<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Elna-Kathrine Grieg
Styreleder Grieg Logistics
Foto: Grieg Foundation
Født1967
BostedBergen
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Grieg Foundation
Nr 149
-8 Plassendring
Se hele listen >
2,90
mrd formue 2023
-6,45 %
Informasjon
Født1967
BostedBergen
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Grieg Seafood, der familien er majoritetseier, har sunket mye på børs siden i fjor. Shippingvirksomheten går bra, men nedgangen i sjømat gjør at formuen synker. Utenom investeringene i oppdrett og shipping har familien plassert penger i verdipapirer og sentrale eiendommer i Bergen.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Sturla-, Stian-, Annikken- og Hanna Grieg Sæthre

Bakgrunn

Etter at Per Grieg sr. la toppsjefhatten på hylla i 1999, var Elna-Kathrine Grieg én av fire søsken som skulle drive familieimperiet videre. Elna-Kathrine innehar i dag vervene som styreleder i Grieg Logistics og Grieg Foundation.

I 2002 opprettet familien Grieg Foundation, som er en veldedig organisasjon. Stiftelsen støtter i hovedsak prosjekter knyttet til miljø, barn og unge, medisinsk arbeid og kulturelle aktiviteter. Elna-Kathrine Grieg sitter som leder av styret til stiftelsen.