<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Lokker med superavkastning: – Useriøst, sier Robert Næss

Potensielle investorer lokkes med 60 prosent avkastning på tre år dersom de skyter penger inn i Høyers nettbutikk. Investeringsdirektør Robert Næss slakter tilbudet.

Publisert 20:59 10. des. 2023
Oppdatert 21:53 15. des. 2023
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1094 ord
TRAPPER NED: – Dette er et hyggelig investeringstilbud, sier Ørnulf Høyer, som etter hvert ønsker å trappe litt ned. Derfor er han også i ferd med å få nye folk inn i Høyer-ledelsen.  FOTO: Iván Kverme

Ørnulf Høyer (66) har i en årrekke vært en profilert aktør i norsk klesbransje. Han står bak kleskjeden Høyer, med et trettitalls butikker rundt om i landet. De aller fleste er eid av frittstående franchisetakere. Hele konsernet omsatte i fjor for rundt 800 millioner kroner, ifølge Høyer.

De seneste årene har det vært flere skjær i sjøen for motegründeren, med søksmål fra tidligere franchisetakere og investorer. I tillegg har flere butikker gått konkurs.

Ny konkurs for Høyer-kjeden

Påtroppende pensjonist

Nå er Høyer på investorjakt. Finansavisen har fått tilgang på et dokument som er rettet mot franchisetakerne og butikksjefene i Høyer. Her blir de forelagt muligheten til å investere i nettsatsingen, eller alternativt i franchiseselskapet Retail & Branding, som inngår i konsernet til Høyer.

I en påfølgende e-post kommer det frem at det også kan bli aktuelt å ty til folkefinansiering. 

I tilbudsbrevet skriver Ørnulf Høyer: «Hei alle. Vi har som kjent investert tungt i å utvikle nettbutikken for å tilpasse denne til kjeden. Totalt har vi hittil tapt ca MNOK 15, men vi er overbevist om at dette vil snu i løpet av de nærmeste årene. Men for å komme dit, så må vi ha mer kapital».

Overfor Finansavisen viser Ørnulf Høyer til at han nærmer seg pensjonsalderen. Han kaller investeringstilbudet for en naturlig og veloverveid konsekvens av dette.

– Det er ikke slik at jeg må hente ut penger, men det handler om at jeg personlig ønsker å realisere noen åpenbare verdier som ligger i disse to selskapene. Investeringen er imidlertid lagt opp slik at både konsernet og undertegnede blir sterkere økonomisk rustet, skriver han i en e-post.

Han legger til:

– Det er to spennende investeringsalternativer som tilbys, og der vi i det ene alternativet er såpass sikre på avkastningsmulighetene at vi er villige til å gi garantier mht avkastningen.

Flere versjoner

I det ene alternativet blir mottakerne tilbudt å kjøpe inntil 60 prosent av selskapet Høyer Online AS. Regnskapene de siste fem årene viser et minusresultat på rundt 10 millioner kroner, negativ egenkapital på snaue 2 millioner kroner og nesten 30 millioner kroner i kortsiktig gjeld. 

I presentasjonen står det at 60 prosent av selskapet er priset til 12 millioner kroner. I tillegg må investorene stille opp med like mye i lån. På neste linje står det at minimumsbeløpet man kan investere er 600.000 kroner, og like mye i innlån. Da kjøper man 5 prosent B-aksjer med begrenset stemmerett.

Problemet er at disse to regnestykkene priser selskapet til henholdsvis 20 millioner kroner på første linje, og 12 millioner kroner i neste avsnitt.

Høyer sier tilbudet Finansavisen har fått tilgang til var et førsteutkast som kun ble sendt til Høyer-butikkene.  Feilen rundt prisingen skal senere ha blitt rettet. 

– Etter å ha fått noen tilbakemeldinger fra noen av butikkene så har vi har gjort om på flere punkter. Vi har også fått forslag tilbake fra noen eksterne parter som gjør at det endelige tilbudet ennå ikke er klart. Men kjernen er det vi fortsatt står ved: Vi er villige til å selge inntil 60 prosent av online for MNOK 12 og uten noen garantier, men med åpenbar mulighet for stor avkastning slik vi ser det, opplyser Høyer.

