<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nordea-kunder må i politiavhør

Et 50-talls kunder er blitt registrert som mistenkte for å ha levert forfalskede dokumenter eller gale opplysninger i forbindelse med lånesøknader.

  Publisert 7. jan. 2024 kl. 14.36
  Oppdatert 10. jan. 2024 klokken 13.52
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 661 ord
  MÅ FORKLARE SEG: Oslo-politiet vil komme til bunns i hvem som har forfalsket eller endret opplysninger i lånesøknader som Nordea-kunder har gitt banken. Foto: Bloomberg

  I forbindelse med at Oslo-politiet etterforsker mulig grov korrupsjon knyttet til lånevirksomheten til Nordea, har en rekke bankkunder måttet stille i politiavhør.

  Da korrupsjonssaken ble offentlig kjent i mai 2022, ble opprinnelig ble åtte menn pågrepet og siktet for grov korrupsjon, hvorav fire var ansatt som saksbehandlere i Nordea.

  I dag er kun fire av de opprinnelig åtte siktet for grov korrupsjon. Siktelsene mot de andre, som blant annet omfatter to tidligere Nordea-ansatte, er henlagt.

  – Korrupsjonssiktelsene er henlagt fordi intet straffbart forhold ansees bevist, sier politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt til Finansavisen.

  Nordea, som anmeldte to av sine egne ansatte som nå er å anse som fri for enhver mistanke om korrupsjon, er taus.

  – Vi kommenterer ikke politiets etterforskning, sier bankens kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen. 

  Sjekker lønn og kontrakter

  For å komme til bunns i påstandene som Nordea mener er korrupsjon, har politiet måttet avhøre svært mange mennesker. De fleste av dem er lånekunder i banken.

  Da Nordea anmeldte saken til politiet vinteren 2022, hadde bankens egne interne granskere gjennomgått tusenvis av lånesaker. Disse undersøkelsene avdekket at flere dokumenter vedlagt lånesøknader var forfalsket eller inneholdt gale opplysninger.

  Blant annet er det funnet lønnsslipper fra lånesøkeres arbeidsgivere som man mener viser gal inntekt. Det samme gjelder arbeidskontrakter og husleiegarantier fra Nav.

  Politiet bekrefter overfor Finansavisen at noen dokumenter som er undersøkt er regelrette forfalskninger, eller at informasjonen som står i legitime dokumenter fra offentlige myndigheter er endret og dermed gale.

  Avhør på løpende bånd

  Nordea mener de kan påvise slike feil i et 50-talls lånesaker. Antallet lånekunder er flere, da noen lån er tatt opp sammen med en medlåntager.

  – I den forbindelse er hver enkelt lånesøker blitt registrert som mistenkte. Vi har satt av en egen ressursgruppe for å gjennomgå og avhøre Nordea-kundene. Dette har vært et prioritert arbeid, sier Stenberg.

  De lånekundene som allerede har vært politiavhør, har måtte fortelle hva slags informasjon de oppga i sin lånesøknad, hvor de har fått sine dokumenter fra og hvem de har gitt informasjon eller dokumenter videre til, før de ble lastet opp i bankens saksbehandlingssystemer.

  Etter hvert som hver enkelt lånesak og dokumenter som følger den undersøkes, og kryssjekkes mot opplysninger fra avhør og andre etterforskningsskritt, avgjør politiet om de skal gå videre med saken eller legge den til side.

  Ingen straffet ennå

  – Av de rundt 50 sakene vi startet med, har nå vi nå henlagt rundt 30 av dem. Funnene vi gjør i hver enkelt lånesak blir knyttet til hovedsaken, som er etterforskning av korrupsjon, sier Stenberg.

  – Har noen lånekundene fått noen form for straffereaksjon så langt?

  – Nei, ingen er blitt siktet eller ilagt noe forelegg. Vi har foreløpig heller ikke funnet bevis for at forfalskninger er gjort av lånesøkere, sier Stenberg.

  – Så det må ha skjedd et annet sted i kjeden av dokumenthåndteringen?

  – Det er naturlig for oss å se på rollene til de to siktede låneagentene, de to gjenværende ansatte i banken og den siste Nav-ansatte som er siktet for grov korrupsjon, sier Stenberg.

  FORTSATT KUNDER: Personaldirektør i Nordea Norge, Hanne Hambo Eiken, opplyste i et rettsmøte i november i fjor at alle kundene de mistenker har bedratt banken, inntil videre fortsatt er kunder. Foto: Nordea

  Fortsatt Nordea-kunder

  Selv om et 50-talls lånekunder ble navngitt av Nordea til politiet med mistanke om at de hadde oppgitt gale opplysninger i forbindelse med innvilgede lånesøknader, gikk ikke banken til det skritt å umiddelbart avslutte kundeforholdene deres da flere ble pågrepet og siktet for korrupsjon.

  Det kom frem i en sivil sak mellom en Nordea-ansatt og banken i Oslo tingrett i oktober i fjor.

  – Etter siktelsene og pågripelsene ble det etablert en gruppe i Nordea som startet en gjennomgang av alle disse kundene, sa Hanne Hambo Eiken i Nordea i sitt vitnemål.

  Hun er bankens personaldirektør i Norge.

  På spørsmål fra dommeren i saken om hvorfor ikke banken har terminert kundeforholdene etter halvannet års etterforskning, når banken mener det er gitt lån på falske premisser, svarte Eiken:

  – Vi har måttet avvente reaksjoner på grunn av politiets etterforskning. Det vil bli effektuert når vi får anledning til det, sa hun.