<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Anne Grete Nogva

Aker ASA valgte servicedesk i nettskyen

Da Aker ASA valgte å satse på skytjenester, var dette en nokså ny IT-løsning, og mange, særlig offentlig sektor, var skeptiske til teknologien. Dette skremte ikke Aker, som var på jakt etter enkle og raske løsninger. -Vårt behov var en enkel løsning for å registere alle inn- og utgående saker, og være istand til å kjøre ut rapporter, f.eks. i slutten av året, bl. a. for å se hva kundene  brukte mest tid på. Vi ønsket å  dokumentere alt av våre tjenester som kundene benytter seg av, slik at faktureringen ble korrekt, sier IT-konsulent Ronny Mølnvik i  Aker ASA, som med sine 48 ansatte er et overordnet selskap i Aker-konsernet og drifter flere av datterselskapene, hvorav Aker BioMarine er det største, med virksomheter over hele verden.For fem år siden kunne det ta litt tid å kjøre ut en rapport. I dag tar det bare noen sekunder.Technet tilbød skybaserte helpdesk-løsninger da Aker ASA for rundt fem år siden var på utkikk etter et nytt helpdesk-system.-De løsningene vi hadde tilfredsstilte ikke lenger våre behov. I og med at Aker er en Microsoft-bedrift, og vi har mye av lisensene allerede, var vi på jakt etter en Microsoft System Center-løsning. Fra noen tilbydere fikk vi beskjed om at installasjonen ville ta ca. to dager, og at vi også ville få bruk for eksterne konsulenter i ettertid. Vi regnet på økonomien for å engasjere konsulenter over flere dager, og i tillegg etterfølgende tilpasning, og innså at dette ville koste endel.Mer info om TMS Da vi henvendte oss til Technet, ankom en av deres konsulenter og arrangerte en workshop her i Aker ASA, og i løpet av tre timer var helpdesk-løsningen operativ. Dette var mildt sagt imponerende! Skytjenesten fra Technet fungerer på kontor-PC, hjemme-PC, mobiltelefonene og iPad´ene. Da Aker ASA etablerte Technets skytjeneste for fem år siden, var man nokså tidlig ute, men innså straks fordelen av ekstern drift:-Technet forestår alt vedrørende oppdatering og lisenser. Dette er en absolutt gevinst, for vi har ellers nok av systemer å holde styr på. Vi er dessuten svært tilfreds med oppetiden til Technet, og skulle det skje noe, eller det blir en nedetid, blir vi straks varslet på SMS og e-post. De få gangene problemer oppstår, er Technet meget raske med å fikse dem. Skulle det være noe vi oppfatter som et problem, får vi straks svaret på telefonen eller e-post. Technets service fungerer også nærmest døgnkontinuerlig. Vår erfaring er at løsningen er meget god, enkel i bruk og velfungerende. Enkle funksjoner er viktige for oss, all den tid vi også benytter oss av innleide konsulenter. Disse må lett kunne settes inn i arbeidsprosessene våre.Da vi henvendte oss til Technet, ankom en av deres konsulenter og arrangerte en workshop her i Aker ASA, og i løpet av tre timer var helpdesk-løsningen operativ.Mølnvik sier at gjennom de fem årene Aker ASA har brukt systemet, har man ikke hatt noen negative erfaringer.-Vi har tvert imot fått være med på den rivende teknologiske utviklingen som Technet representerer, hvor systemene er blitt stadig raskere og enklere. For fem år siden kunne det ta litt tid å kjøre ut en rapport. I dag tar det bare noen sekunder. Vi kan også bygge opp skjermer som viser de sakene vi ikke har løst, og hvor mange vi har løst over en viss tid.Aker ASA opplever at Technet stadig er i front på området, og man har ikke noe behov for å se seg om etter andre samarbeidspartnere.-Technet er i stadig utvikling for alle moduler som benyttes i helpdesk-løsningen.De enkelte medarbeiderne i Technet er også veldig hyggelige og de gir oss klar og god informasjon. God kommunikasjon er viktig, og at medarbeiderne er tilgjengelige på svært kort tid. Vi kan glede oss over godt samarbeid gjennom fem år, og som vil fortsette, sier IT-konsulent Ronny Mølnvik.Mer info om TMS

Annonsørinnhold