<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Røkke-verdiene steg

Oljeprisoppgangen bidro til å løfte Aker-verdiene med nesten 7 milliarder til over 64 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal.

Publisert 3. nov. 2023 kl. 07.01
Oppdatert 3. nov. 2023 klokken 13.41
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 358 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker. Foto: Eivind Yggeseth

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Aker-konsernet avsluttet tredje kvartal med en verdijustert egenkapital (NAV) på 64,1 milliarder kroner, opp fra 57,2 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Dette er første kvartal med oppgang i Aker-verdiene siden første kvartal 2022, da konsernet nådde all-time high på 74,7 milliarder kroner.

Styret har godkjent en utbetaling av utbytte på 15 kroner pr. aksje i fjerde kvartal, noe som løfter utbyttet for helåret opp i 30 kroner pr. aksje. Dette tilsvarer over 760 millioner kroner til Kjell Inge Røkkes TRG – i fjerde kvartal. TRG er største aksjonær med 68,2 prosent eierandel.

NAV pr. aksje var 862 kroner pr. 30. september, sammenlignet med 770 kroner pr. 30. juni. Aker-aksjen steg 8,4 prosent i kvartalet. Samtidig steg Brent-oljen 22,6 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 6,3 prosent.

Aker BP opp, Horizons ned

Verdien av Akers industriportefølje steg med 6,1 milliarder i kvartalet, til 60,2 milliarder kroner. Økningen er i hovedsak takket være Aker BP og Aker Solutions, men motvirkes av verdifall i Aker Horizons.

Finansporteføljens verdier var på 12,9 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, og var dermed opp fra 12,2 milliarder ved utgangen av kvartalet før. Økningen skyldes i hovedsak en høyere kontantbeholdning.

Akers likviditetsreserve, inklusive ikke-trukne kredittfasiliteter, sto ved utgangen av kvartalet i 6,9 milliarder kroner – inklusive 1,5 milliarder kroner i kontanter. Valutajustert egenkapitalandel var 88 prosent, opp fra 88 prosent ved utgangen av kvartalet før.

Aker fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 97 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 82 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble snudd fra minus 1.088 til pluss 179 millioner kroner.

Solstad-utbytte neste år

Av hendelser etter kvartalet trekker konsernsjef Øyvind Eriksen frem refinansieringen av Solstad Offshore.

– Dette vil etablere en robust industriell plattform med betydelig redusert finansiell risiko, en av de mest moderne flåter av «high-end»-fartøy og en sunn balanse inklusive 4 milliarder kroner i ny egenkapital. Selskapet har en klar ambisjon om å starte med kvartalsvise utbyttebetalinger allerede i 2024, noe som ytterligere vil styrke og diversifisere oppstrøms utbytter i Aker, sier han i en kommentar.