<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Restauranteier kuttet 30% av kontortiden

For en kokk betyr mindre tid på kontoret mer tid i restauranten. Siri Tømte på Elverum har erfart hvordan bytte av regnskapssystem har gitt innsparinger, mindre frustrasjon og mer tid til gode diskusjoner med regnskapsføreren.

Siris Delikatesse, Spisested og Catering AS sparer verken på bokstaver i firmanavnet eller smak i maten, som siden 2013 har vært et populært tilbud i Elverum. I 2018 har hun derimot spart både tid og frustrasjon på å gjøre regnskapet annerledes.

– Jeg anslår at jeg sparer 30 prosent av min arbeidstid ved at firmaet bruker TheVITog PowerOffice Go. Dette er tid som jeg nå kan bruke på det jeg bør og ønsker gjøre mer av, nemlig å være kokk. Da vi nylig hadde en naturlig avgang på en ansatt kokk, kunne vi derfor la være å ansette en ny person. Det er klart dette får betydning på økonomien, sier daglig leder Siri Tømte.

Hun anslår at rundt to tredeler av omsetningen på drøyt 11 millioner kroner kommer fra restauranten, resten fra catering og butikken.

Et tidkrevende regnskap som aldri var ajour 

Kokken har ikke alltid vært like fornøyd med kredit og debet. 

– Før måtte jeg hver dag sette av flere timer til å håndtere administrative oppgaver. Det var bilag i posten, tungvint registrering av bilag, kidnummer og beløp i nettbanken, mange permer… Selv om jeg strevde aldri så mye var regnskapet aldri ajour, og jeg fikk det gjerne halvannen måned etterpå. 

Tømte sier at regnskapet var mer eller mindre ubrukelig for henne. I tillegg skapte det store tidsetterslepet et praktisk problem for å purre opp utestående kundefordringer.

Et møte ble til store endringer

For et års tid siden traff hun Anne Salvesen i TheVIT på et nettverksmøte, og noen møter senere var hun overbevist om å bytte både regnskapsfører og programvare. Hun har ikke angret: 

– I dag er alle svakhetene og frustrasjonene snudd til noe helt annet. Med PowerOffice Go går alt det tungvinte mye raskere og smidigere; alle disse heller kjedelige «må-tingene» er nå blitt automatisert og kraftig effektivisert. Kort sagt, det går langt raskere å betale det jeg skylder og få inn det jeg har til gode hos kundene.

Effektivisering for en travel leder 

Den daglige lederen er ofte på farten, og da setter hun stor pris på de mange produktfordelene ved PowerOffice Go. 

– Jeg kan følge med på økonomien i firmaet uansett hvor jeg er, og jeg kan enkelt gå inn på mobiltelefonen for å godkjenne betalinger. Det er også svært effektivt og enkelt å bruke mobiltelefonen for å registrere alle de små utleggene som vi har i et firma som vårt. Da slipper vi å ta vare på kvitteringer.

Gode råd fra regnskapsfører 

Tiden som spares går også med til nyttige diskusjoner med Anne, som er blitt en verdifull sparringpartner for firmaet. 

– Nå har Anne og jeg samme oversikt over økonomien. Vi ser jo nøyaktig det samme når vi er inne i plattformen. Dette gjør at vi snakker mer sammen om viktigere ting enn bilag og rapportering. Anne gir meg veldig gode råd som får meg til å tenke på hvordan jeg kan effektivisere driften og samtidig få til en vekst i omsetningen. 

Hvordan var overgangen, gikk det greit å bytte?

– Årsaken til at jeg levde med frustrasjonen altfor lenge, var en frykt for at det ville være krevende for meg å endre system. Det hadde jeg ingen grunn til; byttet har gått over all forventning.

