<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Finanstilsynet gir MyBank en bot på 4,5 millioner kroner

MyBank får millionbot for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Publisert 11. jan. 2023 kl. 18.19
Oppdatert 11. jan. 2023 klokken 18.29
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 169 ord
BØTELEGGES: Finanstilsynet gir MyBank en bot på 4,5 millioner kroner. På bildet ser du adm. direktør Caroline Stokke. Foto: Iván Kverme

Finanstilsynet har i 2022 foretatt nærmere undersøkelser av MyBanks håndtering av kredittsaker og etterlevelse av sentrale regler som gjelder for banker. Tilsynsrapporten gir en oppsummering av bankens håndtering av forhold som medførte pålegg om retting knyttet til kredittområdet, hvitvaskingsområdet samt forhøyet minstekrav til ansvarlig kapital utover gjeldende minstekrav og bufferkrav. 

I en melding fra Finanstilsynet fremgår det at MyBank ilegges et overtredelsesgebyr på 4,5 millioner kroner for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven. Dette overtredelsesgebyret avsatte banken i tredje kvartal.

«Bedre prosesser, styring og kontroll vil styrke bankens kvalitet og er viktige steg mot bankens mål. Banken vil fortsette dette arbeidet og forventer å etterleve fristene satt av Finanstilsynet», skriver MyBank i en melding.

Finanstilsynet har også pålagt banken et midlertidig forhøyet kapitalkrav på 30 millioner kroner, gjeldende fra 31. desember 2022. Det midlertidig forhøyede kapitalkravet gjelder inntil Finanstilsynet vurderer at bankens styring og kontroll er på et tilfredsstillende nivå, og usikkerheten knyttet til kvaliteten på utlånsporteføljen er redusert til et akseptabelt nivå. 

Banken er i prosess med å iverksette nødvendige tiltak for å etterkomme kapitalkravet.