<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dramatisk fall for XXL

XXLs omsetning falt med 22 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, og sportskjeden tapte 209 million kroner. 

Publisert 07:08 24. apr. 2024
Oppdatert 08:43 24. apr. 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 470 ord
LA FREM TALL: Freddy Sobin, adm. dir i XXL. Foto: Terje Pedersen

 

Saken oppdateres

Sportskjeden har levert svake tall i lang tid, og til tross for en god vinter, fortsetter salget å falle. Et lite lys i mørket er at marginene forbedret seg noe. At marginene bedret seg var også ventet. I fjor startet XXL et voldsomt brannsalg med lave priser for å tømme varelageret. De måtte bedre likviditeten for å gjøre plass for nye varer. 

Det har vist seg vanskeligere enn ventet. Sobin var ute i mars og snakket om at de slet med å skaffe varer i de kategoriene som solgte godt på grunn av mye snø. 

– Lav tilgjengelighet har holdt salget tilbake. Reset & Rethink-strategien fortsetter å utvikle seg etter planen. Varelager, bruttomargin og kostnader er stadig under bedre kontroll. Vi har også sikret en vellyukket rettet emisjon i mars. Konkrete tiltak blir tatt for å få XXL tilbake i form til 2024/2025. Det innebærer oppmerksomhet på lavere prispunkter, som også vil forbedre tilgjengeligheten gjennom 2. kvartal og videre, sier Freddy Sobin i en pressemelding. 

I slutten av mars ble det kjent at XXL hadde hentet 500 millioner kroner i en rettet emisjon mot sine største aksjonærer. I tillegg skulle det gjennomføres en reparasjonsemisjon som kunne bidra med ytterligere 60 millioner kroner. Pengene skulle brukes på å nedbetale gjeld, øke likviditeten og generelle selskapsformål.

Samme dag kom meldingen om at Odin hadde solgt alle sine 133 millioner aksjer, forvaltet i ulike fond, til Sports Direct. Britene er nest største aksjonær med drøyt 27 prosent av stemmene i selskapet. Stormberg har også solgt sine 34 millioner aksjer den senere tiden, men det er fortsatt ukjent hvem som er kjøperen. 

I en annen oppdatering fra selskapet ble det kommunisert at omsetningen i første kvartal ville ligge mellom 1,5 og 1,6 milliarder kroner. Drastisk ned fra samme periode i fjor. Marginene skal ha bedret seg noe fra alt kampanjesalget i fjor, men det har vært vanskelig å skaffe nok varer i kategoriene som solgte godt i vinter. 

Tidligere i år sa konsernsjef Sobin at de vil redusere butikkstørrelsen flere steder for å kutte kostnader, at noen butikker kan bli lagt ned og at de vil forhandle med gårdeierne om bedre leiebetingelser. Målet er å styrke driftsresultatet før av- og nedskrivninger med 500 til 750 millioner kroner det kommende året. 

XXL har klart å redusere varelageret fra 2,2 til 1,9 milliarder kroner. Den netto rentebærende gjelden på 1 milliard kroner. Det er opp nesten 200 millioner kroner fra samme tid i fjor. I første kvartal ble det også stengt en butikk i Finland som var ulønnsom. 

Opex-kostnadene økte fra 33 til 38 prosent målt mot omsetningen, men i absolutte tall ble de redusert med 75 millioner kroner. Den prosentvise svekkelsen skyldtes det bratte fallet i omsetning.