<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fradragsføring av tap på utestående fordringer

Et økende antall konkurser medfører at flere ikke mottar betaling for utestående fordringer, for eksempel der du utfører oppdrag gjennom enkeltpersonforetaket ditt og oppdragsgiver går konkurs. I slike tilfeller kan det være aktuelt å tapsføre hele eller deler av fordringen i skattemeldingen, skriver advokat/partner Anne Gro Enger og advokat Anne Helene Moen i Ræder Bing advoatfirma.

Publisert 09:00 12. mai 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 365 ord
KONKURS: Det er ikke sikkert tapet ditt er fradragsberettiget. Foto: Dreamstime.com

Gjestekommentar: Advokat/partner Anne Gro Enger og advokat Anne Helene Moen i Ræder Bing advokatfirma

Alle som har krav i en konkurs kan melde kravet i konkursboet. Dette gjelder både privatpersoner og næringsdrivende. Informasjonen om hvilken bostyrer kravet skal rettes mot fremgår av blant annet i Brønnøysundregistrenes kunngjøringer.

Et vanlig utfall av en konkurs er at kreditorene ikke mottar oppgjør, eller kun mottar oppgjør for en del av kravet. Dersom du er næringsdrivende, for eksempel driver enkeltpersonforetak eller et AS, kan tapet i enkelte tilfeller fradragsføres i skattemeldingen.

Hele kravet er ubetalt

Dersom konkursen avsluttes uten at du mottar betaling for kravet ditt, kan du som næringsdrivende føre tapet på fordringen din i skattemeldingen, forutsatt at tapet ditt er endelig. Dette vil som regel være tilfellet når kravet er omfattet av en konkurs som avsluttes uten at du mottar betaling for kravet.

Det er viktig å merke seg at det ikke er anledning til å fradragsføre tap mot «nærstående», som i denne sammenhengen omfatter blant andre morselskap og øvrige selskap som har nær tilknytning gjennom eierstruktur. Uriktige fradrag i skattemeldingen kan medføre at det ilegges tilleggsskatt.

Næringsdrivende som driver merverdiavgiftspliktig virksomhet kan også korrigere merverdiavgiftmeldingen, dersom man har betalt merverdiavgift av en fordring som ikke blir betalt.

Deler av kravet blir betalt

Er du næringsdrivende kan du også oppleve at du mottar betaling for en del av kravet ditt. Eksempler på dette er at kreditorene samlet aksepterer å motta oppgjør med lavere beløp enn det som opprinnelig var avtalt, for eksempel akkordløsninger. I disse tilfellene er ikke fordringen tapt i sin helhet, men bare deler av den vil betales. Restbeløpet som ikke blir dekket vil også kunne tapsføres på nærmere vilkår.

Forutsetningen er også her at man kan sannsynliggjøre at tapet er endelig. Dersom det er utsikter til at du vil motta restbeløpet senere, kan du ikke fradragsføre tapet ditt.

Krav fra privatpersoner

En privatperson kan normalt ikke tapsføre en fordring som det ikke oppnås dekning for i konkursen. Dette kan komme som en ubehagelig overraskelse for forbrukere som har forskuddsbetalt for en vare og leverandøren går konkurs. Ved en konkurs vil imidlertid fordringer fra privatpersoner normalt gjelde andre typer krav, for eksempel lønnskrav. Et lønnskrav som meldes i et konkursbo vil kunne oppnå dekning gjennom lønnsgarantiordningen.