<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Celina Midelfart får gebyr for ulovlig aksjehandel

Celina Midelfart får et gebyr på 100.000 kroner fra Finanstilsynet.

Publisert 6. juni
Oppdatert 6. juni
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 277 ord
FÅR GEBYR: Celina Midelfart, her fra NBIMs investeringsseminar. Foto: Eivind Yggeseth

Finanstilsynet har ilagt investor Celina Midelfart et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner.

Finanstilsynet hevder at Midelfart har overtrådt markedsmisbruksforordningen ved å handle aksjer i børsnoterte Siem Offshore mindre enn 30 dager før publiseringen av resultatene for fjerde kvartal.

På dette tidspunktet var Midelfart, ifølge Finanstilsynet, underlagt et handelsforbud fordi hun var styremedlem og primærinnsider.

Finanstilsynets avgjørelse baserer seg på en børsmelding om at Midelfart Capital kjøpte 269.121 aksjer i Siem Offshore for rundt 7 millioner kroner 6. februar 2024. 

Tre uker senere, den 27. februar, publiserte selskapet resultater for fjerde kvartal 2023.

Opplysningene kommer frem i et dokument fra Finanstilsynet til Midelfart som Finansavisen har fått innsyn i. Det var DN som omtalte saken først.

Glemte forbud

Til DN opplyser Midelfart at hun kontaktet sjefen i Siem Offshore for å avklare om kjøpet var lovlig, og at hun fikk bekreftet at hun hadde adgang til kjøpe. Den profilerte investoren forklarer videre at Siem Offshore-sjefen hadde glemt å tenke på handelsforbudet.

Både Oslo Børs og Finanstilsynet ble varslet umiddelbart etter at feilen ble avdekket, ifølge DN.

«For meg fremstår det således som uforholdsmessig strengt at Finanstilsynet ilegger et overtredelsesgebyr i en situasjon hvor jeg beviselig har innhentet en bekreftelse på at jeg kunne handle, og hvor Finanstilsynet aktivt er blitt varslet med en gang det ble klart at selskapets bekreftelse var feil», skriver hun til avisen.

«I dette tilfellet kunne regelbruddet enkelt ha vært forhindret, og et eventuelt vedtak om ileggelse av gebyr i denne saken vil etter Finanstilsynets vurdering ikke være uforholdsmessig. Finanstilsynet kan ikke se at det er uforholdsmessig med et gebyr av den grunn at du (Midelfart, journ. anm.) mottok feil informasjon fra selskapet, men finner at dette bør gis en viss vekt i utmålingen,» skriver Finanstilsynet.