<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

342 konkurser i januar

– Vi ser at det er stadig flere selskaper innen detaljhandelen på listen over de største konkursene i en gitt måned, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

  Publisert 31. jan. 2024 kl. 17.42
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 316 ord
  2024: Konkursveksten i detaljhandelen fortsetter. Foto: EyeM/Getty Images

  342 norske aksjeselskaper gikk konkurs i januar, noe som er en nedgang på tre prosent fra fjorårets 352 konkurser.

  – I januar i fjor så vi en formidabel økning på hele 64 prosent fra året før, og vi var spente på om det samme ville skje i år. Fasiten for årets første måned viser at vi ikke har fått en videre generell økning, men at det fremdeles er et stort antall konkurser innen enkelte bransjer, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

  Serveringsbransjen

  Det var særlig i serveringsbransjen at konkurstallene eksploderte i løpet av fjorårets første måned, med en økning på hele 346 prosent sammenlignet med tall fra 2022. Det var derfor knyttet stor spenning til hvorvidt vi ville se en lignende økning år. Fasiten viste en nedgang på 42 prosent, med 32 konkurser mot fjorårets 55. 

  – Dette tallet er riktignok betydelig høyere enn for to år siden, men gir likevel håp om en mer stabil utvikling for serveringsbransjen i 2024, sier Fjærestad.

  Bygg og anlegg

  Også innen bygg og anlegg ser den urovekkende utviklingen ut til å ha bremset noe opp i januar. 41 konkurser innen bransjekoden “Oppføring av bygninger” gir kun en økning på åtte prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, og 41 konkurser innen “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” gir en nedgang på 15 prosent.

  Detaljhandelen 

  Detaljhandelen var en sterk bidragsyter til den kraftige konkursøkningen ved inngangen til fjoråret, med en økning på 144 prosent fra januar 2022. Og mens de øvrige nevnte bransjene har fått en mildere start på 2024, fortsetter den negative trenden for detaljhandelen.

  65 konkurser i januar gir en økning på hele 51 prosent, sammenlignet med 43 konkurser i samme periode i fjor.

  – Vi ser at det er stadig flere selskaper innen detaljhandelen på listen over de største konkursene i en gitt måned. Altså er det ikke kun små som går konkurs, men også store og etablerte aktører med mange ansatte og høy omsetning, understreker Fjærestad.