<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Erik Must
Investor
Foto: Iván Kverme
Født1943
BostedBærum
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Iván Kverme
Nr 23
-5 Plassendring
Se hele listen >
11,50
mrd formue 2023
-12,21 %
Informasjon
Født1943
BostedBærum
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Investor Erik Must kontrollerer investeringsselskapet Must sammen med sine to barn, Erik Christian og Trine. Must er en av de største private investorene på Oslo Børs. Kongsberg Gruppen er opp nærmere 40 prosent det siste året, mens Arendals Fossekompani har falt betraktelig. Totalt sett gir det en nedgang i formue.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Erik Must, samt hans barn og barnebarn, Erik Christian Must, Annelise Must, Elise Must og Trine Must.

Bakgrunn

Erik Must er født og oppvokst i Trondheim, før han begynte på økonomistudier ved Handelshøjskolen i København. 

Etter endt skolegang begynte han som læregutt i meglerhuset Hans P. Jeppesen, før veien bar videre til fondsavdelingen i Den norske Creditbank. Der traff han sin senere forretningspartner Kjell Christian Ulrichsen. Duoen har fått litt av æren for utviklingen av det norske kapitalmarkedet på 1970- og 80-tallet, etter de grunnla Fondsfinans. På den tiden var Fondsfinans børsens mektigste meglerhus, og ingen kunne med så stor letthet selge 30–50 prosent av et børsnotert selskap til en engere krets kunder. Utover 1990-tallet mistet Fondsfinans noe av hegemoniet, og i 1996 kjøpte Must ut Ulrichsen. 

Privat har han pløyd fortjenesten fra meglervirksomheten inn i aksjemarkedet, og eier store poster i Arendal Fossekompani, Gyldendal, Glamox, Borregaard og Kongsberg Gruppen. Det er imidlertid ikke alt Erik Must tar i som blir til gull. Han er nest største eier i NHST Media, som sliter med svak lønnsomhet. Erik Must overlot i slutten av 1990-årene det vesentlige av eierinteressene sine til sine to barn, Erik Christian og Trine Must.

– Friere banker på døren hver uke

Regnskapsselskapet Conta fikk Eilert Hanoa og Erik Must inn på eiersiden i 2021. Nå ringes de ned av beilere som vil være med på den internasjonale satsingen.