<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Carl Otto Løvenskiold
Eier av Løvenskiold-Vækerø og 430.000 mål skog i Nordmarka
Foto: NTB
Født1953
BostedBærum
UtdannelseSeattle University og Insead
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: NTB
Nr 160
-34 Plassendring
Se hele listen >
2,70
mrd formue 2023
-18,18 %
Informasjon
Født1953
BostedBærum
UtdannelseSeattle University og Insead
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Etter to gode år med køer på Maxbo måtte godseier Carl Otto Løvenskiold i fjor konstatere at solide overskudd i selskapet Løvenskiold Handel for første gang på seks år var forvandlet til minus. Økende gjeld i eiendomsselskapene på toppen av dette gjør at vi må kutte i anslaget for herren i Nordmarka.

Bakgrunn

Carl Otto Løvenskiold er 13. generasjon Løvenskiold med en historie som går helt tilbake til 1649. Han er Norges største skogeier og kan reise rundt i til sammen 430.000 mål med skog i Nordmarka. Løvenskiold Skog har i tillegg cirka 4.200 mål dyrket mark hvor det i hovedsak dyrkes korn, men aktivitetene omfatter også jakt, fiske, krepsing og utleie av tallrike hus og hytter i marka.

Løvenskiold er i tillegg eneeier av Løvenskiold-Vækerø, et selskap som eier Maxbo-kjeden og flere andre handelsvirksomheter i hele Norge. Til sammen er det nå over 60 Maxbo byggevarehus, og skogeieren åpner stadig flere. Løvenskiold Eiendom er en av Norges største forvaltere av kulturhistoriske eiendommer. I 2019 ble reguleringsplanen for Fossum Bruk i Bærum vedtatt, og her vil Løvenskiold utvikle både boliger, næring og servicetilbud.

Selger en av Oslomarkas største gårder

I over et århundre har Stubberud gård i Sørkedalen vært i familien Løvenskiolds eie. Nå er den nesten 1.000 mål store skogeiendommen, med ridesenter og jaktmuligheter, i ferd med å selges.

Milliardær Carl Otto Løvenskiold tapte på alle punkter

Milliardær Carl Otto Løvenskiold har i flere år kranglet med ekteparet som eier det populære turmålet Heggelia i Nordmarka. Partene var nylig i lagmannsretten hvor dommen, som dreide seg om veirettighetene til turmålet, var enstemmig.