PHO redder Hansson-familien


Ble estimert at High Seas AS skulle få et tap på ca 200 millioner i 2017:
https://forum.hegnar.no/archive/thread/2426920/view/22142812
Fasit viser 222 millioner i minus.

Selskapet har snart like mye gjeld som aksjer, så her er det heftig belåning. Heldigvis ser det ut til at PHO redder Hansson-familien i 2018:
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/08/Pengene-renner-ut-fra-familien-Hansson

Edit: Legger inn ticker-kode.
Redigert 21.01.2021 kl 09:00 Du må logge inn for å svare
focuss
15.08.2018 kl 08:05 5054

Medistim med resultat i dag og de gjør det svært bra med salg av medisinsk utstyr. Styreformann i Medistim kjøpte seg opp i PHO etter Fase 3 studiet med 300000 aksjer. Når han brukte så mye penger i PHO i stedet for i Medistim må trua være svært sterk.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
focuss
15.08.2018 kl 08:31 5009

Kursutviklingen i Medistim har vært fantastisk siste 3 årene Største aksjonær er styreformannens selskap, Intertrade shipping, som altså nå har 300000 aksjer i PHO. Medistim selger sine produkter i hele verden inkl USA.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
petrol
15.08.2018 kl 08:46 4907

Her var det mye spekulasjoner i andres elendighet og en del blanding av kortene. Realitetene for High S slik jeg finner ut av årsregnskapet er slik (avrundede tall):
HS AS hadde pr. 31.12.17 markedsbaserte aksjer for en samlet børsverdi av 215 mnok. Bankgjelden (som stort er eneste gjeldspost) utgjorde 196 mnok.
Porteføljen dreier seg i all hovedsak om tre aksjer; PHO, NAT og NAO. Markedsverdi for PHO aksjene utygjorde 60 mnok, noe som betyr 155 mnok samlet på NAT/NAO.
Kursen på NAT/NAO har redusert seg med ca 23 % samlet sett fra nyttår og frem til i dag, mens PHO aksjen har gått fra 27 til 42 nok i samme periode.
Grovt regnet innebærer dette at NAT/NAO investeringen har falt fra 155 mnok til 120 mnok, mens PHO porteføljen har verdisteget fra 60 mnok til 93 mnok. Dette betyr m.a.o staus quo fra nyttår - også i forhold til bankens nettoeksponering.
Så kan man alltids tenke frem og tilbake på hvordan bankene vil agere. Hensett til de utsiktene som ble beskrevet gjennom Q2 fremleggelsen for PHO vil jeg tro at de legger fornuften til grunn og har is i magen hva angår PHO porteføljen. Jeg har ikke gått inn og vurdert utsiktene for NAT/NAO, men de er i bokstavelig forstand i samme båt som mange andre rederier hvor jeg fra egen praksis har erfart at bankene samarbeider svært nært mot lånedebitor og legger vekt på å være konstruktive.
Uansett synes jeg det er lite meningsfylt å skrive side opp og side ned med dommedagsspekulasjoner om PHOs største aksjonær. Litt mer respekt bør også kunne forventes - selv på HO forumet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Durable
15.08.2018 kl 08:50 4889

Merlin har tydeligvis en agenda, som han veldig ofte har på HO-forumet. Det er beklagelig å måtte påpeke dette. :-/
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
heilo888
15.08.2018 kl 09:53 4793

Ja lesere av HO som ikke har fått det med seg, så har Merlin skriverier alltid hatt en agenda basert på en sterk egeninteresse.
Jeg mener denne NAT-saken i hovedsak er en avsporing i forhold til PHO sine fremtidsutsikter da det over tid ikke vil ha noen vesentlig betydning.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Computum
15.08.2018 kl 10:04 4760

Egeninteressen er vel jevnt fordelt her tenker jeg. Det Merlin skriver er interessant sålenge det er etterettelig. Så kan man jo ha forskjellige meninger om i hvilken grad HS økonomiske stilling har innvirkning på PHO-kursen. En viss påvirkning regner jeg med at det er sålenge noen ser en fare for at største eier kan komme i en vanskelig situasjon. Men Hansson ønsker neppe å selge sine PHO-aksjer på dette nivået. Han kjøpte jo endel av aksjene godt oppe på 50-tallet for ett par år siden.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Det siste poenget til heilo888 er jo riktig, men forventninger i markedet om et nedsalg kan legge et lokk over kursen i lange tider. Tror det er en riktig observasjon at det er det som skjer nå.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Computum
15.08.2018 kl 10:07 4748

Teknisk ser det dårlig ut nå. Det som kan gi ny styrke til kursen kan være den varslede oppdateringen fra selskapet. Den burde ikke være langt unna.
Om det blir informasjonstørke fremover, vet vi jo av erfaring hvilken vei det går. Mange investorer er svært utålmodige og kortsiktige.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Legoland
15.08.2018 kl 10:56 4684

petrol kl 08:46,
din siste setning fikk jeg totalt i vrangstrupen paa bakgrunn av at HO viste AH respekt med kampanjen om aa gi han fullmakt til GF for to aar siden. Kampanjen ble neglisjert av AH og han mötte heller ikke opp paa GF. Hva som skjedde med fullmaktene han fikk via forumet er meg ukjent.
Den eneste av Hanssonene som har vist engasjement for PHO er i mine öyne tidligere CEO og bror/onkel, Vidar. AH anser jeg aa väre 3. generasjon i familien.

Mötes ikke respekt med respekt, kan man i fremtiden ikke regne med videre respekt. Heller ikke paa HO!

Etter aa ha blitt tatt paa sengen da HS halverte engasjementet i PHO for et aar siden, synes jeg det er naturlig at den finansielle situasjonen til störste eier har interesse for de resterende investorene i PHO. Saafremt de tar ansvar for egne investeringer.


Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Det som til slutt vil avgjøre verdien på Photocure er salget, først og fremst i USA.
Det er hverken Hansson, australske fond, shortere eller avgåtte ledere.
Hvis dere driter i å trade og heller legger aksjene i kista er dere garantert å ta del i PHO´s videre ferd.

Jeg har trua. Bevegelsen fra time til time eller dag til dag er bare støy.
I dag får vi kjøpt PHO-aksjer til en pris av en pølsekiosk.
De har beste kur mot verdens dyreste og verdens 5te mest hyppige kreftform,,,,,til prisen av 1 pølse.
Den som ikke ser at det er et kupp fortjener ikke bedre.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
heilo888
15.08.2018 kl 11:27 4614

Scoopfinder;
Det var det jeg prøvde å si. Nå vektlegges kortsiktige mer og mindre utenforliggende saker alt for mye.
Det er ikke dette som avgjør PHO`s skjebne i det lange løpet.

Men kortsiktige aktører som vil inn i aksjen på lavest mulig kurs tjener selvsagt på å fokusere på Hansson og potensielle problemer som eventuelt kan oppstå der i gården.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
15.08.2018 kl 11:46 4601

Synes jeg må ta med dette ene sympatiske innlegget fra Merlin som er så opptatt med å avkle Hansson`s offentlig.
Innlegget er under 1 uke gammelt.
_____________________________
Merlin
09.08.2018 kl 20:47

Nat er opp i kveld - kan det skyldes oppgangen i Photocure? Uansett: Jeg har en følelse av at Alexander Hansson har vært en pådriver i endringene i Photocure. Det får han betalt for nå - og forhåpentligvis fremover. High Seas har enda ikke levert regnskaper for 2017(!) De har vel ventet på at Photocure skulle vise muskler. Og det har Photocure til de grader gjort de to siste dagene. Og dette er nok bare begynnelsen på et svært sterkt forsinket (18 år?) eventyr- Forhåpentligvis får Photocure fullt gjennomslag for flexiscope, full aksept i først det amerikanske marked med flexiscope, og så også i Europa. Alt ligger regulatorisk til rette for en enorm oppgang, som tydeligvis akkurat har startet. Hva kursen i Photocure kan bli om ett- og to års tid om alt går etter planen og statistikkene, kan man lure på. Da kan Hanssons slutte i tankerbusiness.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
focuss
15.08.2018 kl 11:52 4592

Scoopfinder.
Ja vi som har trua eier en stadig større bit av er verdens ledende selskap til å diagnostisere samt å hindre/forlenge tilbakefall av blærekreft. I tillegg bidrar vi til å redusere USA's Medicare sine helseutgifter så Medicare hjelper oss med refusjon. Vi har alt vi trenger for å bli en mangemilliarders business med et marked kun i USA på 15 mrd. Da har ikke formen til Hansson noen betydning.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
15.08.2018 kl 12:06 4554

Fucuss

Tiltredes!!!

HS som eier vel 10% av PHO får overhodet ingen betydning for kursen når vi ser 1 år frem i tid, og jeg ser 3 år foreløpig.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
15.08.2018 kl 12:09 4548

Det er tilbud , tatt en traderpost i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
liang
15.08.2018 kl 12:34 4506

Å vise til et eventuelt nedsalg fra Hansson er jo greit nok men aner vel konturene av et ønske om rimlige aksjer.
At HO kan påvirke litt ved lavt volum tror jeg nok på men ikke under det voldsomme volumet som var.
Veldig hurtig reduksjon i volumet , hvorfor?

Uansett , bare noen kronestykker over kursen før Q2 rapporten ble lagt frem nå og det betyr vel at aksjonærene stort sett ikke har fått noe særlig uttelling for risikoen det var å ha aksjer i pho under fremlegging av Q2 rapporten , og slik skal det ikke være.

Personlig er jeg godt lastet i pho og tror på høy gevinst.

lykke til
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
15.08.2018 kl 13:06 4470

PHO har nå potensiale til å gi en svært høy gevinst for den langsiktige, og for å oppnå dette behøver man ikke være særlig langsiktig heller.
Etter min mening er 2 år nok til å kunne sikre en huge gevinst her, og om 3 år enda betydelig mer.
Jeg er tilbøyelig til å tro at PHO kommer til å gå så fort nordover at det blir mye høydeskrekk å oppleve for mange aksjonærer framover høsten og vinteren.
Etter en varm sommer kan det bli godt å ha en aksje som varmer når årstiden er på det kaldeste.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
heilo888
15.08.2018 kl 13:13 4455

Enig OK.
Men 2 år er uhorvelig laaaang tid for svært mange av de små lykkejegerne som opererer her på forumet. Dessverre for de!
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Apropos nedsalg. Virker å ha roet seg, selv om prisene ligger på samme nivå som i går? 75/25 kjøp/salg ratio til nå i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
15.08.2018 kl 13:32 4418

Da har den bunnet ut og oppgangen kan fortsette. Håper de som ønsket den ned har benyttet anledningen til å kjøpe seg ytterligere opp.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

heilo888
"Men kortsiktige aktører som vil inn i aksjen på lavest mulig kurs tjener selvsagt på å fokusere på Hansson og potensielle problemer som eventuelt kan oppstå der i gården."

Nå er det vel ikke bare kortsiktige aktører som vil inn på laveste mulig kurs. Selv gikk jeg inn i NANO på snitt 12,80, og fikk 10 ganger så mange aksjer som hvis jeg hadde kjøpt på 128 kr. Har aldri solgt en aksje, så jeg er en av de ultralangsiktige. Å skaffe seg mange aksjer til samme sum penger er følgelig minst like viktig om man er langsiktig. Og ønsker man seg masse aksjer så kan det by seg muligheter for det uten å trekke opp kursen hvis HS må selge seg ut. Siden det å handle aksjer dreier seg om å delta i en budrunde så har det alt å si at det er en viss balanse mellom kjøpere og selgere.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
15.08.2018 kl 14:29 5818

Eg håper at de som venter på Hansson salg ikke rekker toget på denne siden av hundre lappen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Amen
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
15.08.2018 kl 14:49 5790

Jeg har aldri vært misunnelig eller sjalu på noen som har klatret opp og tjent milliarder (synes i grunn det er morsomt på deres vegne), men folk som grafser i andres nød og gjør alt de kan for å forlede folk til å selge gode penger mot dårlige, disse unner jeg ikke billige aksjer i noe som helst selskap som omsetter aksjer på børs.
Det gjør meg ingenting personlig om de får billige aksjer, men jeg unner dem ikke å få ekstra fortjeneste ved å skremme og forlede, og ikke minst grafse i andres privatsaker og kle av folk offentlig.
Dette er på grensen til å kunne kalles `nettroll`.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Nestor1
15.08.2018 kl 15:11 5725

Eller duster
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

PHO er ihvertfall sprek på en svak børsdag. Tvinges markedet til å gi opp håpet om billigsalg så kan aksjen bevege seg fort oppover.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
15.08.2018 kl 15:47 5636

Det kan også snart komme nyheter som gjør at håpet om billige aksjer (under 40) forsvinner for godt.

Synes ikke det er merkelig at det ikke blir foretatt innsidekjøp her.
Alle i management sitter jo med aksjer, og opptil 10X så mange opsjoner til innløsning 27kr i desember.

Har vanskelig for å tro at alle disse opsjonene blir innløst for å selges direkte videre i markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Tynn ordrebok nå. Blir en spennende sluttauksjon.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Oppgang kommer:

Du skriver:
«Jeg håper allikevel at de ikke må selge aksjene sine i PHO, ikke fordi jeg er bekymret for fremtidig kurs, men jeg ønsker ikke midlertidig billige aksjer til de som spekulerer i andre sin falitt.

Selv om disse som ønsker sine medmennesker nord og ned, og jobber iherdig med saken og investerer mye tid i slike prosjekter, så fortjener disse etter min mening ingen billige aksjer.»

Videre skriver du:
«folk som grafser i andres nød og gjør alt de kan for å forlede folk til å selge gode penger mot dårlige, disse unner jeg ikke billige aksjer i noe som helst selskap som omsetter aksjer på børs.»

Nå bør du ta deg en liten pustepause. Greit nok at du blir forelsket i Photocure som er en flott aksje, men når du begynner påstå at de som skriver faktaopplysninger om High Seas AS spekulerer i andres falitt og ønsker sine medmennsker nord og ned så tar du grundig feil. Det er lagt frem mange opplysninger de siste månedene som tilsier at High Seas AS sliter og risikerer negativ egenkapital dersom ikke NAT og NAO bremser fallet. Selv om du nekter ta til deg opplysninger som ikke nødvendigvis er positivt for Photocure så trenger det ikke bety at andre ikke ser verdien av disse opplysningene.

Leser du tråden med nye briller så ser du at det ingen håper at Hansson-familien skal slite. Tvert om blir det kommentert flere ganger at man håper det vil snu til det positive for dem snart. Selv har jeg flere ganger påpekt at jeg håper de får et skikkelig godt bud på aksjene sine i Photocure – noe vi alle er tjent med.

Hva angår PHO så har jeg fylt opp det jeg trenger av aksjer. Jeg er likevel åpen for at det kan komme nedturer og vil nok i så fall benytte disse til å kjøpe mer. Jeg har imidlertid ikke tro på at vi ser 150-250kr innen Q2-2019 som du spekulerer i, men ingenting er hyggeligere enn at du får rett – både for oss og Hansson-familien ;-)

Edit:
NAT starter ned nesten 5% i dag og NAO er også ned 1%. Ergo er High Seas AS akkurat nå i minus dersom man hensyntar rentekostnadene på det langsiktige lånet - selv om Photocure-aksjene har steget meget pent så langt i år. High Seas AS trenger sårt frisk kapital for ikke å risikere over 100% belåning.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Legoland
15.08.2018 kl 16:55 5576

Ole,
endelig et fornuftig innlegg! Begynner aa bli lenge mellom de her.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Da fase III resultatene for Surveillance ble fremlagt benyttet jeg meg av en temmelig risikofylt utnyttelse av belåningskapitalen jeg hadde tilgjengelig.
Da HS like etter begynte nedsalget fikk jeg problemer og måtte selge deler av min PCIB portefølje for å holde belåningsverdien ajour.
Valgte da motvillig å ofre litt i PCIB da jeg uansett hadde ett snitt på ca 8 kr på di aksjene.
Igjen tøyde jeg belånningsstrikken temmelig hardt etter siste kvartalspresentasjon.
Fikk lyst til å tøye denne ytterligere før Merlin gjorde meg oppmerksom på situasjonen til HS.
Brent barn skyr ilden.
Så jeg sier takk til Merlin for informasjonen.
Ser nå an situasjonen litt fremover og sitter med min ståltro på at PHO uansett vil bli en gigasuksess i fremtiden.

Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Limer inn denne linken her også. Enkel og grei intro. for eventuelle nye aksjonærer i PHO


https://www.youtube.com/watch?v=wlQPkKZ3JVs
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
SørenE
15.08.2018 kl 18:33 5414

Hej Norge

Mye tullprat rundt Hansson -- Ole er ædruelig, håber at Hansson ikke bliver nødt til at sælge en eneste aktie, det er vi bedst med og Hansson, Hansson er klar over hvad der venter i PHO og vil helt sikket ikke sælge -- PHO er reel redningsplanke for ham og sine :-)
For mig er det ikke et tema at Hansson sælger

Dansken
Super optimist
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Håper du får rett superoptimisten,
Personlig tar jeg ikke sjansen på at det er opp til HS og ikke til banken som HS har en belåningsavtale med.
Sitter i ro med min aksjepost og tenker at jeg uansett blir rikere enn det jeg har godt av hvis utviklingen for selskapet fortsetter som det den ser ut til å gjøre.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
jon-
15.08.2018 kl 19:17 5333

Hele Hansson diskusjonen er et ikkje tema så lenge det ikkje blir selt en aksje fra HS.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
15.08.2018 kl 19:27 5312

Jon,
Det har du helt rett i.
70-80% av alt det mennesker frykter skal skje, skjer ikke.
Men enkelte later til å la denne mulige situasjonen ta overhånd og handler deretter.
Dersom de mot formodning på et eller annet tidspunkt blir tvunget til et nedsalg, trenger overhodet ikke dette å være negativt for PHO.
Men enn så lenge er de største eier og det vil de nok med all sannsynlighet være lenge. Disse gutta er ikke født igår og de fleste av storgutta ramler som regel ned på begge beina til slutt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.08.2018 kl 20:45 5224

>Uansett synes jeg det er lite meningsfylt å skrive side opp og side ned med dommedagsspekulasjoner om PHOs største aksjonær. Litt mer respekt bør også kunne forventes - selv på HO forumet.

Du har rett i tallmaterialet. Men du misser poengene her, og kommer dermed til feil konklusjon.

Poeng nr. 1: HS hadde et resultat i 2017 på intet mindre en minus 221 mill kr.
Egenkapitalen i HS er nesten borte i forhold til det HS hadde et år tidligere og situasjonen er absolutt ikke trygg når skips/offshoreplasseringene utgjør over 120 mill. kr. og kan være svært volatile fremover, med stor risiko for tap.

Poeng nr. 2: Svært mye av plasseringene i HS er høyrisiko. Det som diskuteres er i hvilken grad det kan få innvirkning på Photocure.

Poeng 3: HS er største aksjonær i Photocure, og må faktisk tåle at det skjer en diskusjon i det offentlige rom om situasjonen til den største aksjonæren i et børsnotert selskap.

Vi som aksjonærer i Photocure må forsøke å danne oss et bilde av den risikoen det representerer.

Direkterisikoen ligger hovedsakelig i om aksjene i HS skulle bli tvangssolgt i markedet, og presse kursen. Vi har friskt i minne at HS i fjor solgte seg ned fra 3.350.000 aksjer til 2.200.000 aksjer. Det ga et dypt fall i kursen. HS mangler derfor ganske mye tillit som langsiktig eier, og det er i lys av det denne diskusjonen forsterkes, selv om det salget muligens også var betinget delvis av Hunter Halls strategiendring som aksjonær i Photocure.

Derfor er det ikke rent lite meningsfylt å ta denne drøftelsen. Det har ingen ting med respekt å gjøre, men med en vurdering man som aksjonær bør ta seg tid til. Skal man holde på som investor gjelder det ikke å bli for blåøyd, men forsøke å vurdere fremtiden, både for selskapet, for markedet og for aksjonærforhold. Mange har nå forhåpninger til Photocure. Men foreløpig er det meget langt frem, og spørsmålet er om siste tids oppgang kommer for tidlig og blir et blaff, eller om det vil vise seg å gi et gullkantet kjøp nå. Vi ser at det er først nå Photocure forsøker å øke salgsstaben i USA. Det tar tid å få de nye selgerne inn, det tar tid å utdanne dem og det tar tid før de blir kjent med kundeforholdene. Vil de makte å selge inn flexiskop for fullt fra 1. jan. 2019? Det vet vi ikke. Selv om Photocure får full refusjon fra da, skal kundene kjøpe dyrt utstyr, etablere lokalitet osv. Det kan ta lang tid før det blir en business som monner. Selv mener jeg at vi først om et års tid avgjort vil kunne si om det er suksess eller ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
repsol
15.08.2018 kl 20:55 5202

For en tullete diskusjon dere holder på med , aksjonærer kommer og går hele til , kommer Pho med gode tall fremover eller andre gode nyheter så går dette rett til himmels uansett hvem som selge seg ut eller kjøpe , sånne poster som hovedeier sitter på sluker Amerikanske investorer på 5 min, da kan dere sitte og vente på billlige aksjer tenker jeg he he merkelig måtte og investere på
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.08.2018 kl 20:57 5194

Hvis vi ser nærmere på gjeldssituasjonen i HS var den på 194 mill. kr. ved siste årsskifte, med sikkerhet i aksjene. Vi kan forutsette at långiver er svært lite fornøyd med så høy belåning på aksjene, og har stillet strenge krav om at lånedelen skal ned. Dersom kursen på Photocure stigere kraftig, vil det være nærliggende at långiver(ne) forlanger nedsalg og innfrielse av en del av gjelden. Dermed sikrer långiver sin posisjon og blir sittende med en lavere gjeldsgearing på NAT/NAO-aksjene.
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.08.2018 kl 20:58 5211

repsol: Ser ut til at du ikke har lest innlegget godt nok. Du mener det var tull med HS nedsalg av over 1 mill aksjer i Photocure i fjor? Du merket det ikke?
Redigert 21.01.2021 kl 07:47 Du må logge inn for å svare