<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Orkla med knallvekst

Orkla leverer kjempevekst i første kvartal, men det er malingsprodusenten Jotun som virkelig gjør det godt. Omsetningen for Orkla som konsern var himmelhøyt over analytikernes forventninger. 

Publisert 9. mai 2023 kl. 07.03
Oppdatert 9. mai 2023 klokken 08.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 347 ord
LEGGER FEM TALL:  Konsernsjef Nils K. Selte i Orkla legger fram tall for første kvartal 2023.  Foto: Terje Pedersen

 

Prisøkninger som en følge av kostnadsøkninger trekkes frem for å forklare en organisk vekst på 23 prosent for merkevarevirksomheten. Omsetningen endte på 16,2 milliarder kroner, mens konsensus ventet en topplinje på 14,9 milliarder kroner.

Det justerte driftsresultatet endte på 1,6 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 5 prosent. Analytikerkorpset ventet til sammenligning et justert driftsresultat på 1,4 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Omsetningen var forventet å lande på 14.899 millioner kroner og resultatet før skatt estimert til 1.514 kroner.

– Særlig har utviklingen vært sterk i Jotun og Orkla Food Ingredients. Økt inflasjon og stigende rente har i de fleste av våre markeder redusert forbrukernes kjøpekraft, noe som igjen har lagt press på våre salgsvolumer. Selv om det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig konjunkturutvikling, har vi sterke merkevarer og robuste verdikjeder. Jeg ser derfor fremover med forsiktig optimisme. Orkla skal fortsatt øke investeringene innen merkevarebygging, samtidig som vi kontinuerlig leter etter kostnadsforbedringer, sier konsernsjef Nils K. Selte

Orkla

Mill. kroner1. kv/. 20231. kv/. 2022
Driftsinntekter16.18813.271
Driftsresultat1.6061.532
Resultat for skatt1.7361.544
Resultat pr. aksje1,321,24

Da Orkla la frem tall for fjerde kvartal 14. februar skuffet selskapet markedet, og aksjen falt nesten 5 kroner. Da børsen stengte i går var aksjen tilbake på nesten samme nivå. Mandag endte Orkla dagen på 75,72 kroner. Selskapets nye strategi med større selvstendighet for de ulike porteføljeselskapene er ment å bidra til å synliggjøre de underliggende verdiene i større grad.

Jotun med klar forbedring

Orklas merkevarevirksomhet økte driftsinntektene med 23 prosent til 15,8 milliarder kroner i første kvartal. Den organiske omsetningsveksten var på 13 prosent. 

Orklas eierandel i malingsprodusenten Jotun ble også svært god i første kvartal. Orkla eier 42,7 prosent av Jotun. Jotun økte driftsinntektene med 24 prosent til 7,8 milliarder kroner. 

Hydro Powers justerte driftsresultat endte på 255 mill. kroner i første kvartal, mot tilsvarende 345 millioner kroner i samme kvartal i 2022. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere kraftpriser enn i samme kvartal i fjor og effektene av en ny avgift (høyprisbidrag) på kraftproduksjon som ble innført i september 2022. Justert resultat pr. aksje ble 1,32 kroner i første kvartal, noe som var en økning på 6 prosent.