<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Tor Øivind Fjeld
Foto: Per Helge Pedersen
Født1948
BostedKongsvinger
Utdannelse
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Per Helge Pedersen
Nr 60
-6 Plassendring
Se hele listen >
5,80
mrd formue 2023
-12,12 %
Informasjon
Født1948
BostedKongsvinger
Utdannelse
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Solide resultater i KB Gruppen bidrar positivt til Kongsvinger-entreprenørens formue, men dette er i år ikke nok til å forsvare ØMF-eierens formuesanslag på 6,6 milliarder fra i fjor. Dette da investeringer i AF Gruppen, bygg og næringseiendom totalt sett trekker formuen cirka 800 millioner kroner ned.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Tor Øivind Fjeld, samt hans barn med samme navn.