<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Carl Erik Krefting
Eier og styreleder i Carucel Holding
Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
Født1953
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
Nr 142
-17 Plassendring
Se hele listen >
3,00
mrd formue 2023
-11,76 %
Informasjon
Født1953
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Gjennom selskapet Carucel driver Krefting med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom. Til tross for god beliggenhet og høyere leieinntekter faller eiendomsverdiene grunnet høyere yield. Fallet dempes av en kraftig økning i skipsverdiene i Thorviks Rederi, hvor han nå eier 100 prosent av aksjene.

Bakgrunn

Carl Erik Krefting kommer fra en juristfamilie i Oslo, hvor faren Hermann Otto var advokat. Mange diskusjoner rundt middagsbordet gjorde at Krefting tok fatt på jusstudier ved Universitetet i Oslo. Etter fem år på skolebenken begynte han sin karriere i Skatteetaten, etterfulgt av advokatfirmaet Bahr. 

Tidlig på 80-tallet begynte Krefting i Thommessen, som faren var med på å grunnlegge. Der ble han raskt en velrenommert forretningsadvokat, som blant annet hadde mange oppdrag for milliardær Kjell Inge Røkke. Parallelt med jobben som advokat har Krefting alltid investert i eiendom på si. Etter 25 år som advokat leverte han oppsigelsen i Thommesen for å investere i eiendom på fulltid sammen med Hans Petter Krohnstad og Runar Vatne gjennom Søylen Eiendom. 

I løpet av kort tid fikk trioen en gevinst på 40 millioner kroner, og etter ett år beløp gevinstene seg til 350 millioner kroner. Det dannet utgangspunktet for et betydelig lånefinansiert oppkjøpsraid i store områder bak Stortinget i Oslo, hvor de fikk overtalt noen av verdens mest eksklusive motehus til å etablere seg. 

I 2015 solgte Søylen eiendommene til Meyer Bergman for 5,3 milliarder kroner, og resten av porteføljen ble liggende hos Krefting og Vatne. I senere tid har imidlertid duoen blitt sterkt uenige om samarbeidet og en aksjonæravtale.