<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

282 konkurser i mai

– Det tyder på at det er stadig flere selskaper som har det tøft økonomisk, sier Per Færestad i Creditsafe Norway.

Publisert 1. juni 2023 kl. 13.22
Oppdatert 3. juni 2023 klokken 16.56
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 371 ord
TØFFERE TIDER: Per Fjærestad i Creditsafe Norway registrerer at den negative konkurstrenden fortsetter inn mot sommeren. Foto: Creditsafe Norway

282 norske selskap gikk konkurs i mai, hvilket tilsvarer en økning på 10 prosent sammenlignet med samme måned i 2022. I likhet med april ender konkursraten på et noe lavere nivå enn i 2019 og 2020.

– Etter en voldsom start på året, med en kraftig konkursøkning i første kvartal, har vi de siste to månedene sett en noe mer moderat kurve. Men det er likevel en markant økning, som tyder på at det er stadig flere selskaper som har det tøft økonomisk, sier Per Færestad, Country Manager i Creditsafe Norway.

02.06.2023 Antallet konkurser i første kvartal 2023 økte med 46 prosent til 1.085, som også var høyere enn i 2019 og 2020. I april økte antallet konkurser blant norske selskaper med 22 prosent til 225. I mai gikk 282 norske selskaper gikk konkurs i mai, som var 10 prosent flere enn i samme måned i fjor. Mens starten på året var april og mai relativt sett litt bedre og heller ikke så ille som 2019 og 2020. Men hvordan ser det ut fremover og hvilke bransjer er hot og not nå. Norgessjef Per Fjærestad i Creditsafe var gjest i Økonominyhetene fredag.

Fortsatt nedgang i serveringsbransjen

I april så serveringsbransjen en etterlengtet nedgang i antallet konkurser, en trend som fortsatte i mai. 28 konkurser i løpet av årets femte måned tilsvarer en nedgang på 28 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Det er positivt at nedgangen i serveringsbransjen fortsetter, men vi skal nok være forsiktig med å juble for tidlig. Bransjen hadde generelt høye tall gjennom pandemien, og det er åpenbart at mange serveringssteder fremdeles sliter, påpeker Fjærestad.

Byggebransjen rammes hardt

Etter en kraftig konkursøkning innen bygg- og anleggsbransjen i april, fortsatte den samme trenden i mai – riktignok med én viktig forskjell.

– I Creditsafe deler vi byggebransjen hovedsakelig i to kategorier: Oppføring av bygninger og spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. Tradisjonelt har vi pleid å omtale disse samlet, fordi kurvene her som regel har fulgt hverandre relativt stabilt. Nå ser vi derimot et tydelig skille, med en kraftig økning i førstnevnte kategori og en moderat nedgang i sistnevnte, sier Fjærestad.

37 konkurser innen spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet i mai er syv færre enn i fjor. Innen oppføring av bygninger økte derimot antall konkurser fra 27 i mai i fjor til 46 i år.

– Flere har vært ute i mediene og advart om fall i salget av nye boliger, og byggeprosjekter som er lagt på is. Nå kan det se ut til at dette også begynner å gjøre seg til kjenne i konkurstallene, sier Fjærestad.

Størst økning i Oslo

På fylkesbasis registrerer Creditsafe et mer sprikende bilde enn tidligere – fem fylker så en økning i antall konkurser og fem fylker så en nedgang. Blant fylkene der pilene peker oppover er det Oslo som kom verst ut. 66 Oslo-konkurser i mai tilsvarer en økning på 53 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.