<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vi trenger forutsigbarhet om moms

Torvik-utvalgets forslag om én momssats må tas på alvor, skriver Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.

Publisert 26. feb. 2023 kl. 13.02
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 505 ord
MÅ VURDERE KOST/NYTTE: Alle unntak, fritak og differensieringer i momsloven er forvanskende, skriver sjefen for Regnskap Norge, som maner til enkle og effektive regler. Foto: Jørgen Hyvang

Med Torvik-utvalgets ferske utredning, er det er andre gang på fire år at et utvalg foreslår felles momssats, altså at alle momspliktige varer og tjenester skal belastes med samme sats. Forrige gang var i NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats.

Rune Aale-Hansen. Foto: Regnskap Norge

I dag har for eksempel omsetning av næringsmidler og transport lavere satser på henholdsvis 15 og 12 prosent, mens den alminnelige høye satsen ligger på 25. Det er den siste høye satsen som Torvik-utvalget mener skal gjelde generelt. Mens satsstørrelsen helt sikkert vil skape diskusjon, er Regnskap Norge opptatt av prinsippet.

Det første utvalgsforslaget ble parkert av Finansdepartementet etter høring. Hva som skjer med forslaget til Torvik-utvalget gjenstår å se. Det har vært en lang tradisjon for å bruke momsregelverket som verktøy for omfordeling og adferdspåvirkning, for eksempel for å stimulere til sunnere kosthold, bidra til redusert matsvinn eller øke omsetningen av elbiler. Og i mange tilfeller med godt resultat.

Et kjernespørsmål er om våre folkevalgte er villig til å gi slipp på dette verktøyet i sin helhet. Paradoksalt nok ser vi til og med at Torvik-utvalget ikke helt klarer å bli enige med seg selv, når det i utredningen blant annet peker på differensiert moms som mulig virkemiddel for fremme sirkulære aktiviteter – gjennom redusert moms på reparasjonstjenester og brukte varer.

Vi støtter diskusjoner som utfordrer kost/nytte-effekten av eksisterende regler

På vegne av næringslivet er Regnskap Norge opptatt av forenklinger og at regelverk skal være balansert mellom nytteverdien av en regel og de administrative byrdene som næringslivet pålegges for å etterleve den.

Alle unntak, fritak og differensieringer i momsloven er forvanskende, og vi støtter diskusjoner som utfordrer kost/nytte-effekten av eksisterende regler. Derfor er Regnskap Norge opptatt av at Torvik-utvalgets forslag blir tatt på alvor, slik at vi får en solid vurdering av hensiktsmessigheten med de differensierte satsene, og om det virkelig er beste vei å gå for å oppnå de respektive mål. Kanskje er det, som Torvik-utvalget påpeker, andre løsninger som både treffer målet bedre og som bidrar til en forenklet hverdag for bedriftene.

Når det kommer til stykket, ser vi det er usikkert om en felles momssats vil bli en realitet. Vi er også spørrende til om det i sin ytterste form er hensiktsmessig. Det viktige er uansett at debatten rundt differensierte satser ikke lukkes før den er begynt, men at forslaget og enkeltelementene vurderes med åpent sinn.

Utredningen til Torvik-utvalget er nå på høring til midten av april. Uansett utfallet av mva.-vurderingene, er det viktig at et bredest mulig flertall på Stortinget samler seg om de endringene som til syvende og sist blir vedtatt – både på skatte- og avgiftsområdet. Dét er nødvendig for å oppnå en kritisk faktor for næringslivet, nemlig forutsigbarhet.

Rune Aale-Hansen

Adm. direktør i Regnskap Norge