<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

RSS feed

Flere og flere innholdsleverandører gjør sitt innhold tilgjengelig for såkalte RSS-lesere, applikasjoner som tolker RSS-feeder fra flere kilder og presenterer disse på en oversiktelig måte. En RSS-feed kan også benyttes for enkelt å syndikere ut nyheter og innhold.

Publisert 17. jan. 2016 kl. 17.08
Oppdatert 23. jan. 2020 klokken 10.41
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 74 ord

RSS er forkortelse for Rich Site Summary eller Really Simple Syndication. RSS-feeden kan benyttes gratis så lenge det kun er til personlig bruk og ikke som ledd i en kommersiell virksomhet. De som ønsker å syndikere innhold fra Finansavisen.no på sine nettsider, bes vennligst ta kontakt med webmaster. RSS-feeden fra Finansavisen.no kan bli endret uten at det blir informert om det på forhånd. Den kan også bli stoppet og/eller trukket tilbake uten varsel