<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
+ mer
Generøs verdsettelse: Det var de to statsautoriserte revisorene i KWC Revisjon, med selskapslokaler i Vika verdsatte Valkor Environmental LLC til 2,6 milliarder norske kroner. Kun kort tid i forveien ble selskapet omsatt for 300.000 dollar i cash – uten at kjøpesummen noen gang ble betalt.  Foto: Thomas Bjørnflaten

Finanstilsynet åpner tilsyn hos omstridt revisjonsselskap

Etter Kapitals avsløringer om at norske revisorer og rådgivere har bidratt til å blåse opp verdien av et gråmarkedsselskap til 2,6 milliarder kroner, og at aksjene i selskapet har havnet hos aktører med koblinger til kriminelle nettverk, har Finanstilsynet resolutt tatt grep.

Publisert 6. mars 2024 kl. 14.34
Oppdatert 11. apr. 2024 klokken 17.01
Lesetid: 9 minutter
Artikkellengde er 2036 ord

– Jeg kan bekrefte at vi har varslet tilsyn hos KWC Revisjon. Utover det har jeg ingen kommentar. Det sier Anders Grini, konstituert seksjonssjef for regnskap og revisjon i Finanstilsynet.

Varslet tilsyn: Konstituert seksjonssjef i Finanstilsynet, Anders Grini, bekrefter at de har varslet tilsyn hos KWC. Foto: Finanstilsynet

Kapital har imidlertid via offentlig postjournal fått tilgang til Finanstilsynets brev med varsel om tilsyn. Der fremkommer det at tilsynet i første omgang vil ble gjennomført ved innhenting av dokumentasjon fra revisjonsselskapet, og at KWC Revisjon ved et eventuelt stedlig tilsyn vil ha rett til å ha et vitne til stede under tilsynet.

Og det er ingen liten smørbrødliste med forhold som Finanstilsynet nå krever klarhet i hos KWC Revisjon. Snarere er det et brev med 20 punkter hvor Finanstilsynet ber KWC Revisjon om dokumentasjon.  

Samtidig som Finanstilsynet har varslet tilsyn hos KWC har Euronext NOTC valgt å avregistrere deres omstridte kunde, oljeselskapet Ecoteq Energy, fra sin liste. Les mer om det ved å klikke i boksen under: 

Krever innsyn i “alt”

Det var i artikkelen “Revisorene, rådgiverne og revestrekene” at Kapital i februar kunne avsløre at norske revisorer og rådgivere har bidratt til å blåse opp verdien av et nærmest verdiløst selskap, som ble handlet på Euronext NOTC, til 2,6 milliarder kroner. Aksjene i det oppblåste selskapet har deretter havnet i hendene på kriminelle eller aktører med sterke koblinger til kriminelle nettverk.

Selskapet det er snakk om heter Ecoteq Energy, tidligere kjent som omstridte Aladdin Oil and Gas og senere Araca Energy.

Revisorene og rådgiverne som har bistått med å blåse opp verdiene, jobber i ellers anerkjente selskaper som KWC Revisjon, advokatfirmaet Sands og PR-byrået CorpCann.

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth uttalte på generelt grunnlag i etterkant av artikkelen at profesjonelle aktørers bistand til kriminalitet er særlig alvorlig fordi de profesjonelle ofte har god innsikt og forståelse av regelverket, og hvordan man kan omgå dette.

– Tilgang eller evne til å påvirke profesjonelle aktører er ofte en forutsetning for at enkelte typer kriminalitet lykkes og ikke avdekkes av politi og kontrolletater, sa Økokrim-sjefen og fortsatte:

– Tilsvarende er konsekvensen ofte større for samfunnet, da misbruk av denne posisjonen og tilliten undergraver folks tiltro til vår samfunnsmodell og den rollen disse profesjoner har.

Økokrim-sjefen la så til: – Lovlige næringslivsstrukturer er for eksempel godt egnet til hvitvasking av profitt fra ulike former for kriminalitet.