Justerte minimumsbeløpet

Videre i tilbudet står det at Høyer forplikter seg til å skyte inn tilsvarende beløp som investorene gjør. I dokumentet blir man forespeilet en avkastning på 60 prosent innen tre år, og 90 prosent etter fem år. Så skal avkastningen øke ytterligere etter dette.

Fristen for å melde sin interesse var fredag klokken 14.00.

«Vi må snarest få vite om dere er interessert eller ikke», skriver han i en e-post til butikksjefene og franchisetakerne.

I samme e-post opplyses det at minimumsbeløpet for investering og lån nedjusteres til 200.000 kroner for en eierandel på 1 prosent, slik at terskelen for å delta senkes.

Høyer benekter at han har dårlig tid.

– Det er åpenbar feiltolking å definere en deadline som at man har dårlig tid. Vi satte en deadline i det første tilbudet fordi vi i første omgang ønsket å få vite om utvalgte samarbeidspartnere vil være med, før vi eventuelt går bredere ut, skriver han.

HØYE PROSENTER: Ørnulf Høyer vil realisere verdier i klesimperiet sitt, og investorene lokkes med svært høy avkastning på pengene de eventuelt skyter inn. FAKSIMILE

– Lite gjennomarbeidet

Investeringsalternativ nummer to er å gå inn i selve franchiseselskapet til Høyer, Retail & Branding. Her tilbys inntil 30 prosent av selskapet til en prising på 100 millioner kroner. Minimumsbeløpet man kan investere er 1 million kroner, eller 1 prosent av selskapet. Regnskapene viser overskudd på 12 og 11 millioner kroner de seneste to årene. I 2020 var det på 6 millioner kroner. Retail & Branding har 6,5 millioner kroner i langsiktig gjeld, og 57 millioner kroner i kortsiktig gjeld.

I investeringstilbudet blir man forespeilet en garantert avkastning på 12,5 prosent, og en forventet avkastning på 15 prosent eller mer.

SKEPTISK: Investeringsdirektør Robert Næss stusser over flere ting i tilbudet fra Høyer. FOTO: Thomas Bjørnflaten

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea Wealth Management, og en erfaren investor. Han stusser spesielt over to ting i presentasjonen han er blitt forelagt. At det samme selskapet prises ulikt, og at det garanteres en avkastning på 12,5 prosent.

– Det er useriøst når du skriver noe sånt. Jeg ville nok holdt meg unna. De to tingene er besynderlige, og det virker lite gjennomarbeidet, sier Robert Næss og fortsetter.

– En garantert avkastning forplikter juridisk, og du kan bli saksøkt senere.

– Uttrykk for seriøsitet

Ørnulf Høyer gjentar at tilbudet Finansavisen sitter på er et utkast, og at prisen på Høyer online er 20 millioner kroner. 

Når det gjelder den garanterte avkastningen på minimum 12,5 prosent i Retail & Branding, sier han at dette skal nedfelles i en egen avtale. 

– Hvis Robert Næss ønsker å kalle dette besynderlig og useriøst uten å vite hvordan vi vil stille garanti, så er det noe han må få lov til å mene. Vi mener tvert imot at det er et uttrykk for seriøsitet at vi er villige til å stille oss bak avkastningen ved denne master franchise-virksomheten, som vi mener vi kan forutse med stor grad av sikkerhet. 

– Hvordan kan du love en så høy avkastning, og hva ligger til grunn for beregningene?

– Det er svært hyggelig å kunne tilby såpass gode avkastningsmuligheter, men hver av disse må selvfølgelig ses på hver for seg. Utover det, så blir dette selvfølgelig en konfidensiell sak med de investorer som melder seg, sier Høyer.

Han ønsker ikke å utdype hvilken rente som tilbys långiverne, heller ikke hvor mye han selv skal gå inn med. 

– Dette er ikke avgjort, og er selvfølgelig noe som kun angår oss og aksjonærene, svarer Høyer.