<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
John Fredriksen
Gründer og eier i Hemen Holding
Foto: Thomas Bjørnflaten
Født1944
BostedKypros
UtdannelseHandelsgymnas
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Thomas Bjørnflaten
Nr 1
0 Plassendring
Se hele listen >
205,00
mrd formue 2023
+65,32 %
Informasjon
Født1944
BostedKypros
UtdannelseHandelsgymnas
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Han er kypriotisk statsborger, men mest av alt en av Norges mest innflytelsesrike forretningsmenn. Og den desidert rikeste. Det er ingen over, og ingen ved siden. Flere av Fredriksens største investeringer har steget til værs det siste året. Frontline er opp over 50 prosent, og nylig kjøpte posisjoner i tankrederiene International Seaways og Euronav har allerede gitt stor avkastning. Gasstank med Flex LNG har hatt en stabil utvikling, mens Avance Gas har doblet seg. Dette, sammen med bedre innsikt i hans mindre profilerte aksje- og obligasjonsinvesteringer, bidrar til den store økningen i formuen. Dette motvirkes noe av eksempelvis Mowi, der han har en beholdning verdt over 13 mrd, som er ned ti prosent. Det har også skjedd endringer i hans private flåte og Seatankers, med både kjøp, salg, nybyggingsprogram, samt kjøp av et boligskip.

Bakgrunn

I 2017 stilte John Fredriksen opp til et sjeldent portrettintervju i Kapital.

John Fredriksen (født 11. mai 1944 i Oslo) antas å være verdens største tankreder, og er storeier i flere børsnoterte foretak. Han bygde i 1980-årene opp en stor formue gjennom shippingvirksomhet fra baser i Storbritannia, og senere Kypros.

I 2017 opplyste Fredriksen at hans samlede flåte er i nærheten av 30 millioner tonn dødvekt.

– Det er en kjempeflåte. Jeg tror ikke det er mange som er noe større, uttalte Fredriksen.

Fredriksen er oppvokst på Etterstad i Oslo, og har ingen formell studiekompetanse utover gymnas. Sveisersønnen fra Oslo øst begynte som bud i skipsmeglerfirmaet Blehr & Tenvig i 1961. Der sluttet han som 20-åring og gikk over til en tankmegler og investerte til en viss grad selv, i tillegg til meglingen. Dermed kunne han innkassere den første millionen rundt 1967 – bare 23 år gammel.

Tidlig på 1980-tallet vokste Fredriksen seg stor på oljefrakt i konfliktsoner. Han tilbød frakttjenester der ingen andre våget.

Det er velkjent at Fredriksen har et vanskelig forhold til norske myndigheter. Hovedgrunnen er straffesaken for over 30 år siden. I 1986 satt han 113 dager i varetekt, siktet for å ha stjålet råolje fra fraktkundene og brukt det som drivstoff for egne tankbåter. I 1990 ble saken henlagt. Men opplevelsen er ikke glemt for Fredriksen. Fengselsoppholdet påførte ham klaustrofobi.

I 1996 overtok han det svenske tankrederiet Frontline og flyttet virksomheten til Norge. Så sent som i 2002 fikk han formuen sin halvert (i Kapitals verdianslag) etter de svakeste stortankratene på 15 år. Det ble spekulert i Frontlines evne til å betjene et låneforfall. Han slet også med selskapene Northern Oil og Northern Offshore.

Etter år 2000 utvidet han til forretninger også innen andre bransjer. Han konsoliderte i fiskeoppdrettsbransjen og endte som storeier i oppdrettsselskapet Marine Harvest, i dag Mowi   . Han har også bygget seg opp innen boreriggbransjen, med selskapet Seadrill   , og innen bulk.

Fredriksen var gift med Inger Astrup Fredriksen, som gikk bort i 2006. De har sammen tvillingdøtrene Kathrine Fredriksen og Cecilie Fredriksen. Fredriksen har overført en del av eierskapet til sine døtre, som også er aktive i farens forretningsvirksomhet.

I 2001 kjøpte Fredriksen prakteiendommen The Old Rectory i Chelsea av sin greske rederkollega Theodore Angelopoulos. Han betalte 520 millioner kroner for gigantboligen på over 3.000 kvadratmeter i et av London aller mest fasjonable nabolag. Bare tre år senere skal russeren Roman Abramovitsj ha tilbudt Fredriksen 1,2 milliarder kroner for eiendommen. Men budet ble avslått. I ettertid har Kathrine og Cecilie kjøpt hver sin tilstøtende luksusbolig.

Som utflyttet nordmann oppholder Fredriksen seg hovedsakelig i London eller på reise rundt om i verden på jakt etter den neste dealen. Når han er i Norge, er han på det norske avdelingskontoret på Aker Brygge i Oslo, men han legger også alltid inn flere dager til å fiske laks i norske elver.

Fredriksen har i flere omganger donert penger til arbeidet mot kreft, både til Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Beløpet dreier seg i alle fall om 100 millioner kroner de senere årene, kanskje mye mer. 50 av disse millionene ble donert bort på en serviett på Theatercafeen til daværende direktør Jan Vincents Johannessen på Radiumhospitalet i 2007.

Knut Sogner, professor ved BI og ekspert på næringslivhistorie, uttalte til Finansavisen i forbindelse med Fredriksens 75-årsdag i 2018, at han må være den rikeste nordmannen noensinne, hvis man inflasjonsjusterer ved sammenligning med brødrene Peder Anker og Bernt Anker, som var rike på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, og Thorvald Meyer, som i andre halvdel av 1800-tallet eide store deler av Oslo.

Bråstopp for Frontline

Frontline har gått som en kule på børsen i år, men den seneste uken har det vært bråstopp. Hovedårsaken er det relativt sett svake VLCC-markedet.