Sjekker hvitvaskingsrutiner

Av Finanstilsynets brev, som er sendt få dager etter Kapitals avsløring (se Kapital-fakta om Revisorene, rådgiverne og revestrekene), fremgår det bl.a. at tilsynet ønsker en gjennomgang av KWC Revisjons interne kvalitetskontrollsystemer. Blant annet revisjonsselskapets rutiner for etterlevelse av risikostyringsforskriften, samt deres rutiner for etterlevelse av nettopp hvitvaskingsregelverket. 

Tilsynet vil også ha oversikt over alle firmaets attestasjonsoppdrag for årene 2022 og 2023, fakturering osv. Men tilsynet har også pekt seg ut ett bestemt attestasjonsoppdrag: nemlig jobben KWC Revisjon gjorde for Ecoteq med å verdsette en angivelig oljelisens i Utah til 2,6 milliarder kroner. Denne angivelige oljelisensen som Ecoteq etter det Kapital kjenner til aldri har betalt en eneste krone for, ble så brukt som et såkalt tingsinnskudd ved en rettet emisjon som verdsatte selskapet til nettopp 2,6 milliarder kroner, før aksjene ble beordret sendt til en gjeng kriminelle. 

Revisorene, rådgiverne og revestrekene

 

Gjennom flere artikler har Kapital avdekket hvordan revisorer, advokater og rådgivere bidro til å pumpe opp verdien av et norsk gråmarkedsselskap til flere milliarder kroner.

Sentralt i saken står en omstridt deal der selskapet Ecoteq Energy, som ble omsatt i det unoterte gråmarkedet på Euronext NOTC-listen, kjøpte et selskap som angivelig inneholdt en oljelisens av usikker verdi i USA.

Da Ecoteqs faste revisor ikke ville gå god for verdsettelsen av den angivelige oljelisensen, som skulle brukes som et såkalt tingsinnskudd i forbindelse med en rettet emisjon i selskapet, kom to statsautoriserte revisorer i KWC – tidl. Kjelstrup & Wiggen – inn i bildet og gikk god for at oljelisensen var verdt 2,6 milliarder kroner.

Avtalen om emisjonen på 2,6 milliarder kroner ble så forseglet under en generalforsamling der Sands-partner Lars Tormodsgård var møteleder og administrerende direktør Harald Sætvedt, som i dag er PR-rådgiver i selskapet CorpCann, signerte protokollen. 

På begge sider av bordet i den omstridte transaksjonen finner vi flere kjente kriminelle, deriblant svenske Anthony “Two Times” Norman, som har en broket CV. Han sitter for tiden fengslet i Sverige.

Blant de øvrige aksjonærene som skal ha blitt tilgodesett med aksjer i emisjonen, finner vi også en av de involverte i det voldsomme ranet av Nationalmuseum i Stockholm rundt årtusenskiftet, samt hans partner, Olaf Tobias Hallin, som mot slutten av fjoråret forsvant sporløst under en forretningsreise i Florida.

I forbindelse med en av de siste årenes største hvitvaskingssaker har Anthony “Tony Two Times” Norman blitt knyttet til det svenske Foxtrot-nettverket, samt det irske Kinahan-kartellet, som regnes som en av verdens største kriminelle organisasjoner. Pengesporet etter Ecoteq-handelen peker mot utlandet.

Den norske finansakrobaten Thomas Øye er en gammel forretningsforbindelse til “Tony Two Times”. I likhet med sistnevnte kan også Øye linkes til det store hvitvaskingsnettverket som norske Økokrim har vært med på å rulle opp. Øye kan også knyttes til Kinahan-nettverket, bl.a. gjennom delt kontor. Overfor Dagbladet har Øye uttalt: – Selv om jeg kjente til Daniel Kinahan grunnet delt kontorbruk, hadde jeg ingen personlige eller profesjonelle bånd til ham.

KWC viser til at det foreligger et søksmål, samt taushetsplikt etter revisorloven, og ønsker derfor ikke å bidra med konkrete opplysninger i saken. Også advokatfirmaet Sands viser til taushetsplikten. Ecoteqs nåværende og tidligere administrerende direktør forteller at de er trygge på at alt er i orden med transaksjonen. Flere av de øvrige har ikke besvart Kapitals henvendelser i sakens anledning.

