<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Røde tall

Arendals Fossekompani klarte å øke inntektene i tredje kvartal, til tross for langt lavere strømpriser. Men bunnlinjen endte i minus.

Publisert 10. nov. 2023 kl. 08.17
Oppdatert 10. nov. 2023 klokken 08.46
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 539 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Benjamin Golding (t.v.) og finansdirektør Lars Peder Fensli i Arendals Fossekompani. Foto: Arendals Fossekompani

 

Arendals Fossekompani melder om et resultat etter skatt, før ikke-kontrollerende interesser, på minus 54 millioner kroner i tredje kvartal. I samme periode i fjor gikk selskapet i pluss med 31 millioner kroner.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 141 millioner kroner, ned fra 203 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, mens inntektene steg fra 1.114 til 1.224 millioner kroner som følge av sterke resultater fra de store porteføljeselskapene Volue og ENRX, samt nok et sterkt forbedret kvartal fra Tekna. 

– Resultatnedgangen skyldes en strømpris som er langt under de rekordhøye nivåene vi så i samme kvartal i fjor, samt mer normaliserte marginer for NSSLGlobal, sier konsernsjef Benjamin Golding i en kommentar.

Sammenlignet med de ekstraordinært høye kraftprisene i fjor, var spotprisen på strøm i NO2-området altså betydelig lavere i tredje kvartal i år. Prisnedgangen ble bare delvis kompensert av høyere produksjon. Samlede inntekter fra vannkraft falt fra 125 til 79 millioner kroner, mens driftsresultatet gikk fra 90 til 35 millioner kroner.

Positive utsikter for Volue, ENRX og Tekna gjør at Arendals Fossekompani fortsatt ser omsetningsvekst i 2024, mens driftsresultatet ventes å være på linje med 2023.

Selskapet betaler et utbytte på 1 krone pr. aksje for kvartalet.

Volue

Volue la tidligere fredag frem et EBITDA-resultat, justert for engangseffekter, på 63 millioner kroner i tredje kvartal, mot 50 millioner i samme periode i fjor.

Inntektene steg fra 294 til 334 millioner kroner, mens resultatet før skatt falt fra 22 til 20 millioner kroner.

Volue guider fortsatt oppgang i justert EBITDA-margin. Pr. utgangen av tredje kvartal var denne 17 prosent, mot 16 prosent samme periode i 2022. Selskapet øyner også høyere kontantkonvertering andel av ARR (gjentakende inntekter) og SaaS-omsetning på årsbasis.

På lang sikt opprettholder Volue ambisjonen om en topplinje på 2 milliarder kroner innen 2025, inklusive fusjoner og oppkjøp. Det langsiktige målet om årlig organisk omsetningsvekst på 15 prosent står også fast.

Tekna

Inntektene i Tekna steg fra 5,9 til 9,1 millioner canadiske dollar, tilsvarende en topplinjevekst på hele 53 prosent. Justert EBITDA ble negativt med 1,7 millioner canadiske dollar, en betydelig forbedring fra minus 3,9 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. 

Selskapet opplever fortsatt sterk etterspørsel etter sine avanserte materialer og systemer. 

ENRX

For ENRX kom driftsinntektene inn på 36,8 millioner euro, opp 8 prosent fra samme kvartal i 2022. Høyere aktivitetsnivå innenfor Heat-divisjonen bidro positivt, i likhet med et mindre bidrag fra Charge-divisjonen.

Driftsresultatet (EBIT) gikk fra 1,2 til 2,6 millioner euro. 

Selskapet har solid vekst i Europa, mens inntektene fra noen prosjektleveranser i Asia og Nord-Amerika er forskjøvet til fjerde kvartal. 

NSSLGlobal

Inntektene i NSSLGlobal landet på 21,4 millioner pund i tredje kvartal, mot 22,1 millioner pund i samme periode i fjor. Driftsresultatet gikk fra 6,5 til 3,5 millioner pund.

Etter en lang periode med uvanlig høye marginer, er marginene som ventet på vei tilbake til et mer normalt nivå. Inntektsstrømmene fra både statlig og maritim sektor oppgis som «fortsatt solide.» Ordreinngangen blir også karakterisert som «solid.»

– Selskapene våre er godt posisjonert innenfor globale industrivertikaler med høyt vekstpotensial. Porteføljen er diversifisert, og gir både stabil kontantstrøm og attraktive vekstmuligheter, oppsummerer Golding.

Arendals Fossekompani

 

(Mill. kr.) 3.kv./23 3.kv./22
Driftsinntekter 1.224 1.114
Driftsresultat 60 127
Resultat før skatt 24 122
Resultat etter skatt -54 31