<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Svensker i strupen på Europris: – Et fiendtlig oppkjøp

Europris kjemper videre for å sikre seg fullt eierskap i den svenske billigkjeden ÖoB. Oskar Svensson, som representerer eierfamilien, vil ut av avtalen.

Publisert 27. apr. 2023 kl. 16.05
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 748 ord
VIL IKKE GI SEG: Konsernsjef i Europris, Espen Eldal, nekter å gi seg i kampen om å kjøpe opp den svenske lavpriskjeden ÖoB.  Foto: Thomas Bjørnflaten

– Europris forsøker å overta et selskap som har vært drevet av samme familie i 50 år, og ikke ønsker å selge bedriften. Det ser vi på som et fiendtlig oppkjøp, sier Oskar Svensson til Finansavisen.

Stemningen var langt bedre da avtalen ble inngått i 2018. Europris og ÖoB mente at lavpriskjedene kunne hente ut store potensielle synergieffekter på innkjøp, markedsføring, kunnskapsutveksling og andre områder. Første steg i avtalen var at Europris kjøpte 20 prosent av ÖoB for 115 millioner kroner. Oppgjøret ble gjort i Europris-aksjer. I tillegg ble det inngått en opsjonsavtale om kjøp av de resterende 80 prosentene. Prisen skulle beregnes ut ifra en multippel. 7,7 ganger snittet på EBITDA for 2019 og 2020.

Avtalen er utløpt

Nå har forholdet surnet. ÖoBs eierfamilie vil ut av avtalen og mener Europris opptrer fiendtlig. Europris på sin side mener de bare etterlever en inngått avtale, og har fortsatt tro på at de skal komme i mål med avtalen. Partene må bare innom rettsvesenet en tur først. Europris har vunnet en runde i voldgiften, men en ny runde er berammet til tredje kvartal i år.

Stridens kjerne er hva som er korrekt EBITDA for de to årene. Ingen av partene vil kommentere hvor stor avstanden er.

– Vi har holdt på med denne tvisten i mange år så det er klart det er snakk om store beløp, er alt Svensson vil si.

I tillegg til å krangle om prisen mener Svensson at opsjonens gyldighet er utløpt.

– Et potensielt samarbeid skulle vært avklart og ferdig innen første halvår 2021. Vi mener det er gått så lang tid at avtalen ikke gjelder lenger, sier Svensson.

Han trekker også frem at det vil være langt frem til en endelig avtale, selv om forholdene blir avklart juridisk.

– Begge parter er enige om at det vil ta lang tid etter en avgjørelse. Det er mekanismer i avtalen som vil bidra til det, sier Svensson.

LIGNER: Den svenske billigkjeden ÖoB har vært eid av familien Svensson i mange år, men nå ænsker Europris å sikre seg hele selskapet. Foto: ÖoB

Vil ikke kommentere

Konsernsjef Espen Eldal i Europris er enig i at avtalen har trukket veldig ut i tid, men at selskapet har planer om å gå hele veien.

– Vi vil ikke droppe det, for vi mener opsjonen har en verdi som vi vil beholde. Samtidig er vi uenige om det som skal ligge til grunn for opsjonsprisen, og det må vi få prøvd for voldgiftsretten, sier Eldal.

– Det har ikke gått så bra for ÖoB etter at dere inngikk avtalen?

– Det har vel gått dårligere enn de hadde forventet, men relativt stabilt. De har ikke nådd de resultatene man ønsket, sier Eldal.

– Hva sier du til Svenssons uttalelser om at dette er et fiendtlig oppkjøp?

– Jeg velger å ikke ha en kommentar til Svenssons uttalelser.

Europris 

(Mill. kr)1. kv./231. kv./22
Driftsinntekter1.933,01.716,0
Driftsresultat145,0126,0
Resultat før skatt93,5116,3
Resultat etter skatt71,288,7

Nektet styreplass

ÖoB sitter med 2,6 prosent av aksjene i Europris, og har hatt en representant i styret i fire år. Da det skulle velges nye styremedlemmer i fjor ble familien nektet plass.

– Det er rart i seg selv at en så stor eier ikke har en representant i styret, men situasjonen tatt i betraktning gjør det mindre bemerkelsesverdig, sier Svensson.

ÖoB har levert svake resultater de seneste årene. Omsetningen har falt fra drøyt 4 milliarder svenske kroner til 3,9 milliarder fra 2019 til 2020. Driftsresultatet har ligget rundt 60 millioner kroner de to foregående årene. På Allabolag.se er EBITDA-resultatet oppgitt å være henholdsvis 75 og 92 millioner svenske kroner for de to årene oppkjøpsprisen skal beregnes ut ifra. Det ville gitt en prising på 640 millioner kroner.

– Europris vil jo uansett eie 20 prosent av ÖoB. Kan dere eventuelt samarbeide?

– Vi ser ingen problemer med det. Det er fortsatt mange synergier å hente ut, og vi ser mange muligheter til å dra nytte av dette samarbeidet, sier Svensson.

Gode tall

Torsdag la Europris frem tall for første kvartal 2023. Selskapet overrasket positivt på omsetning og EBITDA. Markedet responderte positivt, og aksjen steg litt over 2 prosent i løpet av dagen. Hamstring av varer før varslede prisøkninger i februar bidro positivt, og i tillegg gjorde en tidlig påskefeiring til den pene veksten. Eldal forklarte mye av veksten med inflasjon.