<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tre grunner til at Norge bør satse på batterier

Norsk batteriindustri vil kunne konkurrere globalt, men vi trenger starthjelp for å ta igjen Kinas enorme forsprang og dominans, skriver Hans Erik Vatne i Vianode.

  Publisert 31. mai 2023 kl. 17.22
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 672 ord
  VIL UNNGÅ KINESISK DOMINANS: Vi ser nå hvordan både Tyskland og Frankrike tar et ansvar for etableringer ved å gi betydelig støtte til selskaper som etablerer seg i batteriverdikjeden i Europa, skriver artikkelforfatteren. Her fra produksjonen av Mercedes-Benz EQS utenfor Stuttgart. Foto: Bloomberg

  Det pågår for tiden en debatt om rammevilkår for nye grønne industriinitiativer, blant annet i Finansavisen. Vår oppfatning, basert på tonen i det offentlige ordskiftet, er at forståelsen for potensialet i de nye næringene ikke har nådd igjennom.

  Realiteten er at de kommersielle mulighetene i dette markedet er betydelige, og at Norge har gode forutsetninger for å lykkes med flere initiativer innen verdikjeden for batterier.

  Kina har en fullstendig dominans innen hele batteriverdikjeden og et forsprang på 10–15 år på vestlig industri
  Hans Erik Vatne. Foto: Vianode

  Jeg har selv forlatt det som er en av Norges absolutt mest attraktive jobber for en teknolog, nemlig teknologidirektørstillingen i industrilokomotivet Hydro. Det gjør jeg fordi jeg har lyst til å være med på å bygge opp et nytt industriselskap med enorme vekstmuligheter.

  Det som tidligere var ti fugler på taket, har for lengst resultert i flere håndfaste industrielle prosjekter med seriøse fremdriftsplaner. Hos Vianode ruller eksempelvis lastebilene i disse dager inn med produksjonsutstyr ved vår fabrikk på Herøya Industripark i Telemark. Vianode, som eies av Elkem, Norsk Hydro og Altor, har allerede besluttet å investere 2 milliarder kroner i denne fabrikken, som er ventet å skape 100 arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger. Dette er bare første fase i en ambisiøs plan om å kunne levere batterimaterialer til 2 millioner elektriske biler innen 2030.

  Det finnes en rekke grunner til at Norge bør satse i batteriverdikjeden. Her er tre:

  1) Europa har et stort behov for å bygge egen lokal tilgang på batterier og batteriteknologi. Vi må ta inn over oss at Kina har en fullstendig dominans innen hele batteriverdikjeden og et forsprang på 10–15 år på vestlig industri. Det er ikke realistisk å tro at slike gap kan tettes i en håndvending

  Vestlig batteriindustri vil derfor trenge risikoavlastning og støtte for å bygge sine første fabrikker, på samme måte som kinesiske aktører er løftet frem av subsidier i hjemlandet. Dette er noe Norge har gjort før. Det offentlige har vært med på å gi fødselshjelp til norske industrieventyr innen vannkraft, prosessindustri, energi, olje og gass og havbruk. Vi er sikre på at læringen ved å bygge og drifte den første fabrikken, vil gjøre byggingen av neste fabrikk lønnsom uten subsidier.

  2) Norge trenger å sikre fremtidig sysselsetting, eksportinntekter og skatteinngang. Ser vi bort ifra poenget med å sikre egne forsyningskjeder i Vesten og Europa, må Norge utvikle ny eksportindustri for å finansiere velferdsstaten og sikre arbeidsplasser.

  Norge har en lang og solid historikk gjennom selskaper som Hydro, Elkem og Yara, som viser at vi er svært konkurransedyktige uten subsidier innen prosessindustri. Vi kan det å designe, konstruere, bygge, drifte og kontinuerlig forbedre store industrianlegg. Den norske prosessindustrien står allerede for 18 prosent av Norges totale vareeksport, omsetter for 200 milliarder kroner og sysselsetter 25.000 personer. Innen 2050 er ambisjonen å doble verdiskapningen, og batteriverdikjeden vil spille en viktig rolle.

  3) En norsk batteriverdikjede kan kutte karbonavtrykket i elbiler betydelig. Ved hjelp av teknologien i Vianodes produksjonsprosess, er batterimaterialet grafitt blant de mest kostnadseffektive måtene for en bilprodusent å redusere karbonfotavtrykket i en elbil.

  Produksjonsprosessen for grafitt til batterier sammenfaller dessuten fullt ut med den kompetansen og kulturen prosessindustrien har bygget opp gjennom over 100 år.

  Nord-Amerika har vist handlekraft og vilje til å gjøre seg mer uavhengig av Kina ved å aktivt støtte oppbygging av sin egen batteriindustri. Vi ser nå hvordan både Tyskland og Frankrike tar et ansvar for etableringer ved å gi betydelig støtte til selskaper som etablerer seg i batteriverdikjeden i Europa.

  Vi er sikre på at norsk industri, Vianode inkludert, raskt vil kunne konkurrere globalt, men i likhet med våre konkurrenter, er det behov for starthjelp for å komme opp i marsjfart tidsnok.

  Hans Erik Vatne

  Fungerende adm. direktør i batterimaterialselskapet Vianode