<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Litium-prisen nær halvert i år

Økt tilbud av råmaterialet og fallende etterspørsel etter elbiler har sendt litium-prisen ned nær 50 prosent i år.

Publisert 21. mars 2023 kl. 19.23
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 176 ord
KOLLAPS: Prisene på litium har falt kraftig i år. Her transporteres litiumkarborbonat på et samlebånd i Nevada tidligere denne måneden. FOTO: STEVE MARCUS

Siden november har gjennomsnittsprisen på litiumkarbonat i Kina falt fra 84.500 dollar pr. tonn til 42.500 - tilsvarende en nedgang på nær 50 prosent, ifølge Bloomberg-data.

– Det var en tid da folk trodde at markedet for elbiler ville vokse veldig raskt, men så innhentet realiteten oss, sier stategidirektør Vivek Chidambaram i Accenture til New York Times.

Chidambaram forventer at litiumprisene vil moderere seg i løpet av de neste årene.

I følge direktøren kan fallet i litiumprisene tilskrives redusert etterspørsel etter elbiler. Stramt tilbud i 2022 resulterte i høyere pris da, men nå produserer leverandørene mer litium enn noen gang før. 

I andre halvdel av 2022 avtok etterspørselen etter elbiler fordi Kina kuttet subsidier som var ment til å stimulere salget i landet, som er verdens største elbilmarked. Deretter begynte Tesla å gi rabatter på kjøretøy i desember i USA - verdens nest største elbilmarked.

Kobolt - et annen viktig komponent i batterier - har også sett prisene falle med over 50 prosent siden mai. Samtidig har kobber, en viktig metall i elektriske motorer og batterier, opplevd en nedgang på 18 prosent.