<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norske Skog knuste forventningene

Norske Skog fikk en EBITDA på 327 millioner i tredje kvartal. Det var over 100 millioner kroner høyere enn analytikerne hadde forventet.

Publisert 20. okt. 2023
Oppdatert 20. okt. 2023
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 605 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Geir Drangsland i Norske Skog. FOTO: Ivan Kverme

 

– Vi er svært fornøyde med de positive tilbakemeldingene fra våre emballasjekunder, og at vi er god rute til å bli en av de ledende uavhengige leverandører av resirkulert emballasjepapir i Europa. Samtidig manøvrerer vi våre fabrikker til å være så kostnadseffektive som mulig. Innen utgangen av fjerde kvartal vil Saugbrugs PM5 i tillegg til PM4 produsere og levere kvalitets SC-magasinpapir til våre kunder, sier konsernsjef Geir Drangsland i Norske Skog.

Papirprodusenten leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 327 millioner kroner i tredje kvartal. På forhånd hadde analytikerne ventet en EBITDA på 219 millioner kroner. Til tross for at Norske Skog leverte langt bedre enn ventet, falt EBITDA noe fra 380 millioner kroner i andre kvartal. 

Hovedårsaken til lavere EBITDA i tredje kvartal var lavere salgspriser for publikasjonspapir. 

Norske Skog

(Mill. kr) 3. kv./23 3. kv./22
Driftsinntekter 3.036 3.404
Driftsresultat 36 146
Resultat før skatt 112 41
Resultat etter skatt 134 45

«Kontantstrøm fra driften var 173 millioner i kvartalet. Leveransene av emballasjepapir økte som forutsatt i opptrappingsplanene, samtidig fikk Norske Skog Bruck gode tilbakemeldinger på kvaliteten fra kundene,» ifølge selskapet.

Kraftig nedgang

I kvartalsrapporten opplyser Norske Skog at etterspørselen etter standard avispapir i Europa falt med 22 prosent til og med august sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Euro Graph. Etterspørselen etter magasinpapir fra henholdsvis SC og LWC falt med rundt 27 prosent og rundt 28 prosent til og med august sammenlignet med samme periode ifjor. 

I følge PPPCs australske handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir og LWC med henholdsvis 15 prosent og 14 prosent til og med august 2023 sammenlignet med samme periode i fjor.

«Lavere salgspriser og leveranser av publikasjonspapir reduserte driftsinntektene sammenlignet med forrige periode. Salgsprisnedgangen ble påvirket av svakere etterspørsel og markedsubalanse for publikasjonspapir,» står det i rapporten.

Kapasitetsutnyttelse for konsernet var 89 prosent i kvartalet, henholdsvis 87 prosent i Europa og 97 prosent i Australasia. Svakere etterspørsel etter publikasjonspapir resulterte i noe driftstilpasninger gjennom kvartalet, som påvirket kapasitetsutnyttelsen i Europa.

«Den reduserte etterspørselen etter publikasjons- og emballasjepapir har initiert ytterligere kunngjøringer om kapasitetsstenginger i industrien for å forbedre ubalansen i etterspørsel og tilbud for både publikasjons- og emballasjepapir. Kapasitetsutnyttelsen forventes å forbli svak i den kommende perioden ettersom ytterligere stenginger er nødvendig. Norske Skogs europeiske virksomheter er konkurransedyktige på kostnader. Konsernet vil midlertidig tilpasse produksjonen etter kundenes etterspørsel,» skriver selskapet.

Redusert kompensasjon

Videre skriver selskapet at den norske regjeringen i statsbudsjettet for 2024 har foreslått å øke kvoteprisgulvet for CO2-kompensasjon, noe som reduserer den årlige kompensasjonen med om lag 100 millioner. 

«Dette reduserer EBITDA-resultatet i tredje kvartal med om lag 80 millioner kroner, men hvor 55 millioner kroner gjelder en reversering av CO2-kompensasjon bokført i første halvår 2023. I tredje kvartal bokførte Norske Skog driftsavbrudds- og tingskadeforsikring på henholdsvis 135 millioner og 67 millioner kroner.

Inntil 70 prosent

Norske Skog er i ferd med å snu deler av produksjonen vekk fra publikasjonspapir til emballasjepapir. De to første prosjektene skjer i østerrikske Bruck og Franske Golbey. 

I Bruck startet produksjon av resirkulert emballasjepapir i slutten av første kvartal, mens Golbey vil starte i slutten av andre kvartal 2024. Etter igangskjøringsperioden av Bruck og Golbey, vil Norske Skog ha en årlig kapasitet på 760 000 tonn av emballasjepapir.

«Pakkepapirmaskinen på Bruck forventes å kjøre med 60-70 prosent kapasitetsutnyttelse det første driftsåret og vil nå full utnyttelse i løpet av det tredje produksjonsåret. Driftsinntektene for tredje kvartal består av salgsinntekter fra produktleveranser og inntekter fra avfallsleveranser til energianlegget, som var mindre enn de variable- og faste kostnadene i perioden,» opplyser selskapet.