<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Resultatfall for Hydro

Hydro leverte en justert EBITDA på 5,4 milliarder kroner i første kvartal. Det er over 2 milliarder kroner svakere enn for ett år siden, og også litt dårligere enn ventet.

Publisert 07:03 24. apr. 2024
Oppdatert 09:08 24. apr. 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 448 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro. Foto: Iván Kverme

– Til tross for at svakere markedsforhold påvirker resultatene, ser vi tegn til positiv utvikling i det makroøkonomisk bildet og inntektsdriverne mot slutten av året. Hydro er godt posisjonert til å kapitalisere på en forventet økt etterspørsel etter aluminiumprodukter, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydros justerte driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på 5,4 milliarder kroner i første kvartal 2024, ned fra 7,5 milliarder i samme kvartal i fjor. Lavere salgspriser på aluminium, volumer i Extrusions og resirkuleringsmarginer, i tillegg til høyere faste kostnader, påvirket resultatet negativt. 

Dette ble delvis utliknet av lavere råvarekostnader. Dette ga en justert avkastning på sysselsatt kapital (RoaCE) på 5,6 prosent i løpet av de siste tolv månedene.

Hydro

(Mill. kr) 1. kv./24 1. kv./23
Driftsinntekter 48.591 49.986
Driftsresultat 3.066 4.233
Resultat før skatt 1.148 2.021
Resultat etter skatt 428 1.144

På forhånd var det ventet en justert EBITDA på 5,5 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Hydro.

5 prosent vekst

I rapporten skriver Hydro at de økonomiske utsiktene bedret seg i løpet av første kvartal, noe som senker risikoen for resesjon. Sentralbankene revurderer dessuten nå rentekutt på bakgrunn av lavere inflasjon. 

«Etterspørselen etter primæraluminium utenfor Kina avtok, og var 2 prosent lavere enn i fjor, mens kinesisk etterspørsel fortsatt var høy i markedene for fornybar energi og elbil (EV), noe som bidro til en samlet vekst i den globale etterspørselen etter primæraluminium på 5 prosent i forhold til året før,» står det.

Men etterspørselen i boligbygg- og industrisegmentet var fortsatt lav i kvartalet, særlig i Europa. 

«De svake markedsforholdene i bygg- og anleggssektoren legger fortsatt press på produktpremiene på pressbolt. Mindre bygging og riving av gamle bygg fører også til mindre tilgang på skrap. Kombinert med økende eksport av skrap til Asia, bidrar dette til høye priser på skrapmetall, noe som legger press på resirkuleringsmarginene både i Metal Markets og i Hydro Extrusions,» skriver Hydro.

Redusert elbilproduksjon

Til tross for fortsatt vekst i etterspørselen etter el- og hybridbiler, er prognosene nedjustert som følge av subsidiekutt i Tyskland og økt konkurranse fra Kina. 

«Redusert elbilproduksjon i Europa har hatt negativ effekt på Hydro Extrusions i første kvartal, som er eksponert for elbilsegmentet. Transportsegmentet i Nord-Amerika har opplevd nedgang på grunn av lavere produksjon av lastebiler,» står det i rapporten.

Hydro opplyser også at forbedringsprogrammene går som planlagt.

«Ved hjelp av løpende forbedringsprogrammer og kommersielle tiltak fortsetter Hydro å styrke sin posisjon, og er fortsatt i rute for å levere ytterligere forbedringer på 8,5 milliarder kroner fram mot 2030,» opplyser selskapet.