<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bedre enn ventet fra Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen oppnådde en EBITDA på 1,7 milliarder kroner i fjerde kvartal. På forhånd var det ventet 1,6 milliarder. 

Publisert 9. feb. 2024 kl. 07.06
Oppdatert 9. feb. 2024 klokken 15.47
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 457 ord
LA FREM TALL: Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen. Foto: Anders Horntvedt

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15

– Kongsberg Gruppen passerte 40 milliarder i omsetning i 2023. Denne milepælen nådde vi som et resultat av målrettet innovasjon og dedikert arbeid gjennom mange år. Verden står overfor betydelige utfordringer knyttet til sikkerhet, klima og bærekraft. Våre produkter og systemer kan bidra til å løse mange av disse utfordringene, og har resultert i betydelig ordreinngang gjennom året. Vi avsluttet 2023 med 88,6 milliarder i ordrereserve, i tillegg har vi inngått flere betydelige rammeavtaler, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Teknologikonsernet hadde i fjerde kvartal inntekter på 11,9 milliarder kroner, opp 26 prosent fra samme kvartal året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 1,7 milliarder, en økning fra 1,4 milliarder kroner året før. Ifølge Infront var det ventet en EBITDA på 1,6 milliarder kroner. 

Kongsberg Gruppen

 

(Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22
Driftsinntekter 11 936 9 444
Driftsresultat 1 273 1 068
Resultat før skatt 1 390 1 195
Resultat etter skatt 1 125 981
Milliardrushet fortsetter i Kongsberg Gruppen: Store investeringer, utbytter og vekst
09.02.2024 Omsetningen har doblet seg på noen år til over 40 milliarder, utbyttene økes og det investeres stadig mer for å møte en tilsynelatende endeløs appetitt for forsvarsløsninger. Hvordan håndterer Kongsberg Gruppen denne kraftige veksten samtidig som man prøver å unngå overinvesteringer og en utvanning av den gode lønnsomheten? Vi spør konsernsjef Geir Håøy som fredag slapp tall markedet jublet over. I tillegg til forsvarsmarkedet spør vi om hvordan selskapet ser på maritim sektor der de er en ledende leverandør – i en tid der mange redere snakker om høye nybyggingskostnader og krevende teknologivalg.

«På bakgrunn av årets solide resultater og konsernets sterke balanse, foreslår styret et utbytte på 14 kroner pr. aksje, hvorav 7 kroner er utover selskapets ordinære utbyttepolitikk. Totalt foreslåes et utbytte på 2,46 milliarder kroner til generalforsamlingen 7. mai 2024. Utbetalingen vil skje i to omganger, 7 kroner pr. aksje i mai og 7 krone pr. aksje i oktober,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

– Vår utbyttepolitikk tilsier at vi skal ha stabilt eller økende ordinært utbytte. Den ordinære delen av årets utbytteforslag er 7 kroner pr. aksje, som er nesten en dobling fra fjorårets nivå. Denne økningen foreslås som et resultat av de positive fremtidsutsiktene vi ser for selskapet, sier styreleder Eivind Reiten.

Vokser betydelig

– Resultatene og ordreinngangen i fjerde kvartal fortsatte trenden fra de siste årene. Vi hadde rekordhøyt aktivitetsnivå og vi signerte kontrakter av betydelig størrelse gjennom kvartalet. I Kongsberg Maritime var det noe lavere ordreinngang på nye fartøy i kvartalet, mens ordreinngangen fra ettermarkedet fortsetter å øke. Kongsberg Defence & Aerospace leverte tidenes ordreinngang i et kvartal med nesten 25 milliarder, sier konsernsjefen. 

I Kongsberg Maritime endte inntektene på 5,6 milliarder kroner og EBITDA på 671 millioner. I Kongsberg Defence & Aerospace var de tilsvarende tallene henholdsvis 5 milliarder og 914 millioner kroner. 

«Kongsberg Defence & Aerospace har vokst betydelig de siste årene og har en ordrereserve på 65,4 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Det forventes fortsatt vekst fremover, spesielt drevet av missilleveranser», opplyser selskapet i kvartalsrapporten.

Om de to siste forretningsområdene, Kongsberg Discovery og Kongsberg Digital, sier Håøy:

– Kongsberg Discovery fortsetter sin fremgang med både nasjonale og kommersielle kunder. Kongsberg Digital fortsetter veksten og økte både antall installasjoner og brukere på de digitale løsningene.