PHO-BLC Cysview med drastisk effekt på kreftceller i laboratorie


Dette burde ikke være negativt i kampen om markedsandeler i USA. Tvert i mot. Prikken over I`en for å erobre et av USA`s mest kostnadskrevende kreftmarkeder. Flott at det nå er publisert i fagtidskrift.

https://www.jurology.com/article/S0022-5347(18)41014-2/fulltext
Redigert 21.01.2021 kl 09:42 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2018 kl 20:17 4141

Veldig spesielt dette at man først får FDA godkjent produktet, men har så gode resultater at man må gå tilbake til in vitro studier får å fastslå hva som egentlig skjer.
BLC Cysview er jo godkjent som et metode til å påvise hvor kreftcellene er. Det er åpenbart ingen ulempe at det i samme operasjon også dreper kreftceller.

Er ikke dette kjent fra før?

Kombinasjonen av HAL og Blue Light reduserer celleoverlevelsen drastisk i pasient-avledede organer av blærekreft. Disse resultatene tyder på at utover det diagnostiske verktøyet til Blue Light Cystoscopy med HAL er det potensial for terapeutisk nytte. Videre undersøkelse av den apoptotiske vei er berettiget basert på IHC-fargingsresultater.
Det handler om å være våken som investor, litt sent å kjøpe aksjer når kursen tar av..
focuss
18.07.2018 kl 20:29 4107

Det skal ha blitt presentert på AUA-18 for noen uker siden men er ikke meldt til markedet. Det synes jeg det burde vært. Kan ikke tenke meg det var investorer på AUA-18 da det er en konferanse for fagfolk. Photocure hadde hele fem presentasjoner på konferansen som er den største i sitt slag. Samtidig så var det hundrevis av oppslag så mye kunne lett drukne i all støyen.
Redigert 18.07.2018 kl 20:35 Du må logge inn for å svare

Hvor børsmelder ikke pho dette ? Noen som har spurt de?

Når forventes svar på den terapeutiske effekten?
Når får vi avklart om cysview får A klassifsering?
18.07.2018 kl 20:43 4076

Bra funnet focuss :)
focuss
18.07.2018 kl 20:45 4286

Fjellmann
Det har vi vel ingen svar på da vi ikke vet hvordan PHO ønsker å bruke dette videre. Hestdal var åpenbart av oppfatning av at det burde bringes videre. En annen ting er jo at det må jo gå an for folkene i USA å bringe med seg kopi av artikkelen når de oppsøker leger og sykehus i USA.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2018 kl 20:50 4270

Det hadde vært fint om dette lar seg dokumentere "in real life" som en del av de vanlige operasjonene sykehusene gjennomfører? Da får man jo inntekter av de kliniske studiene i stedet for utgifter.Krever kanskje litt fin tenkning.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Man kan jo ikke markedføre produktet med terapeutisk effekt, men det gjør jo ikke noe om behandlende leger blir gjort oppmerksom på denne forskningen. Dette er vel også noe som kunne vært interessant for pasientorganisasjonene.

Selv om man ikke klarer å bevise denne effekten, så gir vel dette håp om at langtidsutsiktene (PFS/OS) for pasientene som behandles med Cyscview vil være enda bedre enn ventet, den statistikken kommer til overflaten før eller senere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Det er tydeligvis sterke indisier på at en slik effekt. Nei, uten vitenskapelige bevis kan ikke PHO bruke denne effekten til å markedsføre BLC Cysview, formelt. Men jeg antar at når dette nå er blitt presentert i fagforum, så vil det ikke ta lang tid før en slik oppsiktsvekkende effekte vil bli kjent i markedet. Dog har FDA og andre regulatoriske myndigheter strenge regler de må forholde seg til for å fullt ut godta av BLC Cysview har en slik positiv effekt,

Men ettersom BLC Cysview høyst sannsynlig vil bli betydelig mer brukt i månedene og årene som kommer, så burde ikke selskapet ha problemer med pasientgrunnlag til en eventuell studie for å kunne få denne effekten vitenskapelig bekreftet.
Samtidig så vil jeg tro at legene som benytter BLC Cysview i sin undersøkelse av blærekreft over tid også vil måtte konstatere denne positive effekten, enten det iverksettes en studie eller ei.
Men for at regulatoriske myndigheter skal formelt kunne godta denne effekten, så vil jeg tro at en vitenskapelig studie må bli gjennomført.

