Sekundærbolig / Fritidsbolig.

ørekyta
24.07.2018 kl 16:08 4181

Beklager at jeg bruker forumet når det ikke har noe med aksjer å gjøre, men det sies jo at: Gå til Oraklet og bli vis. Fant en instruks for anvendelsen av reglene for å avgjøre om en bolig er å anse som sekundærbolig eller fritidsbolig på Alt-inn for noen dager siden. Der ble det listet opp 5 -6 forhold som skulle være med å bestemme klassifiseringen. 1) Innlagt vann,strøm og sanitær. 2) Størrelse og egnethet for boligforhold. + noen andre kriterier. I instruksen fra ligningsetaten var det påpekt at det skulle utvises skjønn når det gjaldt om de nevnte forhold var tilfredsstillende. Om de, eller noen av dem ikke var det : Skulle ikke boligen klassifiseres som sekundærbolig.
Skulle ha printet ut siden med en gang ! Nå finner jeg den ikke igjen - etter grundig søk både med og uten hjelp av loggen.
Er det noen her i skogen som kan ha opplysninger om "funnsted" ?
For øvrig: God jakt !
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Eiendomsm 008
26.07.2018 kl 11:19 4035

I skattemessig forstand er det bruken av boligen som avgjør. Dinfaste bolig (hvortil du har medlst flytting) er primærbolig. Alt annet er sekundærbolig. Hvilket har betydning for formues skatten

Ved salg er det og forskjeloge relewr for beskatning, primæørbolig behøver du kun ha bodd i /eiet i 12 mndr for å kunne selge skattefritt. Fritidsboligen kan du selge skattefritt etter 5 års bruk som fritidsbolig.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare