hvorfor vi skal henge oss opp i et bestemt tall i akkurat et bestemt kvartal skjønner jeg ikke. Men tallene viser at PHO er noe som allerede skjer, ikke noe man håper skal skje. Så kan veksten bli enda sterkere, men vekstraten vi har i dag er rikelig høy for at kursen skal stige kraftig over tid.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 02:47 4591

Ja att sitte og regne prosenter på fantasitall,og komme frem til antatte kurser. Kan vel hvem som
helst gjøre Og att noen kommer frem til att kursen blir høyere jo mer selskapet tjener, er jo
utroligt intelligent. Men for meg er det vad som skjer fra kvartal til kvartal som viser vad veksten
blir fremover. Og skall man vise att man har kunnskaper, om vad selskapet driver med. Så bør en
kunne vise til vilke resultater de leverer nu. Og klarer du ikke det, så hvorfor skall man da tru att
du vet resultatet om 3 - 4 år.

Andy seier 2,7 mil og eg seier 2,8 mil, og det er ikke tall som gjør att eg fantiserer om kurser på
400 kr. Og de her 40- 60 % vekst som alle fabler om, er jo uten kostnader. Og årsveksten i USA
i 2019 blir vel ca 35 mil, eller 55 %, men kostnaden steg med 25 mil. Da er det bare 10 mil kvar,
eller 16 % reell vekst. Den dagen du kan vise til prosentuell vinst i millioner, ikke vekst..Så blir
det noe annet.

Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
09.01.2020 kl 03:06 4579

Så glad jeg satte vekkerklokka på 3 pafo. Hvordan har det seg at du allrid skriver innlegg på dette tidspunkt? Ferdig på nattevakt? Forøvrig sier du at jeg ikke klarer å vise til hvilke resultat de leverer nå. Der tar du feil, spør om hva du lurer på og jeg skal svare deg i morgen tidlig.

Ellers gjør du en stor men klassisk feil. Du antar at kostnader for selskap tidlig i en vekstfase vil øke parallelt med inntekter. Det stemmer ikke. Man bygger organisasjon først. Altså kostnader når terskel tidlig, inntekter har mye mer å gå på. Og det fine er at er inntekter med COG Sold på under 10% av salgspris.

Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
09.01.2020 kl 07:31 4489

Inntektene til PHO kommer av salget av Cysview. Kostnadene i Cysview er knyttet til både produksjon, markedsføring, salg, distribusjon av Cysview, men også til innsalg av BLC scope.

Det er scopene som skal generere inntekter til PHO. Da er det enkelt å se at kostnadene initielt nødvendigvis vil overstige inntektene. Men etterhvert som antall scope i produksjon stiger, vil potensialet til inntekter stige. Men et nylig utplassert scope tar tid å komme opp i produksjon. På den måten ligger «inntektsbølgen» faseforskjøvet bak «kostnadsbølgen». Hvor langt bak innteksbølgen ligger, vet jeg ikke.
Men nå uttaler ledelsen at kostnadene har flatet ut, samtidig som grunnlaget for inntektsvekst stiger med rekordmange scope utplassert i Q3 19. Samtidig vet vi at kapasitetsutnyttelsen på allerede utplasserte scope ligger på kun 10-15% av teoretisk behandlingskapasitet ( tall fra Q3 19).

Når vi nå har en situasjon med en kostnadskurven som har flatet ut, rekordstor utplasseringstakt på nye scope, der flexiscopene utgjør en stadig større andel, samt at det er 85-90% ledig behandlingskapasitet på allerede utplasserte scope, så bør fe fleste skjønne ledelsen, når de frimodig hevder at PHO vil innfri guidingen for 2020. Og når det skjer vil PHO få en flying start på 2021 og fremover.

Ha en riktig god dag!
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Durable
09.01.2020 kl 07:37 4470

«Og skall man vise att man har kunnskaper, om vad selskapet driver med. Så bør en
kunne vise til vilke resultater de leverer nu. Og klarer du ikke det, så hvorfor skall man da tru att du vet resultatet om 3 - 4 år.»

Pafo,
der er jeg helt uenig.
Det krever da vitterlig ikke så mye kompetanse eller kunnskap for å vise til hvilke resultater selskapet leverer nå.
Det klarer man ved å lese kvartalsrapporter.

Det som derimot krever en solid dose kompetanse er å klare å anslå hvordan selskapet vil prestere om 3-5 år og hvordan utviklingen fremover dit vil se ut.
Det kan man ikke lese seg til. Det krever at man tenker, regner og analyserer selv.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
09.01.2020 kl 08:17 4411

Tror du må ha gått litt i surr i siste setning der pafo. Antar du ikke mener at PHO må vise til prosentuell vinst i millioner.

Men du er likevel inne på noe. For etter hvert så vil resultat og omsetning gå mot lik vekst i millioner. Dette pga poenget som både LM og jeg har nevnt over: Skalering. Man kan øke omsetning uten at andre kostnader øker. Og når marginen er over 90% så øker resultat nærmest likt økt omsetning.

Litt i tvil hva du mener med "40- 60 % vekst som alle fabler om". Du sier jo selv i neste setning at veksten i 2019 er på ca 55%, altså de har jo veksten allerede. Da er det vel ikke å fable om akkurat?

Jeg har sagt det før og sier det igjen: PHO er noe som skjer nå, ikke bare noe man håper skal skje en gang i fremtiden.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
09.01.2020 kl 08:38 4364

Enig i den vurderingen, og nettopp derfor er risikoen i PHO betydelig mindre enn i selskaper som befinner seg i en utviklingsfase. Men PHO er ikke enten eller, men både og. PHO har allerede Cysview som FDA godkjent produkt, men PHO har også blåst liv igjen i Cevira. Og den avtalen selskapet inngikk i juli 2019 er særdeles spennende. For her er man inne på utviklingssporet og med et produkt som etter sigende har blockbusterpotensial. Spennende.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 08:58 4320

Ja tippe tråden 2019 viser vel litt av langtids kunnskapen til en del, men før att milliarderne skall renne
inn om 4 år. Så må selskapet innfri vart kvartal fremover, og da bør det vel gå att begynne med vad
selskapet presterer i Q4 i USA. Det er i alle fall det som påvirker kursen de neste 5 månader.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
09.01.2020 kl 09:11 4286

"milliardene skal rulle inn om 4 år".....?

Det ser ikke ut som du skjønner noe om prising av aksjer pafo. Du skriver milliardene i flertall så da må det minst være to milliarder. Omsetter PHO for to milliarder vil selskapet ha en bunnlinje rundt hele dagens markedsverdi. Slår det til vil aksjekursen ligge minimum 20 ganger over dagens markedsverdi.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 09:20 4256

Ja var det svaret på Q4 inntekten på cysview i USA. Så er det bare att fortsette att lage hypotetiske
inntekter i fremtiden.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
09.01.2020 kl 09:25 4238

Det var dine tall jeg kommenterte pafo. Dine meningsløse forsøk på å gjøre narr av andre ser litt merkelige ut.

Det poenget du ikke forstår er at PHO er lavt priset basert på dagens tall. For å sette det i perspektiv: Om PHO når to milliarder som du hinter om så har de en markedsandel i USA på knappe 16%.

Og alt dette uten å regne en krone verdi på Cevira.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 09:44 4200

Jeg prøver få deg att svare om du har noen tall på Q4 inntekten i USA. Det er bare en liten test,
før att se om du har peiling på vad som føregår nu.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
09.01.2020 kl 10:00 4166

Om det var en test så skjønner jeg ikke helt hvor kommentaren din om milliardinntekter om fire år kom fra. Men uansett, ja jeg kjenner til de historiske tallene for PHO. Q4 2017 var ca 10,1 mill og Q4 2018 ca 18,4 mill.

Nå viser jo dette en fantastisk vekst, men det er støy i tall fra kvartal til kvartal. Dette mikrofokuset ditt på eksakt å gjette 4Q tallene nå er derfor ikke spesielt nyttig. Markedet vil mer og mer fokusere på vekstutsikter.

Men vi ser at tallene viser veksten som vi diskuterer over, vi vet at infrastrukturen (scopene) bygges ut (104 stykk 2017 og 211 Q3-2019).

