<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Solgte legemidler for 35 milliarder kroner

Nordmenn bruker mer legemidler enn noen gang. Det mest brukte reseptlegemiddelet i Norge er atorvastatin, som brukes mot forhøyet kolesterol.

  Publisert 28. feb. 2023 kl. 09.16
  Oppdatert 28. feb. 2023 klokken 09.16
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 276 ord
  REGISTRERER EN ØKNING I LEGEMIDDELBRUKEN I NORGE: Thor-Arne Englund, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen. Foto: Kubrix Film & Foto

  Apotekene solgt i 2022 legemidler for 35,3 milliarder kroner. Salget av reseptpliktige legemidler utgjorde 31,8 milliarder, som tilsvarer at hver innbygger i gjennomsnitt brukte reseptlegemidler for 5.867 kroner, hvilket er en økning på 5,4 prosent fra 2021. Det viser tall Apotekforeningen har hentet inn fra Farmaloggs legemiddelstatistikk. 

  Det er staten gjennom Folketrygden og sykehusene som betaler det meste av legemiddelutgiftene, med ca. 40 prosent hver. Bare 18 prosent av utgiftene betales av pasienten selv, som tilsvarer at den enkelte i gjennomsnitt betalte i overkant av 1 000 kroner for reseptlegemidlene sine i 2022.

  – I Norge har vi et finansieringssystem som sikrer at den enkelte pasients legemiddelutgifter i stor grad dekkes av det offentlige, enten gjennom blåreseptordningen eller av sykehusene. For sykehusfinansierte legemidler er det som hovedregel ingen egenbetaling. Dette er ofte kostbare legemidler der det offentlige tar hele regningen, sier Thor-Arne Englund, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

  Salgstoppen

  Det mest brukte reseptlegemiddelet i Norge er atorvastatin, som brukes mot forhøyet kolesterol. Bruken av atorvastatin har økt med ni prosent i 2022. Blodproppforebyggende acetylsalisylsyre er nest mest brukt, mens kandesertan mot høyt blodtrykk er nummer tre. Deretter følger smerte- og febernedsettende paracetamol. Fire av de fem mest bruke legemidlene brukes for hjerte- og karrelaterte sykdommer.

  Undersøkelsen viser at nordmenn bruker 27 prosent mer legemidler pr. person enn for 10 år siden.

  – En viktig årsak til at legemiddelbruken øker, er at vi får en stadig eldre befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye legemidler som de under 60. Den eldste delen av befolkningen bruker i snitt mer enn fire legemiddeldoser daglig. Jo flere eldre, jo sterkere vekst i legemiddelbruken får vi, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.