Spennende er det. Og jeg føler meg rimelig sikker på at det også vil påvirke kursutviklingen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2018 kl 21:17 4209

Grunnen til at PHO startet dette arbeidet var at de observerte at tid til tilbakefall etter behandling med BLC Cysview var lengre enn hva som kunne forklares bare med bedre resultat fra selve operasjonen. Jeg er dessverre ikke i stand til å huske hvor jeg plukket opp dette? Kanskje en tidligere presentasjon fra PHO???
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2018 kl 21:22 4194

Vi bør nok anmode PHO om å børsmelde dette. Da gjerne også med en forklaring på hva det var som førte til at de startet disse in vitro studiene. Når det får plass på AUA-18 så er det ikke fordi det er uinteressant.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Focuss
Ser at du hadde samme tema oppe i et innlegg datert 27 april 2018. Så dette er vel ikke noe som er nytt stoff av i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2018 kl 21:32 4172

Børsverdier
Nano : 2,9 mrd
Bergen Bio : 1,8 mrd
Photocure : 0,7 mrd

Kommentar unødvendig.


Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2018 kl 21:41 4154

LM
Det stemmer, men det ser ut som det er først nå det er i fagpressen. Det som skjedde var at Bente B hadde plukket opp titlene til PHO sine presentasjoner på AUA-18 sin hjemmeside. Jeg prøvde å komme inn å lese hva som var skrevet men linkene på de fire første presentasjonen lot seg ikke åpne. Jeg klikket på den femte og det var denne om terapeutisk effekt. Den åpnet seg og jeg kunne lese konklusjonen. En Feil??

Jeg ringte PHO og spurte om hva dette egentlig var, men de latet som at de ikke forsto hva jeg pratet om. Etter litt så bekreftet da Hestdal det vi nå vet. Han sa for øvrig at det ikke nå kunne benyttes aktivt, men at det kunne prates om lege til lege. Jeg mener selgerne bør utstyres med en kopi. Kan ikke skade å bli informert om status. Hestdal mente vel at det burde på konferanse og fagpresse først. Nå er det gjort så nå bør det børsmeldes.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Londonmannen, Dette er ikke nytt, det har vært kjent siden i vår. Men det har vel ikke vært diskutert så mye rundt dette fenomenet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Det kommer vel uansett ikke noen børsmelding før ny CEO er på plass, det ville jo vært drøyt dersom en interim-CEO ville ta slike valg rett før en ny CEO er på plass. Dersom man skal gå ut med denne nyheten så bør man jo ha tanker rundt en eventuell strategi.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2018 kl 21:52 4132

LM
Vi har jo diskutert mye på Nano trådene hva som skal børsmeldes og når det skal børsmeldes. Kravet er at det skal meldes dersom en normalt oppvakt investor forstår at det er info som vil påvirke verdi. Her kan det være at Hestdal har ment at resultater av in vitro studier ikke påvirker verdi. I dette tilfelle hvor man faktisk får bekreftet de effektene man observerer i det virkelige liv så synes jeg det stiller seg annerledes. Det gir jo høy sannsynlighet for at det faktisk er sammenheng da man på en måte sitter på fasiten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2018 kl 21:59 4113

Flottesen
Dersom du ringer dahl og hevder at du mener du er en normalt oppvakt investor og mener dette har betydning for interessen for aksjen og dermed aksjens verdi så skal han i prinsippet melde umiddelbart.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Focuss
OK, takkar for oppklaring.
Ikke uenig med deg i ditt syn på hva som bør børsmeldes, men som vi har sett fra andre selskaper, ikke minst NANO, så synes det som om ledelsen i enkelte selskaper følger en annen policy for når ting skal børsmeldes.

Men det kan da ikke overraske noen om bekreftet info om en slik positiv effekt vil ha positiv effekt på kursutviklingen, og følgelig burde den vært gitt markedet i en børsmelding. Spørsmålet da blir hvorvidt ledelsen oppfatter infoen som endelig bekreftet. Men ut fra hva du focuss har gravd frem kan jeg vanskelig se at så ikke er tilfelle.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Send mail til radforsk og be dem ta det opp i podcast.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Det er en god ide.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Forskningsresultatene altså, ikke de "eksistensielle" spørmålene rundt børsmelding.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
Durable
18.07.2018 kl 23:24 3978

Man kan jo bare tenke seg hva det vil bety for prisingen av Cysview, dersom det påvises terapeutisk effekt.

Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Jobbes det med å påvise terapeutiske effekt?
Det må snart komme noen nyheter som gjør at finnansmarkedet skjønner potensialet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Fjellmann, spør påtroppende CEO om dette.
Det vil uansett ta flere år å bevise en slik effekt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2018 kl 07:59 3774

Flottesen
Tror det kan gå fort. Her behandles jo pasienter løpende uansett. Trenger ikke vente på kandidater til kliniske forsøk.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
liang
19.07.2018 kl 08:58 3692

Skal en sette igang en stor studie under clinical trial systemet så er jo dette som alle vet veldig kostbart.
Derfor så må dette foregå for å bringe medikamenter til markedet som dekker utgiftene + fortjeneste.
Ved abscopal effekt så ligger jo den eventuelle virkningen implisitt i behandlingen (som bivirkning) og det å påvise den fører jo ikke til at selve behandlingen blir bedre.
Effekten kan vel påvises etter lang tids bruk (statistisk?)

