<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Langt svakere enn ventet fra Hydro

Hydro fikk en justert EBITDA 3,7 milliarder kroner. På forhånd var det ventet 4,3 milliarder.

Publisert 14. feb. 2024 kl. 07.01
Oppdatert 14. feb. 2024 klokken 07.20
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 327 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro Foto: Iván Kverme

– Utfordrende markeder medfører svakere resultat i fjerde kvartal 2023. Vi håndterer kortsiktige svingninger gjennom kontinuerlig arbeid med våre forbedringsprogrammer og kommersielle ambisjoner. Dette gjør oss i stand til å fortsette vår posisjonering i jakten på de langsiktige verdiskapingsmulighetene for aluminium, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

«Alle forretningsområdene, med unntak av Bauxite & Alumina, hadde en avkastning over kapitalkostnaden i et krevende marked i 2023. Justert RoaCE var 7,1 prosent for året, og var sterkt påvirket av krevende markedsforhold for alumina, i tillegg til store investeringer i vekst og lønnsomme prosjekter i løpet av året. I løpet av de fem siste årene har justert RoacE vært 11 prosent, som er høyere enn målet om 10 prosent over forretningssyklusen», skriver Hydro i kvartalsrapporten.

2,50 kroner i utbytte

Sammenlignet med tredje kvartal, gikk Hydros justerte EBITDA ned fra 3,9 milliarder kroner til 3,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2023. Lavere realiserte priser på aluminium og alumina, kombinert med lavere volumer i Extrusions og i resirkuleringsvirksomheten, ble delvis utliknet av lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter, ifølge selskapet.

Hydro

(Mill. kr)4. kv./234. kv./22
Driftsinntekter48 07245 256
Driftsresultat−2 2561 405
Resultat før skatt−2 5161 676
Resultat etter skatt−2 771194

Ifølge estimater Hydro har hentet inn selv, var det ventet en justert EBITDA på 4,3 milliarder kroner i kvartalet.

Resultatet før skat endte på minus 2,5 milliarder kroner, mot 1,7 milliarder året før. Rett før jul ble det kjent at Hydro tar en nedskrivning i kvartalet på 5,9 milliarder kroner. Bakgrunnen for nedskrivningen var «utfordrende markedsforhold for alumina og usikkerhet knyttet til australske kraftpriser», opplyste selskapet.

– Med en solid balanse, en sterk forbedringskultur og målrettede tiltak for å frigjøre kontanter fra arbeidskapitalen som overgikk tidligere estimater, foreslår vi et kontantutbytte til aksjonærene i tråd med våre retningslinjer for utbytte, sier Aasheim.

Styret foreslår at det betales ut et utbytte på 2,50 kroner pr. aksje som er 59 prosent av justert resultat etter skatt. Det skal også brukes 2 milliarder kroner til tilbakekjøp av egne aksjer.