<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Fred. Olsen
Styreleder, Bonheur
Foto: Iván Kverme
Født1929
BostedOslo
UtdannelseIngen formell utdanning
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Iván Kverme
Nr 33
-12 Plassendring
Se hele listen >
9,10
mrd formue 2023
-25,41 %
Informasjon
Født1929
BostedOslo
UtdannelseIngen formell utdanning
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Som majoritetseier i børsnoterte Bonheur er familien Olsen eksponert mot både cruise, fornybar energi og medier. Med en kursnedgang på om lag 40 prosent det siste året er store verdier barbert bort. Selv om familieformuen er spredt på flere generasjoner, tilordnes den stadig Olsen selv.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Fred. Olsen og syv etterkommere med eierandeler i formuen (Anette Sofie Olsen, Kristin Grethe Olsen Santana, Severin Olsen Santana, Andrea Marie Nergaard, Thomas Peter Olsen Jebsen, Sofie Eleanor Lilla Jebsen, Caroline Merete Nergaard, Olav Alexander Nergaard og Thomas Fredrik Olsen).

Bakgrunn

Skipsreder Fred. Olsen var som ung mann tilsynelatende mer interessert i malerkunst enn business, men utviklet seg til en fullstendig kompromissløs forretningsmann: Asketisk og grå, kjent for sin strategiske teft og evne til å tjene penger.

Han trekker fortsatt i trådene i et imperium, der eierskapet er spredd på flere generasjoner og der datteren Anette har fått de viktigste posisjonene. Hun er bl.a. adm. dir. i konglomeratet Bonheur, samt styreleder i klokkekonsernet Timex, der majoriteten av aksjene ligger i en Liechtenstein-trust familien etablerte for over 40 år siden.

På 1980-tallet startet en bitter konflikt mellom brødrene Fred. og Petter om fordeling av verdier. Den synlige formuen var stor, den skjulte trolig større. Trusten “Ptarmigan” ble første gang offentlig kjent i 1993. Utdelinger fra trusten skal fordeles likt på familiegrenene til Fred. og Petter Olsen. Familiedynastiets øvrige aksjer i Norge og Storbritannia ble delt mellom brødrene gjennom et forlik i 1997, men trusten viste seg vanskelig å få delt slik når den først var stiftet som evigvarende.

Familien sitter i styrene for trustens viktige eiendeler, Timex og Fred. Olsen SA. Fred. Olsen SA har forretningsadresse på Kanariøyene og driver fergetransport, hotellvirksomhet, golfbane og eiendomsutvikling på øya Gomera i Atlanterhavet utenfor Afrikas vestkyst. Her sitter sønnen Fred. Olsen jr. i styret.

Bare 26 år gammel, og uten erfaring fra forretningslivet eller utdannelse, tok Thomas Fredrik Olsen, siden kalt Fred., over familiedynastiet og utviklet det til landets største industriforetak. Faren, Thomas, hadde gått på Cambridge og drevet imperiet uten noen gang å ha jobbet på et skip. Tidlig i tyveårene valgte Fred. å seile sin egen sjø. Han droppet studier, og var i to år verden rundt som dekksgutt og smører, blant annet med frakt av bananer fra Kanariøyene.

– Det var bedre enn en MBA, bedre enn en ingeniørtittel. Intet diplom kommer i nærheten, sa Olsen i et sjeldent intervju med Fortune (bak mur) i 2015.

I 1955 overtok han sjefsstolen hos Fred. Olsen & Co. etter sin far, som da var rammet av et alvorlig slag. Fred. samlet en liten krets lojale medarbeidere, først og fremst Per Hegnar (Trygve Hegnars far), som kom til å bli hans høyre hånd i mer enn 30 år.

På 1980-tallet snudde han Timex fra et konkurstruet tapssluk til en milliardbedrift. Og nesten samtidig lyktes han med en fiffig snuoperasjon i Aker. Få år etter at Aker var teknisk konkurs, solgte Fred. seg ut med en gevinst på 600 millioner kroner.

Like bra gikk det ikke med hans noe kuriøse spådom om at børsen ville falle i 1994. Den var basert på den russiske planøkonomen Nikolai Kondratjevs teori om at økonomier går igjennom sykluser på mange tiår, hvor kapitalinvesteringer og innovasjon blir fulgt av en like lang bølgedal med stigende kostnader og fallende investeringer.

Fred. Olsen jr. trekker seg

Skipsreder Fred. Olsens sønn, Thomas Fredrik Olsen, trekker seg som styreleder i Fred. Olsen Cruise Lines.

Har solgt seg kraftig ned i Timex

Fred. og Petter Olsens selskaper, samt en stiftelse tilknyttet brødrene, har solgt seg ned til 35 prosent i klokkekonsernet Timex. Dermed slipper de å skatte av fremtidige inntekter fra Timex-døtre i skatteparadis.

190 milliarder uten eier

Flere av Norges største formuer eies ikke av noen levende person. I hvert fall ikke på papiret. Gjennom utenlandske truster, der noen av landets rikeste og deres familie er “tilgodesett”, er det mulig å slippe unna både innsyn og skatt.