IDEX

IKT og Tech IDEX 23:14 Zwipe and IDEX and IDEMIA [271] 32395 poki
IKT og Tech IDEX 14:11 Planlagte lanseringer dette kvartalet [52] 4324 heiltfint
IKT og Tech IDEX 09:16 Idex [42] 6941 marked1
IKT og Tech IDEX 09:36 IDEX & Zwipe PayOne distribusjon 2022 [840] 133833 heiltfint
IKT og Tech IDEX 11:24 Kjøpsanbefaling og kursmål 11 kroner! 🚀🚀🚀 [79] 17281 oljen
IKT og Tech IDEX 21:33 TAG System fikk VISA sertifisering på Zwipe Pay platformen [23] 4369 heiltfint
IKT og Tech IDEX 20:45 Reltime secures $50 million to commercialize biometric card [104] 9672 heiltfint
IKT og Tech IDEX 13:59 Idex&eSignus to launch biometric smart cards [15] 1187 Sente
IKT og Tech IDEX 10:11 IDEX Partners with Europe’s largest semiconductor companies [21] 2676 Sente
IKT og Tech IDEX 08:44 CBDC Taming the ‘new wild west’: how biometrics can help the ECB [9] 1574 poki
IKT og Tech IDEX 18:40 Mastercard approves the Zwipe Pay Biometric Card 318 heiltfint
IKT og Tech IDEX 12:17 Idex Biometrics sikrer storkontrakt [37] 4781 heiltfint
IKT og Tech IDEX 18:53 Idex - Infineon [26] 5471 poki
IKT og Tech IDEX 23:46 IDEX Cyber Authentication- Password less Cyber Authentication [10] 1505 poki
IKT og Tech IDEX 17:10 IDEX Biometrics and Turkish issuer to launch biometric card [5] 1250 Sente
IKT og Tech IDEX 11:25 Hva er egentlig nytt [61] 9191 Goldsmith
IKT og Tech IDEX 12:45 Hardware wallet med IDEX sensor, [88] 15609 heiltfint
IKT og Tech IDEX 09:11 800 Miljoner med Zwipe + 600 Miljoner med IDEMIA [102] 17188 poki
IKT og Tech IDEX 06:58 IDEX will have a finger in the game, all over the world [281] 27763 Føre var
IKT og Tech IDEX 14:58 IDEX & ZWIPE tilgangskontroll, offentlig ID, tilgang til finans [14] 1531 heiltfint
IKT og Tech IDEX 11:18 IDEX: FRA PILOT TIL KOMMERSIELLE LANSERINGER [67] 10426 aklm
IKT og Tech IDEX 13:38 IDEX and MFA / SSO [9] 1846 poki
IKT og Tech IDEX 23:06 Idex vs Zwipes eller Idex + Zwipes? [4] 1616 Børsten
IKT og Tech IDEX 10:03 IDEX Biometrics, jeg forventer massive innsidekjøp! [50] 6118 Føre var
IKT og Tech IDEX 10:22 Idex Q1 2022 [24] 3306 Sente
IKT og Tech IDEX 09:35 IDEX - 1 HAALAND 345 aklm
IKT og Tech IDEX 19:39 Aldri tjent penger [51] 6525 Smarties
IKT og Tech IDEX 19:53 Idex becomes a Preferred Security Partner of Infineon’s ISPN [25] 2552 Sente
IKT og Tech IDEX 16:33 Vekst, trender og prognoser (2022-2027) [5] 993 heiltfint
IKT og Tech IDEX 14:16 IDEX Biometrics’ 2021 annual report on form 20-F [7] 1395 poki
IKT og Tech IDEX 13:16 Idex i Sveriges första biometriska betalkort [7] 1596 MrViggo
IKT og Tech IDEX 23:57 MENA och Zwipe [7] 1404 poki
IKT og Tech IDEX 23:20 IDEX leverer tall i dag, kan fort se 3kr. [19] 3020 Super profit
IKT og Tech IDEX 13:06 Nå begynner IDEX å tjene penger [38] 3124 heiltfint
IKT og Tech IDEX 15:52 Rocker med Sveriges første biometriske kort IDEX [52] 8248 Fangal
IKT og Tech IDEX 15:51 Realtime utsender Zwipe Pay One biometriske betalingskort [29] 4700 heiltfint
IKT og Tech IDEX 21:50 IDEMIA [48] 8123 poki
IKT og Tech IDEX 08:52 Infineon and IDEX Biometrics announce a platform [134] 17494 Bulldog
IKT og Tech IDEX 13:16 Visa certifies Zwipe Pay Biometric Payment Card Platform [25] 3234 Sente
IKT og Tech IDEX 22:32 Mass Deployment 2021 :-) [414] 66452 poki