Men har selskapet god dokumentasjon som sterkt indikerer abscopal effekt så er helt klart dette et moment som bør belyses på en slik måte at markedet blir klar over dette (og på en slik måte at selskapet fremstår seriøst).

Som eksempel kan jeg nevne eldepryl brukt mot parkinson hvor det hevdes at dette preparatet kan sinke utviklingen av sykdomen.....KAN.
Det å ta et slikt preparat som kanskje kan bremse opp sykdomsutviklingen har en voldsom psykologisk effekt.
Hvem tør ta sjansen på å la være å ta dette preparatet (selv om det ikke er bevist at det virker).

Så helt klart , formidlet korrekt så kan "blålys teknologien" dra stor psykologisk effekt til fordel for PHO's produkt.

Lykke til

Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2018 kl 09:32 3630

Liang
I dette tilfelle så kan det være mulig å avdekke virkningen via løpende behandlinger. Det er grunn til å tro at det faktisk allerede er gjort og er grunnen til at de går tilbake og ser på hva som skjer i In vitro forsøk. In Vitro forsøk viser altså dramatisk effekt hvor over 90 % av kreftcellene dør og må jo være årsaken til at de oppnår bedre effekt en hva som ellers kunne forventes.Hvem vet, videre optimalisering kan være mulig. Uansett så er vel ikke en slik killer effekt på kreftceller noe å ikke ta på alvor.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2018 kl 09:42 3604

Ellers så synes jeg at det virker som om BLC Cysview kan ha lignende effekt av det PCIB presenterer. Ikke så merkelig da de stammer fra det samme forskningsmiljøet. Ellers så mener PHO at teknologien også virker på endetarms kreft og Karl Storz driver jo med egenfinansiert forsøk på dette. Nå er jo PCIB sin greie leveringseffekt. Kan være at kreftcellene ikke synes det er noe stas å få levert Cysview inn i cellene sine. Nå binder riktignok Cysview seg til kreftcellene for egen hjelp, men kanskje BL sørger for at det trenger dypere inn i kreftcellene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
Legoland
19.07.2018 kl 09:47 3588

Blir vel ikke lenge för jamringen over at Hestdal slutter begynner her paa HO.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2018 kl 09:54 3569

Legoland
Det burde jo være mulig å ha to tanker i hode samtidig. Å få opp salget i USA er prioritet no 1, men det kan ikke bety at man ikke skal ha fokus også på videre utvikling. Blir spennende å se hvem som blir ny CEO. Vil tro vi også kan trenge en CMO (Chief Medical Officer). Tror Hestdal ville vært en riktigere person som CMO enn som CEO.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
liang
19.07.2018 kl 10:03 3548

http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2014/01/PCI-Biotech-Company-presentation-June-2018.pdf

"Preclinical and clinical data supports the notion of potential abscopal effects with fimaCHEM"

Se side 11.

-------------------------------------------------------------

Overfor vises hvorledes PCIB har løst (foreløbig) informasjonen vedrørende abscopal effekt på selskapets hjemmeside.
Å gå ut og børsmelde dette synes vel å være noe useriøst,ikke?

Ingen vet jo hva dette er for noe og hvorledes det virker og det er megastort for de som løser gåten.
Kan jo tross alt dreie seg om løsningen på spredning av kreft.

Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2018 kl 10:17 3526

Ser ikke bort fra at det kan finnes noen kongstanker i lufta som går på fusjon PHO/PCIB. Beslektet teknologi og mange felles store aksjonærer. For øvrig den eneste grunnen jeg ser til den relativt høye prisingen av PCIB. Her bør High Seas og rene PHO aksjonærer være på vakt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
19.07.2018 kl 10:26 3509

bland ikke inn pcib, den er en drøm i kursutvikling mot sirumpa pho.,
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2018 kl 10:29 3501

Liang
Det er vel ikke noe uvanlig å melde oppsiktsvekkende resultater fra pre-kliniske studier. Ikke så viktig for giganter som Roche, men for mygg som PHO kan det ha en ikke ubetydelig innflytelse på verdsettingen i markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare

Fusjon mellom PciB og Photocure kan du nok bare glemme, focuss?

Det er jo ikke så mange år siden PciB var en del av Photocure.

https://e24.no/makro-og-politikk/photocure-med-nytt-selskap/2485482

Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
liang
19.07.2018 kl 10:43 3479

En bør vel ihvertfall som et minimum etterlyse hva selskapet har tenkt å gjøre videre med denne saken på Q218.
En artikkel i The Lancet ?
En strategi for hvorledes salgsteamet in the US bruker dette kunne også være interressant.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2018 kl 10:44 3478

Tåka
Det har du rett i. PCIB med børsverdi på det dobbelte av PHO.
PCIB med emisjonsbehov for å starte pivotal fase 2 i et minimarked
PHO uten emisjonsbehov god kontantstrøm og 100 mill på bok og FDA godkjent i et megamarked.
Det er jo noe rart her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare