<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Mélanie T. S. Gotteberg
Styreleder Audley og Moredun Invest
Foto: Facebook
Født1979
BostedOslo
Utdannelse
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Facebook
Nr 90
+12 Plassendring
Se hele listen >
4,50
mrd formue 2023
+15,38 %
Informasjon
Født1979
BostedOslo
Utdannelse
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Formuen til familien Steensland kommer hovedsakelig fra det tidligere børsnoterte selskapet Solvang. Konsernet leverte sterke tall i fjor. I tillegg ligger det vesentlige merverdier i flåtene utover hva som er bokført. Familien eier også betydelige verdier innen eiendom.

Bakgrunn

Melanie Tone Steensland Gotteberg er barnebarn av den avdøde skipsrederen og motstandsmannen Inge Steensland. Da sistnevnte gikk bort i 2010 etterlot han seg store verdier til datteren Menne og til barnebarna Melanie og Michael. I dag er det Melanies bror Michael Steensland-Brun som styrer Steensland-familiens virksomheter, som i hovedsak dreier seg om investeringer på børs, i shipping og i eiendom.