9 grunner til at PowerOffice er blitt regnskapsførernes favoritt

Sven Helge Alme har det tekniske ansvaret for programvaren som regnskapsførerne i TheVIT bruker. Han ser minst ni grunner til at regnskapsførere kan gjøre en bedre jobb for kunden ved å velge PowerOffice Go.

1. Enkel å eie for kunden 

Vi ser at PowerOffice gjør at vi kan forenkle det administrative arbeidet. Det er èn applikasjon og en svært enkel prismodell. PowerOffice har på en enkel måte lagt til rette for at kunden selv kan eie lisensen gjennom hvordan dette faktureres.

2. For den rådgivende regnskapsfører

Blant skytjenesters «medfødte» styrker er at vi og kunden begge ser nøyaktig samme tall og skjermbilder. PowerOffice tilbyr et godt og enkelt grensesnitt for tett samarbeid med kunde. Vi mener at det stiller større krav til oss gjennom å være en interessert og god samarbeidspartner på økonomisiden. PowerOffice understøtter vår nye strategi!

3. Rask og lite ressurskrevende implementering

PowerOffice har kraftig forenklet arbeidet med å sette opp en ny kunde. Det har blitt mindre tidkrevende og setter langt lavere krav til IT-kompetanse. Det betyr at den enkelte regnskapsfører i mange tilfeller kan håndtere oppsett og igangsetting.

4. En plattform for (reell) digital transformasjon i bransjen 

Selv om man skaffer seg verdens beste system, så er det jo ikke slik at man automatisk oppnår denne effektiviteten. I PowerOffice Go sier mye seg selv, men vi legger stor vekt på å utarbeide og implementere den nye måten å arbeide på. Man kan rett og slett ikke ta med seg all eksisterende arbeidsmetodikk inn i et slikt system. Da er man kanskje digitalisert, men man har ikke effektivisert. Sentralt i dette er «best practice», som også omfatter våre støttesystemer og samhandling med kunden.

5. Standardisering for automatisering og digitalisering Det er vektlagt forenkling for å komme i gang med automatisering og digitalisering, og en svært lav brukerterskel. API’et som PowerOffice har lagt til rette for gjør at man på en svært enkel måte kobler sammen andre systemer.

6. En plattform for videre utvikling 

Gjennom egen erfaring vil det oppstå store utfordringer og problemer med å henge med i utviklingen når man har spesialløsninger eller et system som helt eller delvis tilnærmer seg en spesifikk bransje. Dette ser vi i form av større kostnader på utvikling og langt større risiko for feil. Ikke minst lengre leveringstid på ny funksjonalitet. Bransjeløsninger får bransjeleverandører ta seg av – så lenge det er enkelte å integrere. Og det er enkelt!

7. En leverandør som faktisk lytter – og handler

Vi opplever menneskene bak PowerOffice Go brenner for oss. Vi får alltid svar raskt både fra salg og fra support. PowerOffice gjennomfører også avstemninger blant brukerne om hvilke forbedringer som er mest ønsket – og så gjennomfører de dem. Denne følelsen av å bli hørt kan ikke prissettes i kroner. Vi har også nytt godt av at de alltid stiller opp på kundemøter og når som helst kan ta en time eller to på Skype eller Teamviewer for enten våre ansatte eller våre kunder.

8. Utelukkende gode referanser 

Før vi i The VIT velger hvilke systemer vi skal satse på, går vi selvsagt grundig til verks i våre vurderinger. Er det så bra som PowerOffice lover? Gjennom mange samtaler med eksisterende brukere av PowerOffice rundt omkring i Norge har vi utelukkende positive tilbakemeldinger.

9. Et system for 80-90 prosent av kundemassen 

Vi vil aldri klare å få alle kunder inn på ett system, fordi enkelte kunder har veldig spesialiserte krav. Jeg mener at PowerOffice Go vil fungere for mer enn fire av fem av våre kunder, og jeg vil si at vi har et ganske normalt tverrsnitt av små og mellomstore bedrifter som kunder.

Annonsørinnhold