<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ba om hjelp, og fikk bot

Investor Magne Tveiten passerte flaggplikten i et biotekselskap. Han ba da Finanstilsynet om hjelp for å melde fra til børsen. Men i stedet for veiledning, ble han bøtelagt.

Publisert 12. nov. 2023 kl. 16.24
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 934 ord
GA BOT: Per Mathias Kongsrud overtok som direktør i Finanstilsynet 15. august. Vel én måned senere varslet tilsynet investeringsselskapet Høse at det ville få en bot på 75.000 kroner for brudd på flaggereglene. Foto: NTB