SOFTOX - Insidere utøver opsjoner!

HP17
SOFTOX 06.04.2020 kl 16:03 18260

Hvorfor utøver insidere opsjon og en selger på kurs kr 91 rett før påske?
Så trist, skal kursen tilbake mot kr 60-70 eller spiller det ingen rolle? Dersom insidere hadde hatt troen på en videre kursoppgang ville de vel ikke utøvet opsjon nå og da er det nok for å selge aksjene de utøver opsjon på?

SoftOx Solutions AS are today reporting on calling of stock options and sales of shares from the following Primary Insiders.

Glenn Gundersen, Medical Director at SoftOx Solutions AS, has sold 10 000 shares in SoftOx Solutions at NOK 91.00 per share due to private circumstances.

Olav Jarlsby, Non-Executive Director at SoftOx Solutions, has called 24 100 stocks from his stock options at NOK 12,80 per share.

Lars Johan Frigstad, Chairman of The Board at SoftOx Solutions, has called 30 700 stocks from his stock options at NOK 12,80 per share.

Eskil Zapffe, Member of Advisory Board in SoftOx Solutions, has called 24 100 stocks from his stock options at NOK 12,80 per shar

https://newsweb.oslobors.no/message/500566
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
taptpåfuncom
06.04.2020 kl 18:17 4207

Det er en smule trist å se ja, når meldingene ikke blir lest og forstått riktig.

Men jeg ser for meg at dette har blitt en folke-aksje og da er det ikke alltid det er full kjennskap rundt begrep, finansielle uttrykk og konsekvenser av slike. Og når den første sauen begynner å selge, så følger fort resten av flokken etter. Særlig etter en såpass stigning.

Om det er noen trøst så har jeg opplevd lignende reaksjon på et noe klønete innsider-salg i et visst biotekselkap jeg hadde aksjer i.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
rockpus
06.04.2020 kl 18:25 4171

Ble det stoploss på deg i dag? Du er rimelig enkel å tolke.. :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
06.04.2020 kl 18:26 4158

Kan det være en viss Jostein du har i tankene, i desember 2016? I så tilfelle var vel omstendighetene litt annerledes. Og tar jeg ikke mye feil, vil utviklingen i aksjekursen vise seg stikk motsatt, sett i retrospektiv.,
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
06.04.2020 kl 18:26 4149

Da er vi to som har samme tolkning.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
John8
06.04.2020 kl 18:26 4140

dobbel
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
John8
06.04.2020 kl 18:28 4127

Jeg er på linje med bj113 (kl.18.13) - melding fra Sverige kan komme snarlig.
Med det fokuset som er både i Sverige spesielt og EU generelt, vil jeg tro svenske reguleringsmyndigheten prioriteter søknaden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
rockpus
06.04.2020 kl 18:32 4097

Det er nok en relativt stor andel av aksjonærene i dette selskapet som er uerfarne på børs. Det henger sammen med at selskapet er notert på Merkur. Dermed er det ingen fond som investerer. Heller ikke alle de som bruker ASK.Nedsalget som følge av dagens melding er klassisk amatørskap.
Minner uansett om at ingen innsidere kan selge på basis av eventuell negativ info som ikke er kjent i markedet. Det er straffbart.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
ymsokk
06.04.2020 kl 18:37 4048

Her er det bare å holde på aksjene. Flere positive meldinger i vente i nær fremtid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Billyjojimbob
06.04.2020 kl 18:39 4036

Det er ganske uerfarent av primærinnsidere å handle påskegodt for softox aksjepenger oxo,nå stiller direktør Glenn i samme skammekrok som JD fra Nano.
Sånne påskeharer burde hatt noen fondsandeler selge til akutt søtsug. 🍭🍬🎂
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Trainspotter
06.04.2020 kl 18:42 4050

Enig i at teksten er tvetydig.

"...and sales of shares..." med saleS i flertall tolker/tolket jeg som at flere enn 1, altså alle det 3 første utøvet OG SOLGTE, men sistemann (Glenn Gundersen) bare solgte av allerede eide aksjer.

