<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Vi ser en økning i antall selskaper med betalingsanmerkning

Antall aksjeselskaper med betalingsanmerkninger er nå høyere enn på noe tidspunkt siden starten av 2020.

  Publisert 5. okt. 2023 kl. 13.17
  Oppdatert 6. okt. 2023 klokken 10.08
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 324 ord
  FLERE BETALINGSANMERKNINGER: Per Fjærestad i Creditsafe Norway registrerer en økning i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkninger. Foto: Creditsafe Norway

  Nye tall fra Creditsafe Norway viser at antall aksjeselskaper (AS og ASA) med betalingsanmerkninger fortsetter å stige. Ved årets første måling, i slutten av januar, var 50.382 selskaper registrert med betalingsanmerkninger – om lag 13,3 prosent av alle landets AS og ASA.

  Etter avsluttet tredje kvartal er 53.115 selskaper oppført med betalingsanmerkninger. Det tilsvarer om lag 13,7 prosent av landets AS og ASA.

  – Vi ser en jevn og stabil økning i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning, og for øvrige foretak generelt. Kurven følger i stor grad konkursstatistikken, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway.

  Flere negative saker pr. selskap

  Også når det kommer til antall negative saker pr. selskap registrerer Creditsafe en økning sammenlignet med foregående kvartal. Ved utgangen av juni hadde selskapene med betalingsanmerkninger i snitt 5,06 negative saker. I begynnelsen av oktober viser tallene at dette har økt til 5,13 negative saker pr. selskap.

  – Uansett hvilken vinkel vi angriper temaet fra ser vi en økning i konkurser, i antall foretak med betalingsanmerkninger og antall anmerkninger pr. foretak. Dette samsvarer også godt med tilbakemeldinger vi får fra ulike marked og bransjer, om at flere selskaper nå sliter med økonomien, konkluderer Fjærestad.

  Færre privatpersoner med betalingsanmerkninger

  Blant privatpersoner peker derimot pilene motsatt vei. Ved utgangen av september var 240.889 nordmenn registrert med aktive negative betalingsanmerkninger. Det er 1.500 færre enn i juni, og betyr at andelen av personer med betalingsanmerkninger nå er på 5,2 prosent. 

  – Det som er helt åpenbart, og noe overraskende, er at antall betalingsanmerkninger på privatpersoner jevnt over nedadgående. Hver gang vi henter ut tall er det færre nordmenn som har betalingsanmerkninger, både i antall og prosentvis, sier Fjærestad.

  – Dette er interessant med tanke på de mange utfordringene vi ser at stadig flere står overfor. Mange har nå betydelig mindre å rutte med, samtidig som kostnadene øker, og vi ser at flere saker går til inkasso. Likevel ser det ut til at de fleste av disse sakene blir løst før de ender som betalingsanmerkninger, avslutter Fjærestad.