The golden option!

milk
LSG 11.03.2020 kl 17:28 15507

Nå kan det være tidenes muligheter for en inngang eller å snitte ned i sektoren. Kan bli mange år til neste sjanse byr seg! Mat blir aldri en "lost case" Det blir noen tøffe uker,kanskje måneder,for både produsenter og oppkjøpere. Men det kan bli desto bedre for aksjonærene som ønsker billige aksjer. :-D
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
citius
14.05.2020 kl 08:38 3195


Viktig å ikke grave seg ned i fortiden, men se fremover...f.eks til utbytte

Eller litt lenger

https://ilaks.no/leroy-sikter-pa-slaktevolum-over-200-000-tonn-neste-ar/

Lerøy sikter på slaktevolum over 200.000 tonn neste år

Nyheter av Aslak Berge - 14 mai 2020
Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på 5.305 millioner kroner og driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble 816 millioner kroner i første kvartal 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
Bippe
14.05.2020 kl 09:19 3124

Hva var det med markedet idag da? 5% rett ned.
Golden option? :-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
milk
14.05.2020 kl 19:13 2912

LSG redder AUSS igjen..... Dette har jeg uttalt meg om før! Møkster`s Say no more" Forøvrig så leverer LSG varene. De kan ikke trylle i den situasjonen sektoren er i nå. Guidingen videre er meget positiv. Men det vil fortsatt bli gode kjøpsmuligheter jevnt over. Ser ingen grunn til å selge,men heller plukke litt på dippene :-) Hvis man har krutt i påsan vel å merke :-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
mariner
14.05.2020 kl 19:20 2901

Benyttet anledning til å handle noen aksjer til. Dette er fjerde kvartalet Lerøy skuffer markedet, siste kvartal falt den også 5 % Likevel har jeg tro på at de får det til tilslutt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare

Noen skuffer markedet og tjener gode penger, andre oversssker positivt med mindre tap enn forventet. Tenk når alt er på stell her igjen. Pengemaskin.
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
mariner
14.05.2020 kl 21:58 2806

Jeg er enig at på sikt er dette en god investering , de bommer litt på driftsresultat, med ca. 100 mill. Uansett er dette langt bedre resultater enn i fjor.
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
milk
14.05.2020 kl 22:00 2800

Ett lite tips! Ikke se på kvartalsresultatene nå... Vi er i en krise situasjon! Guidingen videre er det vi må se nærmere på! LSG ser meget lovende ut i så måte. Da er det verre for GSF som setter seg i stor gjeld på feil tidspunkt....
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
Bippe
15.05.2020 kl 09:37 2668

Likevel greit å vente. LSG presses villig ned. Spørs om ikke Bakka er først ute med ny ATH. Men det blir gjerne utpå høsten. GSF har det med å overraske. Den ligger også muligens in en bunn relativt sett nå. Da er oppsiden fort av de friskere i prosent!
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare

Lakseprisene er under press - oppover. Jeg Tror ikke lakseaksjene skal ned. Samtlige skal opp de neste ukene.
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
milk
15.05.2020 kl 19:39 2523

Prishopp nå... Gledings :-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
citius
18.05.2020 kl 13:39 2289


Forventer jevn stigning her frem mot utbyttet neste uke
det er også lagt tilrette for et utbytte i slutten av 2020

God drift og bra vekst inn i 2021, for ikke snakke om 2022

75 kroner og gode utbytter i åra som kommer
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare

Friske laksepriser om dagen, uventede ekstrainntekter.
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
citius
19.05.2020 kl 08:00 2112


Analytiker venter laksepriser i intervallet 75 og opp mot 90 kroner

Med svært gode priser på fangst av andre arter i porteføljen blir det meget bra :-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
Rockall
19.05.2020 kl 08:05 2105

Men kursen har vært kjedelig de siste åra. Ganske så flat mesteparten av veien. Har LSG vekstplaner eller er de ferdigvokst..? Om sistnevnte, så er det jo bare endringer i pris og salg (og sykdom) som slår inn. Da kan en ikke se for seg årevis i kursoppgang som i et godt vekstcase i alle fall.
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
Furuen
19.05.2020 kl 09:32 2043

De har så absolutt vekstplaner.
Her er et utdrag fra Q1-20-rapporten:
«De senere år har konsernet investert betydelig i større smolt. Gradvis vil de nye anleggene øke gjennomsnittlig smoltstørrelse i konsernet, i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll vil snittstørrelsen for utsatt laksesmolt være om lag 300 gram i 2020. Det er ledelsen og styrets forventning at de ferdigstilte investeringene i nye smoltanlegg, samt de pågående investeringene, vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer. Den økte produksjonen vil gradvis fra 2020 resultere i høyere slaktevolum hvert år, de kommende fire til fem årene. Forventet slaktevolum inneværende år, inkludert andel i tilknyttet selskap, er per i dag 183.000 – 188.000 tonn laks og ørret. Konsernets ambisjon er at tilsvarende tall for 2021 vil være mellom 200.000 – 210.000 tonn.»
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
citius
19.05.2020 kl 09:42 2029


Viktig og lese presentasjonene og rapporter....nøye
"The devils is in the details", men der ligger også gullet :-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare

Lakseprisene stiger og etterspørselen likeså. Å kjøpe Lerøy under 60 kroner er en meget god investering.
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
milk
20.05.2020 kl 09:10 1896

Ikke at Dere må legge så stor vekt på det,men Giskeødegård mener dette er en "flopp"pga mye kaldt vann og dårlig apetitt hos fisken. Derav mindre volum i sjø! Det hevdes også at Chile fryser inn store mengder med laks som vil påvirke prisen når den må ut i markedet. Saken er den at det er hovedsaklig coho laks som blir fryst inn. Beregnet for det Kinesiske markedet..... ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
Furuen
22.05.2020 kl 12:36 1753

Villedende forsideoppslag hos Finansavisen.
Tittel: «Eksporten ned 15 prosent".
Foto: Laksebilde.

En som bare skummer forsiden vil oppfatte det som at lakseeksporten er ned 15 %.
Leser en derimot artikkelen, så vil en se at det er verdien av norsk varetransport som er ned 15,2%, mens nedgangen for lakseeksporten var bare 4 % lavere enn på samme tid i fjor.
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
citius
26.05.2020 kl 15:00 1601


Er vel siste dagen før eks. utbytte for LSG i dag
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
NilsenB
26.05.2020 kl 15:40 1576

Står at det er den 28.5?
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
Furuen
27.05.2020 kl 10:16 1465

Dividend amount: 1.5 per share
Declared currency: NOK
Last day including right: 27 May 2020
Ex-date: 28 May 2020
Record date: 29 May 2020
Payment date: 8 June 2020
Date of approval: 27 May 2020
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare
Ampeq
27.05.2020 kl 12:42 1409

Ser ut til at det også kan bli en runde til med utbytte senere i år :-)

https://newsweb.oslobors.no/message/506547
"Generalforsamlingen vedtok videre å gi styret fullmakt til å betale ytterligere
inntil NOK 0,80 per aksje i utbytte innen utgangen av inneværende år."
Redigert 21.01.2021 kl 03:38 Du må logge inn for å svare