Men etter alt dette vet jeg sannelig ikke hva de mener i meldingen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 18:50 3995

Hvorfor fikk du plutselig så stor interesse for denne aksjen ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
bj111
06.04.2020 kl 18:52 3992

Dersom de ikke dukker opp på denne listen innen ukeslutt uka etter påske så utøvde de og solgte og en og samme operasjon. https://www.proff.no/aksjon%C3%A6rer/bedrift/softox-solutions-as/998516390

Innen den tid kan vi ha fått beskjed fra Sverige.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
rockpus
06.04.2020 kl 18:54 3975

En proff på labben viser seg dessverre ofte å være amatør i møte med børsens psykologi.. Det har vi sett flere ganger i denne type selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Trainspotter
06.04.2020 kl 18:57 3969

Bj111,
Med den nest siste avsnittet "The share issues will be registered in The Register of Business Enterprises (Foretaksregisteret)" uten noenting om salg, styrker vel antagelsen om at de ikke ble solgt etter innløsing. Salg i dagens marked rett etter innløsing til historisk pris er jo i praksis en ren abitrasje-transaksjon med null risk. Eneste innside-selger idag er nok Glenn Gundersen som jo sa han hadde hadde personlige grunner til å selge – som jo alle personlige aksjonærer alltid har til alle salg..
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 20:20 3641

"...and sales of shares..." med saleS i flertall tolker/tolket jeg som at flere enn 1, altså alle det 3 første utøvet OG SOLGTE, men sistemann (Glenn Gundersen) bare solgte av allerede eide aksjer."

Dette er jo til å le av. Det selges flere enn 1 aksje av Gundersen (10000) og da står det naturligvis shares. Kun han som selger i dagens melding. De andre utøver opsjoner. Vi vet jo enda ikke om de selger. Han i Loyd sitter forøvrig på en haug av aksjer fra før. Gundersen kan ikke vite at gode nyheter ikke vil komme da han har prestert å selge rett før meldingen om Statens legemiddelverk kom, så det var dårlig timing av han. EU-godkjennelse kan fortsatt komme når som helst.

Ellers er det feil å skylde på selskapet for sen rapportering. Kan like gjerne være Gundersen som har vært sen i å si i fra om dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 20:27 3620

Mange selskaper benytter opsjonsprogrammer for å tiltrekke seg arbeidskraft (hvilket gjør at en kan få mange aksjeeiere som er ansett for å være insidere) - og en må derfor huske på at mange "insidere" i et selskap ikke selv har "kjøpt" aksjer ute i markedet, men blir eiere ved å innløse opsjonen (som i seg selv er ansett for å være et kjøp). Dette er således ofte ikke "aksjespekulanter" - og for mange anses dette for å være en del av "lønnen". Det er derfor ikke uvanlig at en samtidig med innløsningen av opsjonen velger å selge aksjene. Dette skaper ofte en del spekulasjoner - og som nevnt er det ikke uvanlig at det er mange som får utdelt opsjoner, også de som ikke sitter i toppledelsen, som kanskje ikke sitter med mer informasjon enn det vi andre gjør - og som innløser(+ selger) til daglige formål, må nok linje som andre arbeidstakere som får en fast lønn.

Det er viktig å være oppmerksom på det å løse inn opsjonene (anses for å være et innsidekjøp) - og det å selge aksjene (innsidesalg) - er meldepliktig. Jeg registrer at det er usikkerhet ift forståelsen av dagens melding - særlig vurdert opp mot overskriften. Jeg er rimelig sikker på at de tre som har innløst opsjonen (er nødt til å gjøre det innenfor et gitt tidsrom, som BJ11 også har bemerket) ikke samtidig har solgt aksjene (dvs. rent innsidekjløp). Se f.eks børsmeldingen til PHO 31.12.19 - eksempel hvor insider i realiteten kvittet seg med "aksjene" ifm innløsning av opsjonene. Jeg oppfatter således meldingen at den eneste som har solgt er Glenn Gundersen. Det utelukker selvfølgelig ikke at de øvrige også vil selge på et senere tidspunkt.

Softox har steget mye den siste tiden - så det at den faller med litt over 8 % er i seg selv ikke merkelig. I dag falt aksjen derimot med over 10 % den siste timen etter at meldingene kom kl (lå på kr 105 - endte på kr 93.50) - dvs. verdien ble redusert med nesten kr 100 mill på 30 min fordi Glenn Gundersen solgte 10 000 aksjer (private årsaker).... Hvor mye utgjør dette i prosent av hva resten av innsiderne sitter med av aksjer...? Glenn Gundersen har hatt en eventyrlig stigning på sine aksjer... Hvis han ikke lenger hadde hatt tro på videre stigning, hvorfor solgte han ikke alle aksjene?

Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 21:37 3480

Hadde en i sider solgt på dette nivået om alt var fryd å gammen som enkelte fremstiller fremtiden for SOFTOX-ME... Stol på egen vurderinger og husk, det er aldri feil å ta gevinst! Avventer med å gå inn i denne igjen. Lykke til
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 21:39 3498

Hvilket snitt hadde du og når solgte du deg ut?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 21:48 3475

Du fikk med deg at det kun var 1 som solgte 10k? Skvetter du av det burde du sette pengene på sparekonto.

Gevinst er aldri feil og ta. Og det var akkurat det han gjorde ved å selge 10k aksjer....
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
focuss
06.04.2020 kl 21:49 3462

Softox dreier seg om man tror verden har behov for deres produkter. Ser ingen som helst grunn til å tvile på det. I gang med produksjon av 5000 flasker per dag allerede. En produksjon som skal 9 dobles i løpet av mai. Vi er nå i april.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
HP17
06.04.2020 kl 21:50 3442

Nettopp.
Ikke så hyggelig nå en insider selger på kr 91 og vil flere følge etter? SoftOx har steget fr kr 37 til dagens kurs på kort tid. Er tiden inne til at flere vil følge insider og ta gevinst (og evt en ny inngang litt senere)?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 22:17 3345

Du skrev at du solgte deg ut og tok gevinst 1.4 og. Mye ut og inn du?

Regner med du solgte deg ut på topp begge gangene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 22:18 3345

Denvise2; det kan være mange årsaker til at en innsider selger, en mulig årsak er at tingene ikke er som de bør være (og at en ikke lenger har tro på videre stigning). Hvis det er årsaken - hvorfor solgte han ikke alle aksjene (kun 10 000)?Det er utrolig mange innsidere i Softox - ville vi ikke sett mange flere innsidesaken (særlig etter en stigning på 300 %)? Hvordan skal det tolkes? Er det noe informasjon som har kommet den siste tiden som tilsier at tingene ikke er som de bør være? Er det noe som har endret seg fra sist presentasjon/børsmeldinger frem til i dag? Som flere har nevnt - en innsider kan ikke selge på informasjon som ikke er kjent for markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
oggg
06.04.2020 kl 22:29 3283

Du er en smule frekk nå investMidt. Amen!
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 22:33 3398

Har ikke vert inne siden jeg. Men får jeg muligheten til en god inngang igjen så gjør jeg nok det. Mulighetene er jo helt klart til stede, men å mene det er plankekjøring til himmels er i beste fall naivt å tro.
Lykke til.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 22:37 3400

Som jeg husker, så var det mange som solgte på 91 på torsdagen forrige uke. Som nevnt over her. Hvorfor solgte han ikke alle? Og hvorfor kjøpte de andre.

Tror ikke disse folka har jobba ræva av seg i mange år og kommer med et ekstremt bra produkt, for så å komme igang med produksjon, og så tenkte " nei vi gir oss her folkens".

Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 22:40 3400

Jeg ser at det er det du prøver på, få en bedre inngang, med disse små dryppene dine. Det smeller snart, og da står du der.

Lykke til ja
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 23:25 3248

Som en skrev på XI: "Det er helt utrolig at noen fokuserer på at Gundersen, som hadde 0,17% av aksjene da SoftOx ble notert, selger. Det er opplagt ikke en investor dette men en ansatt med lønn deretter som også har kjøpt litt aksjer, som kjøpte sine siste 7.500 aksjer for 22,-kr. De ble solgt for over fire ganger kjøpspris nå, av personlige grunner. Dvs han har solgt for omtrent en årslønn i dag, det kan være både huskjøp og annet som gjør at det passet seg å realisere dette nå. Det er helt fair enough og sier ingenting om hva vi kan vente oss fremover. Med dette volumet kunne insidere lempet ut det tidobelte om det var grunn til det, og da hadde vi nok sett andre selgere enn han."

CEO og største eier Almaas har ikke solgt en eneste aksje. Fokuser på det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Hammers
06.04.2020 kl 23:30 3225

Spørsmålet er vel;
- Har ikke SOFT ridd på en Covid-bølge?
- Hva skjer med bølgen hvis det viser seg at Bent Høie og & får rett - at viruset er på full retrett?

Hilsen Hammers.........som ikke ønsker å tenke på det, men det bør kanskje aksjonærene gjøre?
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 23:34 3208

Har du flere nick, eller er du bare en pårørende baiser ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 23:39 3184

Må bare spørre hvorfor du skriver sånn som du gjør? Du er tydeligvis ikke aksjonær. Så hvorfor tar du deg bryet med å skrive? Du har tydeligvis null peiling på selskapet, og burde lese deg opp eller holde deg til aksjer du eier selv.

Så folk kommer til å leve akkurat som før, før tiltakene ble satt igang? Neppe.

Hygiene og smittetenking blir aldri det samme igjen. Europa og flere land har vært skånet for virus i lang tid, men fikk en skikkelig vekker nå. Finland som faktisk har bygd opp et lager vil sette standaren for andre land.Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Aaleby
06.04.2020 kl 23:40 3184

Ehmm, unnskyld? Fullt retrett betyr at Norge må finne en måte å leve side om side med viruset uten at det slår ut i full blomst. Du skjønner at det betyr at hver enkelt av oss må ta alle forhåndsregler for å forhindre at vi må leve nærmest i full isolasjon frem til neste sommer?

Håndhygiene, desinfeksjonsmiddel og Softox vil bare stå sterkere når skoler gjenåpnes og samfunnet forsøker å gå tilbake til normalen så langt det er mulig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 23:41 3193

Atter en ny amatør som ikke forstår at det er nytteløst å baise et unikt produkt som verden skriker etter, med eller uten korona. Ser frem til neste klovn som åpenbarer sin uvitenhet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 23:44 3184

Da er de i såfall klarsynte... Selskapet har eksistert i mange år
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
06.04.2020 kl 23:44 3202

Covid-19 er effektivt for Softox. Men det er jo ikke hånddesinfikasjon som er deres gjennombrudd.

Det er jo MRSA de har fokusert på og vil fortsette med sammen med WHO.

Safe Des vil jo bare bli en bi gesjeft når SoftOx kan redusere bruken av antibiotika med en enkel salve.

Trodde du virkelig de hentet 75mnok i emisjon i desember 2019 for å gamble på en håndesinfikasjon ble godkjent..?

Jeg blir oppgitt av baissere som prøver seg å sette tvil i eksisterende aksjonærer som har visst seg å være litt sensitive ifbm engelske nyheter.

Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Hammers
06.04.2020 kl 23:51 3177

Jo, men den kurseksplosjonen som har skjedd har nok vært pga Covid.
Ikke hver dag en aksje går fra 20 til 106 på under 1 mnd.

Kanskje tenke på å ta fortjeneste? Jeg har ikke peiling - og bryr meg heller ikke.
GENERELT; Slik stigning PLEIER normalt også å falle raskt tilbake igjen hvis kjernen til oppgangen forsvinner.

Hilsen Hammers


Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 23:51 3197

Ja det er ganske utrolig hvorfor de prøver sette tvil. Jeg tror det er misunnelse på at de selv ikke klarer å gjøre gode investeringer, og alltid blir løpende etter. Så prøver de dryppe ut usikre spørsmål og påstander for å komme seg inn i varmen. Syns egentlig litt synd på dem.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.04.2020 kl 23:54 3190

Hvorfor skriver du om du ikke bryr deg?

Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Aaleby
06.04.2020 kl 23:56 3193

Da må man først spørre seg om det er grunn til å betvile hvorvidt Softox vil få solgt 45 000 daglig produserte enheter frem til sårrenseproduktet overtar stafettpinnen som pengemaskinen innad i selskapet. Behovet for antibac vil ikke minske på minst ett år. Ergo forblir bajssingen din på et latterlig patetisk nivå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.04.2020 kl 00:03 3170

Det er jo bare å scrolle gjennom kommentarene til "Hammers" på forumet generelt så ser man fort hvilket nivå han er på. Litt humoristisk sengelektyre for de som er interessert.
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare