<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Utvalg vil åpne for flere nettapotek

Tre apotekkjeder har nesten hele markedet i Norge. Nå foreslår et utvalg å åpne for mer tilbud på nett.

  Publisert 1. feb. 2023 kl. 06.51
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 498 ord
  POSITIV: Elisabeth Haug er adm. direktør i nettapoteket Farmasiet. Foto: Ilja C. Hendel

  Konkurransetilsynet har tidligere påpekt at streng regulering hindrer at flere nettapotek etablerer seg her i landet. For å etablere nettapotek må man ha ett fysisk apotek for å oppfylle lovens krav.

  Det er grunn til å endre på regelverket, mener et utvalg som tirsdag overleverte sin rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

  De foreslår flere tiltak for å gjøre reglene mer teknologinøytrale.

  • Blant annet foreslår de at man fjerner kravet om at apotek skal være fysisk tilgjengelig for publikum.
  • Det bør også innføres digitale fullmakter.
  • Det skal også bli enklere å etablere kjedeuavhengige grossister.

  Tre store dominerer markedet

  I løpet av tjue år har antall apotek mer enn doblet seg – fra snaut 500 til over 1.000. Samtidig domineres markedet av tre aktører: Vitus, Apotek 1 og Boots. I tillegg kommer sykehusapotek og en liten andel andre apotek.

  94 prosent av norske apotek har tilknytning til en av de tre kjedene, enten gjennom eierskap eller medlemskap.

  I rapporten går det fram at det er lite konkurranse mellom kjedene. Det er ikke tegn til nevneverdig priskonkurranse for legemidler på hvit eller blå resept, og kun i noe grad for reseptfrie legemidler.

  – På overtid

  Utvalgets anbefaling blir ønsket velkommen av nettapoteket Farmasiet. De mener en slik endring burde vært på plass for lenge siden.

  – Det er gledelig å se at utvalget anbefaler å modernisere mange av bestemmelsene. Det eksisterende regelverket er over 20 år gammelt og reflekterer ikke de mulighetene som teknologien gir, sier Elisabeth Haug, administrerende direktør i Farmasiet.

  Hovedregelen bør fortsatt være at alle grossister har leveringsplikt til alle landets apotek, men at det skal være adgang til å gjøre unntak, mener utvalget. De vil også videreføre apotekenes leveringsplikt, og det inkluderer nettapotek. Leveringsplikt betyr at apotek har plikt til å så snart som mulig skaffe legemidler som etterspørres og er tillatt solgt i Norge.

  – Konkurransevridende

  Apotekforeningen er på sin side kritisk innstilt. De sier konkurransen må skje på like vilkår.

  – Vi oppfatter at det allerede er hard konkurranse om kundene i apotekmarkedet. Tiltakene som foreslås, er isolert sett ikke dramatiske, men utvalgets flertall foreslår tiltak som vi mener kan virke konkurransevridende. Vårt hovedstandpunkt er at alle tiltak må gjelde likt for alle eksisterende og nye aktører i apotekbransjen, sier administrerende direktør Per T. Lund.

  Skuffet over nytenking om personell

  Apotekforeningen mener dessuten at utvalget har forspilt muligheten til å mobilisere apotekene i helsetjenesten. Noe av årsaken ligger i mandatet, som la liten vekt på dette, mener Lund.

  Helsepersonellet i apotekene kan bidra til å løse mange av de uløste oppgavene i helsetjenesten. Først og fremst gjelder dette utfordringer knyttet til feil bruk av legemidler, med dårlig behandlingseffekt som resultat. Men også innen forebygging, for eksempel med vaksinering, kan apotek sørge for et løft, mener han.

  Også Farmasiforbundet i Parat mener det er mangler ved utredningen.

  – Det er overraskende og ikke minst skuffende at utvalget ikke har fremlagt noen som helst strategi, tanker eller ambisjoner om bedre faglig utnyttelse av apotekteknikerne når de er så tydelige på farmasøytkompetansen, sier forbundsleder Bodil Røkke.

  Utvalgets rapport skal nå ut på høring. Fristen er 15. mai.

  NTB