<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bewi jekker ned guidingen ut året

Dårlige tider i bygg- og anleggsbransjen påvirker Bewis resultat for andre kvartal.

Publisert 17. aug. 2023 kl. 08.59
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 296 ord
RESULTATFALL: Konsernsjef Christian Bekken i Bewi fikk resultatet før skatt delt på seks i andre kvartal. Foto: Iván Kverme

 

Emballasjeprodusenten fikk et resultat før skatt på 4,9 millioner euro i andre kvartal, en kraftig nedgang fra 29,6 millioner euro samme kvartal i fjor.

Omsetningen økte fra 277 millioner euro til 289,6 millioner euro, men med økte kostnader endte driftsresultatet på 14,1 millioner.

«Omtrent 60 prosent av selskapets virksomhet er eksponert for bygg- og anleggsbransjen, der aktiviteten har fortsatt å synke på tvers av regioner, noe som påvirker volumene som selges fra segmentene RAW og Insulation & Construction (I&C)», skriver selskapet.

– Vi er spesielt fornøyde med å se lønnsomhetsforbedringer i den nordiske isolasjonsvirksomheten som følger av tiltakene som er tatt der, noe som gir oss komfort og tillit til forbedringer i andre regioner fremover, kommenterer adm. direktør Christian Bekken.

Bewi

(Mill. euro)2. kv. / 232. kv / 22
Driftsinntekter289,6277
Driftsresultat14,135,8
Resultat før skatt4,929,6
Resultat etter skatt324,9

Større nedgang enn ventet

Fremover forventes aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen å forbli lav på kort til mellomlang sikt, noe som påvirker volumene. Utsiktene for emballasjesegmentet er imidlertid fortsatt solide, mener Bewi.

Så langt i år har Bewi hatt en omsetning på 586 millioner euro, opp fra 507,2 millioner på samme tid i fjor. Selskapet satt igjen med 33,1 millioner euro etter skatt etter andre kvartal i 2022, mens i år er profitten vesentlig lavere på 2,3 millioner euro.

Bewi opplyser om at de forventer økte inntekter i andre halvdel av 2023, «på grunn av den solide utsikten for P&C (emballasje og komponenter, journ. anm) og påvirkningen fra gjennomførte tiltak som beskrevet ovenfor, men lavere enn tidligere anslått. Dette skyldes at nedgangen i byggeaktiviteten de siste månedene har vært skarpere enn det selskapet baserte sin veiledning på».

Ved fremleggelsen av rapporten for første kvartal guidet Bewi en justert EBITDA på 167 millioner euro, i tråd med fjorårets tall. Det opplyses ikke hva den nye guidingen er på.