Finanstilsynet har i etterkant av Kapitals artikler åpnet tilsyn hos KWC og revisorene der, og selskapet har nå blitt fjernet fra handel i det unoterte gråmarkedet Euronext NOTC.

Kapital

Kriminelle aksjonærer

Kapital sitter på kopi av en epost som den svenske “forretningsmannen” Anthony “Tony Two Times” Norman, som nå sitter fengslet i Sverige, sendte til Ecoteqs daværende administrerende direktør, Harald Sætvedt.  Av denne eposten, som har emne “Cap table”, fremgår det hvem som skal bli de reelle eierne i Ecoteq etter emisjonen.  Anthony Norman selv, som går under navnet “Tony Two Times” angivelig “fordi han ikke nøyer seg med å lure folk bare én gang”, skal selv eie seks prosent av aksjene direkte selv, og indirekte mange flere gjennom selskapene WQT Group PLC og WQT Global Trustee. “Tony Two Times” kan kobles til det fryktede Foxtrot-nettverket i Sverige og det internasjonale narkotikakartellet Kinahan, slik Dagbladet tidligere har avslørt. Og han kobles til den store hvitvaskingssaken som var oppe for Oslo tingrett i fjor, hvor pengesporet leder til Dubai.

Kilder har fortalt Kapital at “Tony Two Times” også er en gammel forretningspartner av den beryktede norske finansakrobaten Thomas Øye. Politiet har villet avhøre Øye i forbindelse med hvitvaskingssakene, men har nektet å samarbeide fra sitt tilholdssted i nettopp Dubai, hvor han har skiftet navn til Stray.

Hverken Øye eller Anthony Norman har besvart noen av Kapitals henvendelser i forbindelse med disse sakene.

Også raneren Baha Kadhum, som bl.a. sto bak det spektakulære ranet av Nasjonalmuseet i Sverige, ble en sentral aksjonær i Ecoteq etter den omstridte emisjonen. Det samme ble den ukrainskfødte forretningsmannen Aleksandr Blyumkin, som er ilagt både karantene og enorme bøter av amerikanske myndigheter.  For ikke å nevne Olaf Tobias Hallin, den svenske forretningsforbindelsen til raneren Baha Kadhum som sporløst forsvant under en forretningsreise i Florida i fjor.

Mye å svare for

Finanstilsynet vil, antakelig på bakgrunn av det oppblåste tingsinnskuddet og tvilsomme persongalleriet, ha innsyn i selskapets handlinger da KWC Revisjon aksepterte verdsettelsesoppdraget. Når det gjelder selve verdsettelsen av tingskinnskuddet, vil Finanstilsynet blant annet ha dokumentasjon som viser: 

  • De handlinger og vurderinger, samt resultatet av disse, som er utført som grunnlag for den sakkyndige redegjørelsen avgitt av revisor, hvordan revisor har sammenstilt og kontrollert opplysningene mottatt fra kunden og hvordan revisor har tatt stilling til styrets vurdering av tingsinnskuddets verdi
  • Hvordan virkelig verdi av tingsinnskuddet er kontrollert innenfor rammen av regnskapslovens regler, hvordan kravene ved revisjon av estimater er oppfylt, og vurderinger knyttet til eventuelle nærstående parter i transaksjonen
  • Kopi av avgitte redegjørelser og erklæringer knyttet til kapitalforhøyelsen.

Finanstilsynet krever å få overlevert all dokumentasjon innen første uken i mars.  

– Lever av tillit: Managing partner i KWC, Halvor Grov, opplyser på selskapets hjemmesider at de lever av sin integritet og tillit. Han vil derimot ikke kommentere varselet om tilsyn fra Finanstilsynet. KWC

Kapital har stilt KWC Revisjons managing partner Halvor Grov en rekke spørsmål i anledning denne saken. Deriblant om han føler at selskapet for tiden lever opp til hans standard for integritet, som selskapet skryter av på sine hjemmesider.

Grov har valgt å ikke svare på noen av Kapitals spørsmål, men har sendt følgende melding på epost: 

– KWC Revisjon AS kan som tidligere forklart, ikke kommentere eller redegjøre nærmere for saken av hensyn til blant annet taushetsplikten. Ut over tidligere kommentarer fra KWC Revisjon AS har KWC ikke noe annet å tilføye.