Men som Durable skriver over: Det er lett å finne historiske tall, spå om fremtiden krever mer. Når jeg leser over så ser jeg at du Pafo ikke forstår skalerbarheten i PHO sin modell. Høy vekst med høye marginer er oppskriften på kommende børsraketter (siden prisingen i dag ikke tar høyde for det som kommer).
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
kreinh
09.01.2020 kl 10:21 4109

Meget fornuftig av deg HrDuck å imøtegå pafo med informativ retorikk. Det er leseverdig for alle som prøver å skjønne hvorfor Photocure kommer til å vokse til en lukrativ utbytte maskin over tid. Takk også til focuss og Andy som utrettelig imøtegår skeptikerne.
Keep up the good work!
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Scoopfinder
09.01.2020 kl 10:38 4060

"det er støy i tall fra kvartal til kvartal. Dette mikrofokuset ditt på eksakt å gjette 4Q tallene nå er derfor ikke spesielt nyttig. Markedet vil mer og mer fokusere på vekstutsikter."

Vekstutsiktene blir justert ved hvert kvartalstall.
Vi har ikke noe bedre enn Q-tallene å forholde oss til.

Jeg tipper 28 mill i Q4 (eller litt under 28)
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
09.01.2020 kl 10:46 4034

takk for hyggelige ord kreinh

Jada scoop, jeg er klar over at hver fremleggelse av kvartalstall er små prikker i det som etter hvert blir et større bilde. Men siste årene har det vært kvartalsrapporter som har skuffet, likevel ser man at år for år er trenden tydelig. Hadde man latt seg påvirke av en dårlig rapport og solgt så hadde man nå sikkert brukt tiden sin til å sutre på forumet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 11:18 3980

Ja scoop, ANDY og eg har vel identiske tall før Q4, og resten er vel bare tull. Men resultatet gir ett
pekefinger vad man kan førvente til Q1 Og om noen klarer att få
det til att eg spår milliard inntekter om 4 år på cysview. Så var se god
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 11:25 3962

Videre mener jeg at q1 skal komme inn >35,4 mill.
Dette mener jeg og tror på bakgrunn av veksten fra q1 2018(12,7 mill) til q1 2019(21,2mill) som var på 67%.

I q1 2019 var det totale antallet flexi skop 11 stk, i q3 22 og q4 forhåpentligvis 30-35.
Så under 35,4 mill i q1 vil jeg personlig mene vil være i underkant av hva man skal kunne forvente.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 11:40 3929

Herligt en mann med faste åsikter, som tør att stå før det han mener. Og er enig med deg att Q1 bør ha
en inntekt på 35 mil + om de skall nå guiding. Men eg trur den bare blir 32 mil. Men håper du får rett.

Sen er det vel ingen som trur på Cevira inntekter reden i år. Men det gjør eg, de får markeds ​
tillatelse i KINA og delbetalning av de 14 mil usd som er lagt inn der. Det skall mye til att få​
noen omsettning reden i år, men det er signaleffekten som er den viktige.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 12:05 3886

"Sen er det vel ingen som trur på Cevira inntekter reden i år. Men det gjør eg, de får markeds ​
tillatelse i KINA og delbetalning av de 14 mil usd som er lagt inn der. Det skall mye til att få​
noen omsettning reden i år, men det er signaleffekten som er den viktige."

Jo pafo, det tror jeg også på, jeg mener det er bra mulighet for en innbetaling allerede nå i perioden jan. - mars. Min begrunnelse for det er rett og slett slide 22 i q3 presentasjonen.
https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2019-pres/pho-q3-2019-pres-final.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 12:13 3871

Så har jeg bare lyst å poengtere spesielt overfor bravi dette med meglerhus og kursmål siden du har vært litt opptatt av at Edison og Norne nå har NOK 70 på PHO mens kursen pt er drøyt 80.
Det er selvsagt ikke noe uvanlig, selv om jeg mener at kursmålet burde vært 110-140 idag.

DNM har kursmål 155 på Medistim, kursen er 194 og kursmål 7 på Targovax mens kursen er 10,32.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
kreinh
09.01.2020 kl 12:45 3821

Fra Facebook gruppa, lagt inn av "Andy". Gjør dette for å belyse en tanke jeg har. Håper det er greit for deg, Andy.

"Har tatt ut ny oppdatert Topp 20 liste gjeldende til og med mandag inneværende uke.

Fondsfinans Norge + 10k

Nordnet Livsf. - 14k

Vinterstua - 20k

Skøien AS UT

Verdipapirfondet DNB Norden INN 17.plass med 179,051 aksjer.

