<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Resultatnedgang for Norsk Hydro

Hydros justerte EBITDA ble på 7.098 millioner kroner i andre kvartal. Det var en nedgang fra 11.594 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Publisert 21. juli 2023 kl. 07.07
Oppdatert 21. juli 2023 klokken 08.27
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 267 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro. Foto: Terje Pedersen

 

Det svake resultat skyldes lavere salgspriser på aluminium og alumina, i tillegg til lavere volumer i «Extrusions», som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter og lavere råvarekostnader.

Justert EBITDA endte på 7.098 millioner kroner mot 11.594 millioner fra samme periode i fjor. Dette viser en nedgang på nærmere 4,5 milliarder kroner. 

Selskapet leverte også et langt svakere resultat etter skatt mot samme periode i fjor, og viste 5.056 millioner kroner mot 11.136 millioner i fjor.  

– Resultatene reflekterer et svakere marked, men også effekten av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i organisasjonen. Disse forbedringstiltakene er avgjørende for å sikre en robust virksomhet og styrke selskapets verdiskaping når markedet faller, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydro

(Mill. kr)2. kv./232. kv./22
Driftsinntekter53.63064.793
Driftsresultat7.93915.418
Resultat før skatt6.98614.108
Resultat etter skatt5.05611.136

– Mer robuste marginer

Ifølge rapporten til Hydro er etterspørselen etter primæraluminium i nedgang på kort sikt, samtidig som tilbudet fra Kina igjen har tatt seg opp, noe som har ført til en svekket global balanse for primæraluminium de siste månedene.

– Vi fortsetter å høste gevinster av vår sterke kommersielle posisjon, noe som gjør marginene våre mer robust i en periode hvor vi ser stor nedgang i volumer over hele Europa og Nord-Amerika. En sterkere markedsposisjon gjennom vårt tilbud om grønnere aluminiumprodukter gjør at vi skiller oss ut fra konkurrentene og blir mer attraktive for samarbeid, sier Aasheim.

I løpet av andre kvartal hadde selskapet en gjennomgåelse av investeringsporteføljen for inneværende år, og har økt investeringsmålet til 20,5 milliarder kroner fra 16,5. Oppjusteringen er ifølge Hydro drevet av valutaomregningseffekter og inflasjon. I tillegg opplyser selskapet at 1,5 milliarder kroner kommer fra det oppjusterte budet på Alumetal og andre løpende investeringer selskapet har gjort.