<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tidligere BI-professor saksøker BI

Tidligere BI-professor Paul Moxnes har saksøkt Handelshøyskolen BI for å tilby et undervisningsprogram han mener han har rettighetene til.

Publisert 17. mars 2023 kl. 11.05
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 193 ord
En tidligere BI-professor har saksøkt BI i forbindelse med et undervisningsprogram han mener han er opphavsmannen til. Foto: NTB

Paul Moxnes var ifølge sin egen CV professor i organisasjonspsykologi på Handelshøyskolen BI mellom 1990 og 2011.

I neste uke møter han sin tidligere arbeidsgiver i Oslo tingrett, etter at han i fjor sommer saksøkte dem for brudd på åndsverkloven og markedsføringsloven.

Søksmålet gjelder undervisningsprogrammet «Samspill og ledelse», som Handelshøyskolen BI tilbyr på masternivå. Moxnes' advokat Ole Tokvam skriver i sluttinnlegget før rettssaken at Moxnes har utviklet dette programmet, og at han har enerett på det.

Advokaten mener at BI krenker eneretten til den tidligere professoren «ved å tilby og gjennomføre tilsvarende undervisningsprogram uten Moxnes sin tillatelse.»

Han mener også at han har krav på vederlag eller erstatning fastsatt av retten, blant annet det dobbelte av rimelig vederlag fordi han mener BI har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, og at han har krav på et årlig vederlag.

Moxnes krever også at BI navngir ham som opphaver til programmet når det tilbys fremover.

Handelshøyskolen BI avviser på sin side kravet. De mener at undervisningsprogrammet ikke er opphavsrettslig beskyttet. Samtidig mener de at Moxnes ikke er opphavspersonen til undervisningsprogrammet fordi andre også bidro, og at han var med på utviklingen av det mens han var ansatt på BI og fikk betalt.

(NTB)