<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Camilla Marianne Grieg
Styreleder Grieg Star
Foto: Grieg
Født1964
BostedBergen
UtdannelseMBA i Finance fra University of San Francisco
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Grieg
Nr 123
-9 Plassendring
Se hele listen >
3,45
mrd formue 2023
-4,17 %
Informasjon
Født1964
BostedBergen
UtdannelseMBA i Finance fra University of San Francisco
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Grieg Seafood, der familien er majoritetseier, har sunket mye på børs siden i fjor. Shippingvirksomheten går bra, men nedgangen i sjømat gjør at formuen synker. Utenom investeringene i oppdrett og shipping har familien plassert penger i verdipapirer og sentrale eiendommer i Bergen.

Bakgrunn

Camilla Marianne Grieg er datter av Per Grieg sr. og oppvokst i Bergen. Hun har en cand.mag. i samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og matematikk fra Universitetet i Bergen og en MBA fra University of San Francisco i finans. Etter hun hadde fullført utdannelsen, arbeidet hun i Bergen Fonds og ble autorisert finansanalytiker før hun startet i familiebedriften Star Shipping, som senere ble omdøpt til Grieg Star.

Camilla Marianne Grieg ledet shippingvirksomheten til Grieg-familien i over 20 år fra 1998 til 2019. I løpet av sin tid i sjefsstolen har hun vært med på flere omstruktureringer og kontraheringer. 

Sammen med søsteren Elisabeth ledet rederiet gjennom skilsmissen med Westfal-Larsen i 2008 og startet i 2010 Grieg Green: et selskap som leverer tjenester knyttet til miljøvennlig opphugging av skip. I 2012 kontraherte Grieg Star 10 spesialiserte Open Hatch-fartøy, et av deres største kontraheringsprogrammer noensinne. 

Fem år senere etablerte rederiet et joint venture, G2 Ocean, med Gearbulk, som var en av deres største konkurrenter. Etter 21 år i sjefsstolen ga Camilla seg og overtok som styreleder i selskapet.