Ignorerte røde flagg 

Det er av denne grunn betimelig å se litt nærmere på hvilken jobb KWC-revisorene faktisk gjorde. Det første som er verdt å merke seg, er at de gjorde en jobb som andre revisorer ikke ville gjøre. 

I januar i fjor stilte Ecoteqs faste revisor, partner Bjørn M. Naustheller i Moore, flere kritiske spørsmål ved verdsettelsen av den påståtte oljelisensen. I et brev til daværende administrerende direktør i Ecoteq, Harald Sætvedt, påpeker Naustheller at dokumentasjonen rundt verdien av oljelisensen ikke er tilstrekkelig, og at for en handel i denne størrelsesordenen burde det ha blitt gjort en lokal due diligence.  

Ecoteqs administrerende direktør, Harald Sætvedt, kvitterer med at Moore ikke ser ut til å ha den kompetansen som kreves for en slik jobb, og han henter i stedet inn de to KWC-revisorene. Han sier følgende om denne beslutningen til Kapital: 

– Selskapet hadde en lengre diskusjon over tid med revisor om denne bekreftelsen. Deres innspill ble på ingen måte ignorert, men diskutert og vurdert med dem både pr. email og telefon. Etter en tid ble det konkludert med at en ekstern revisor burde gjøre denne bekreftelsen. Det må også påpekes at det er vanlig at en ekstern revisor gjør slike bekreftelser. KWC hadde også et bredere dokumentasjonsgrunnlag å ta stilling til.

Sætvedt gikk av som direktør i Ecoteq i januar i fjor, men han fortsatte å gjøre oppdrag for selskapet i egenskap av sin rolle som partner og PR-rådgiver i CorpCann. Han har tidligere opplyst til Kapital at han føler seg trygg på at alt er i orden med denne verdsettelsen.  

Fra småpenger til milliarder

Hverken Ecoteq eller KWC-revisorene ser ut til å ha hatt noen betenkeligheter med disse røde flaggene Moore fant. For eksempel har de ikke stusset over at ingen selskaper har greid å etablere en lønnsom oljeproduksjon i det aktuelle området i Utah til dags dato, og at disse lisensene ellers pleier å bli solgt for minimale beløp.

Det andre som er verdt å merke seg er at det er en historisk deal de to, i løpet av kort tid, ender opp med å gå god for. Ecoteq Energy, som tidligere het Aladdin Oil & Gas og Araca Energy, har siden oppstarten i 2013 gått med enorme underskudd, og ved inngangen til fjoråret var det ingen egenkapital igjen. Likefullt verdsettes selskapet etter transaksjonen til 2,6 milliarder norske kroner. 

Siden det ikke fantes noe penger i Ecoteq, ble oppkjøpet altså gjennomført med dette tingsinnskuddet. Det vil si en kapitalutvidelse der man skyter inn verdier i form av ting snarere enn penger. I dette tilfellet en angivelig oljelisens. Som betaling fikk selgeren av den angivelige oljelisensen, det britiske selskapet Global med en rekke kriminelle på eiersiden, rundt 300 millioner nye Ecoteq-aksjer, og ble i praksis den nye eieren av Ecoteq.

Konkluderte annerledes: Statsautorisert KWC-revisor Simen B. Weiby tok oppdraget med Ecoteqs tinginnskudd tross innsigelsene fra forrige revisor. Foto: KWC
Godkjente tinginnskuddet. Statsautorisert KWC-revisor Trond Bjerge jobbet sammen med Weiby om godkjennelsen av det aktuelle tinginnskuddet. Foto: KWC

Kapital har stilt de to statsautoriserte revisorene, Simen B. Weiby og Trond Bjerge i KWC som sto for den skyhøye verdsettelsen, flere spørsmål i anledning denne saken. Blant annet hvorfor de vurderte verdien av tingsinnskuddet annerledes enn revisor Moore. De to statsautoriserte revisorene har valgt å ikke svare, og i likhet med sin managing partner begrunner de dette blant annet med taushetsplikt.