DNB Norden var ikke inne på Topp50 på listene offentliggjort mandag så de har kjøpt minst 120k de siste dagene inntil mandag denne uken.

Såvidt jeg kan se har DNB 3 konti inne topp 50 nå tilsvarende cirka 380k."

Kan vi snart vente dekning fra DNB siden de har gått så tungt inn i selskapet? Det hadde fått fart på aksjekursen tenker jeg...
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 12:50 3807

Vakkert hadde ikke sett den før, men bekrefter det eg trudd hele tiden. Og enligt kinesiska myndigheter
skall en CTA ta maks 39 dager att behandle, Så eg holder på april, - juni. Men det kommer nok en
børsmelding den dagen, den er godkjent.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
kreinh
09.01.2020 kl 12:51 3804

Det er ikke lenge siden Pareto satte 6 kroner på NEL og dagens kurs nærmer seg 9.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
SomSa
09.01.2020 kl 12:52 3797


Hvor mange tror at aksjen er over 70 etter presentasjonen av 4Q 2019?
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Haltopen
09.01.2020 kl 13:32 3743

Utbetalinger ifm. Approval of CTA, Dosing 1st patient, Study endpoint er alle "single digit million" ifølge DS.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
kreinh
09.01.2020 kl 13:50 3713

I sin nye analyse setter Simply Wall St. verdien av PHO aksjen til kr. 437,- og NEL til kr. 2,79.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Fevang
09.01.2020 kl 13:57 3701

Alle som har aksjer i PHO tror at den er over 70 da - hvis ikke hadde de solgt! Er ikke det selvsagt???
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
09.01.2020 kl 15:13 3598

La oss heller si det sånn somsa: Dersom den største pessimisten av de alle, Pafo, får rett i sitt tips om 32 mill i Q4 så tipper jeg at kursen går over 100.

Skal jeg tippe omsetning så tror jeg vi er under 30 mill, men med kurs rundt 80 er aksjen fortsatt kraftig underpriset.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 15:16 3588

Tror veldig mange utelater eller glemmer Cevira når dem vurderer PHO.
Når det meldes om ny utbetaling er det mulig noen våkner igjen, heldigvis må dem da løpe etter.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.01.2020 kl 15:28 3567

Nu var det 28 mil i Q4 og 32 mil i Q1, du må lese på bedre.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
09.01.2020 kl 16:46 3478

Greit, men millarder om tre år sa du ihvertfall
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Hayen
09.01.2020 kl 21:13 3305

Jeg er på samme linje:
Forventer omsetning under 30 mill
Selskapet har vært 'feilpriset' lenge (og er det fremdeles)
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Panis
09.01.2020 kl 21:24 3282

Enig, vi vet at aksjen er underpriset og får håpe Q4 blir en positiv overraskelse for oss alle.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
PHOinvestor
13.01.2020 kl 21:30 2753

Nei, nå ble det mye suppe på trådene. Synes denne tråden oppsummerer mye av det vi kan vente i 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
13.01.2020 kl 22:48 2638

That tells you all you need to know about Simply Wall Street.

Every single analysis from Simply Wall Street is just computer generated crap and they produce hundreds of these each day, before filling up peoples spam boxes with constant emails.

The only thing Simply Wall Street is good for is wiping your backside.

Seriously, Simply Wall Street? Come on guys.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
13.01.2020 kl 22:50 2633

I think we may well be below 70kr BEFORE Q4 not after.
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Fevang
13.01.2020 kl 23:29 2578

Siden du tror på under 70 så har du vel solgt deg ut??

Ingen vits å sitte med denne hvis man tror den skal minst 10% ned...
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare
Computum
13.01.2020 kl 23:55 2528

Det er kanskje forskjell på å frykte og å håpe. Håpet er det siste man mister, heter det. Det mange har erfart i aksjemarkedet er å sitte i nedturer og bli mer og mer frustrert for at man ikke solgte tidligere. Når man så endelig bestemmer seg og selger så er bunnen nær og man blir sittende på utsiden og se aksjen klatre opp igjen.
Selg når den gode følelsen er der, aldri når alt er bare trisst og leit. Men da kursen før jul var i 100, var det vel få som så for seg et fall helt tilbake til 70. Nå er det ikke like usannsynlig, men ny opptur kommer nok igjen. Den som bare visste når?
Redigert 21.01.2021 kl 05:11 Du må logge inn for å svare