<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Tord Ueland Kolstad
Eier av T Kolstad Eiendom
Foto: Erlend Kjernli
Født1971
BostedBodø
UtdannelseSiviløkonom ved Universitetet i Nordland
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Erlend Kjernli
Nr 266
-34 Plassendring
Se hele listen >
1,65
mrd formue 2023
-17,50 %
Informasjon
Født1971
BostedBodø
UtdannelseSiviløkonom ved Universitetet i Nordland
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Ueland Kolstad eier gjennom selskapet T Kolstad Eiendom ca. 230 000 kvm med næringseiendom og 240 leiligheter. Det har blitt realisert flere større boligprosjekter de siste årene, men på grunn av økt yield faller formuen noe. I fjor varslet Ueland Kolstad at han planla å forlate Norge for å flytte til Sveits.

Bakgrunn

Eventyret T. Kolstad Eiendom har sin opprinnelse i svake karakterer fra videregående og et dårlig jobbmarked, noe som førte til at Tord Ueland Kolstad måtte se etter andre muligheter. Etter en rekke avslag fikk Kolstad i 1991 sitt første boliglån på 410.000 kroner. Siden den gang har bodøværingen bygget stein for stein.

Hvem er rikest i landet her?

På ligningslistene troner industribygger Kjell Inge Røkke på topp som Norges rikeste, tett etterfulgt av laksearving Gustav Magnar Witzøe. Sistnevnte er ikke å finne på Kapitals liste. Den toppes av reder John Fredriksen. Hvorfor det er slik, og svaret på en hel del andre spørsmål, får du her.